Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
A je to!
Anglický jazyk hrou
Basketbalový
Basketbalový 3. - 4. ročník
Bowlingový
Divadelný
Environmentálny
Florbalový - starší žiaci
Futbalový 5. - 9. ročník
Chémia hrou
Lego mindstorm
Literárno-hádankársky
Ľudové tance
Malí záchranári
Matematický
Matematický - 7. ročník
Matematický - 7.A
Matematický - 8. ročník
Matematický - 9.A
Matematický - 9.C príprava na Testovanie 9
Mediálny prváčik
Nebojme sa testovania - SJL
Počítačový
Počítačový
Rozprávkovo
SJ - Hurá na Testovanie 9
Šikovné ruky
Turistický
Tvorivé dielne
Volejbalový 5. - 9. ročník
Výtvarný
Výtvarný

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018