Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zssmskompp@gmail.com alebo +421 52 7728108 Základná škola, Komenského ul. 587/15, Poprad +421 52 7728 572 Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad +421 52 7729858 Materská škola, Podtatranská ulica 136/4, Poprad 0910 890 460 Mgr. Jarmila Cervová, riaditeľka 0903 992 108 Mgr. Eva Bednárová, zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie 0903 727 736 PaedDr. Mária Vojtaššáková, zástupkyňa pre primárne vzdelávanie 0910 890 335 Bc. Olga Korbová, zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie 0910 890 459 ekonomický úsek alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ ANJ + SJL   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Podkategória PZ: učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa, št. program ANJ + SJL

Iné požiadavky: prof. kompetencie v odbore

___________________________________________________________________________
Požadované doklady:

- profesijný životopis
- kópia dokladu o najvyššom vzdelaní
- výpis z registra trestov
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na
výkon povolania

Ďalšie informácie:

- pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2017
- žiadosti zasielať do 30. 6. 2017
- na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie    Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Podkategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ v materskej škole)

Kvalifikačné predpoklady: SPgŠ ukončená maturitou, št. program učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

Iné požiadavky: prof. kompetencie v odbore
___________________________________________________________________________

Požadované doklady:

- profesijný životopis
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon povolania (len úspešný uchádzač)

Ďalšie informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú, od 1.9.2017
- žiadosti zasielať do 20.08. 2017
- na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor
 

 
Pozícia:

vychovávateľka/vychovávateľ v ŠKD   Mám záujem

Úväzok:50 %
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: SPgŠ ukončená maturitou, št. program vychovávateľstvo

Iné požiadavky: prof. kompetencie v odbore
_____________________________________________________________________

Požadované doklady:
- profesijný životopis
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon povolania (len úspešný uchádzač)

Ďalšie informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú, od 1.9.2017
- žiadosti zasielať do 20.08. 2017
- na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor
- miesto pracoviska: ŠKD pri ZŠ, Komenského ul. Poprad