Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum

Zoznam tried

Názov
2.A Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Filková
Učebňa 1.A - M3
2.B Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Kopaničáková
Učebňa 1.B - M4
2.C Triedny učiteľ Mgr. Monika Janna
Učebňa 1.C - M8
3.A Triedny učiteľ Mgr. Beáta Kalinová
Učebňa 2.A - M1
3.B Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Siváková
Učebňa 2.B - M5
4.A Triedny učiteľ Mgr. Adriana Skokanová
Učebňa 3.A -17
4.B Triedny učiteľ Mgr. Ivana Dubielová
Učebňa 3.B - M7
4.C Triedny učiteľ Mgr. Monika Štolcová
Učebňa 3.C - 16
5.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Šimková
Učebňa 4.A - 02 prízemie
5.A Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Štucková
Učebňa 4.B - 18
5.C Triedny učiteľ Mgr. Miriam Janíková
Učebňa 4.C - 01 prízemie
6.A Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Jalowiczorová
Učebňa 5.A - 22
6.B Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Harabinová
Učebňa 5.B - 13
6.C Triedny učiteľ Mgr. Mária Kmošová
Učebňa 5.C - 35
7.A Triedny učiteľ Ing. Viliam Masár
Učebňa 6.A - 33
7.B Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Langová
Učebňa 25
8.A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kleinová
Učebňa 7.A - 32
8.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Neupaverová
Učebňa 7.B - 11
9.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Poradová
Učebňa 8.A - 23
9.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Povrazníková
Učebňa 8.B - 15
9.C Triedny učiteľ Mgr. Viera Polovková
Učebňa 8.C - 21
1. trieda Triedny učiteľ Mária Krafková
2. trieda Triedny učiteľ Mgr. Adriana Lauf
3.trieda Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jabrocká
4. trieda Triedny učiteľ Mgr. Valéria Turňová
5. trieda Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Monková
6. trieda Triedny učiteľ Bc.Lenka Cápayová
7. trieda Triedny učiteľ Katarína Makovská

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017