Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A - M3 1.A Mgr. Stanislava Filková
2.A
  1.B - M4 1.B Mgr. Vlasta Kopaničáková
2.B
  1.C - M8 1.C Mgr. Monika Janna
2.C
  12 12 Ing. Adriana Ďurtová
  2.A - M1 2.A Mgr. Beáta Kalinová
3.A
  2.B - M5 2.B 3.B
  21 21 Mgr. Viera Polovková
  23 23
  25 25 Mgr. Eva Bednárová
  26 26
  3.A -17 3.A Mgr. Adriana Skokanová
4.A
  3.B - M7 3.B Mgr. Ivana Dubielová
4.B
  3.C - 16 3.C Mgr. Monika Štolcová
4.C
  31 31
  31 31 Mgr. Jarmila Cervová
  37 37
  38 38 Mgr. Amália Fišerová
  4.A - 02 prízemie 4.A Mgr. Mária Šimková
5.B
  4.B - 18 4.B PaedDr. Daniela Štucková
5.A
  4.C - 01 prízemie 4.C Mgr. Miriam Janíková
5.C
  5.A - 22 5.A PaedDr. Beáta Jalowiczorová
6.A
  5.B - 13 5.B Mgr. Nadežda Harabinová
6.B
  5.C - 35 5.C Mgr. Mária Kmošová
6.C
  6.A - 33 6.A Ing. Viliam Masár
7.A
  6.B - 27 6.B PaedDr. Lenka Langová
  7.A - 32 7.A Mgr. Iveta Kleinová
8.A
  7.B - 11 7.B Mgr. Eva Neupaverová
8.B
  8.A - 23 8.A Mgr. Mária Poradová
9.A
  8.B - 15 8.B Mgr. Mária Povrazníková
9.B
  8.C - 21 8.C 9.C
  9.A - 36 9.A Mgr. Jana Bercelová
  9.B - 14 9.B Mgr. Igor Krišanda
  atletická dráha a sektor pre skok do diaľky
  Detské dopravné ihrisko DDI
  dielňa dielňa
  Futbalové ihrisko a volejbalové ihrisko
  klubovňa K
  kuchynka kuchynka
  malá počítačová učebňa - 48 PU MŠ
  malá telocvičňa MT
  sad - odhlučnený priestor
  školská jedáleň ŠJ
  trávnaté ihrisko - preliezky
  učebňa č. 24 24
  veľká telocvičňa VT
  Žiacke šatne - dievčatá
  Žiacke šatne - chlapci

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017