Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Janna
Učebňa M5
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Kopaničáková
Učebňa M4
Foto Foto Foto Foto Foto
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Dubielová
Učebňa M1
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Filková
Učebňa M3
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Kalinová
Učebňa M8
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Štucková, PhD.
Učebňa M7
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šimková
Učebňa 02 prízemie
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Janíková
Učebňa 01 prízemie
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Skokanová
Učebňa 17
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marcela Zemčáková
Učebňa 18
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Štolcová
Učebňa 16
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Stochmal
Učebňa 37
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Krišanda
Učebňa 23
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Spišská
Učebňa 14
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Jalowiczorová
Učebňa 22
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Harabinová
Učebňa 13
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kmošová
Učebňa 35
Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viliam Masár
Učebňa 33
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Langová
Učebňa 27
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kleinová
Učebňa 32
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Neupaverová
Učebňa 11
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Poradová
Učebňa 31
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Povrazníková
Učebňa 15
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Polovková
Učebňa 21
1. trieda Triedny učiteľ Izabela Bekešová
2. trieda Triedny učiteľ Bc.Olga Korbová
3. trieda Triedny učiteľ Tatiana Harendarčíková
4. trieda Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kukurová
5. trieda Triedny učiteľ Marcela Magyarová
6. trieda Triedny učiteľ Bc.Mária Halčinová
7. trieda Triedny učiteľ Soňa Gazíková

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018