Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  01 prízemie 01 Mgr. Miriam Janíková
3.B
  02 prízemie 02 Mgr. Mária Šimková
3.A
  11 11 Rozvrh
Mgr. Eva Neupaverová
8.B
  12 12 Rozvrh
Ing. Adriana Ďurtová
  13 13 Rozvrh
Mgr. Nadežda Harabinová
6.B
  14 14 Rozvrh
Mgr. Jana Spišská
5.C
  15 15 Rozvrh
Mgr. Mária Povrazníková
9.B
  16 16 Rozvrh
Mgr. Monika Štolcová
4.C
  17 17 Rozvrh
Mgr. Adriana Skokanová
4.A
  18 18 Rozvrh
PaedDr. Marcela Zemčáková
4.B
  21 21 Rozvrh
9.C
  22 22 Rozvrh
PaedDr. Beáta Jalowiczorová
6.A
  23 23 Rozvrh
Mgr. Igor Krišanda
5.B
  26 26 Rozvrh
  27 27 Rozvrh
PaedDr. Lenka Langová
7.B
  31 31 Rozvrh
Mgr. Mária Poradová
9.A
  32 32 Rozvrh
Mgr. Iveta Kleinová
8.A
  33 33 Rozvrh
Ing. Viliam Masár
7.A
  34 34 Rozvrh
  35 35 Rozvrh
Mgr. Mária Kmošová
6.C
  36 36 Rozvrh
Mgr. Jana Bercelová
  37 37 Rozvrh
Mgr. Lucia Stochmal
5.A
  38 38 Rozvrh
Mgr. Amália Fišerová
  atletická dráha a sektor pre skok do diaľky
  Detské dopravné ihrisko DDI
  dielňa dielňa
  Futbalové ihrisko a volejbalové ihrisko
  klubovňa K
  kuchynka kuchynka
  M1 M1 Rozvrh
Mgr. Ivana Dubielová
1.C
  M3 M3 Rozvrh
Mgr. Stanislava Filková
2.A
  M4 M4 Rozvrh
Mgr. Vlasta Kopaničáková
1.B
  M5 M5 Rozvrh
Mgr. Monika Janna
1.A
  M7 M7 Rozvrh
PaedDr. Daniela Štucková
2.C
  M8 M8 Rozvrh
Mgr. Beáta Kalinová
2.B
  malá počítačová učebňa - 48 PU MŠ
  malá telocvičňa MT Rozvrh
  sad - odhlučnený priestor
  školská jedáleň ŠJ
  trávnaté ihrisko - preliezky
  učebňa č. 24 24
  veľká telocvičňa VT Rozvrh
  Žiacke šatne - dievčatá
  Žiacke šatne - chlapci

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2018