Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
A je to! pre deti ŠKD
Angličtina hrou pre 3. ročník
Bampáčky pre 5.-9. ročník dievčatá
Basket pre 5.- 9. externí
Basketbal dievčatá pre 3. - 4. ročník dievčatá
Basketbal chlapci pre 2 .- 4. ročník chlapci
Bowlingový pre 6. - 9. ročník
Dopravný pre deti ŠKD
Fusion dance pre 2. - 4. ročník
Futbalový pre 5. - 9. ročník
Googláči pre deti ŠKD
Hlavolamy pre 8. ročník
Kockatá hlava pre 7. - 9 . ročník
Lego pre žiakov 3. - 8. ročníka
Matelko pre 9. ročník
Mediálny pre 2. ročník
Pohybová príprava pre 1. - 2. ročník dievčatá
Snežienky pre 5. - 9. ročník environmentálny
Spoznávame Slovensko pre žiakov 5. - 9. ročníka
Svet čísel pre 8. ročník
Šikovné ruky pre 3. ročník (6. odd. ŠKD)
ŠKD1 pre 1. ročník (1. odd. ŠKD)
ŠKD2 pre 1. ročník (2. odd. ŠKD)
ŠKD3 pre 2. ročník (3. odd. ŠKD)
ŠKD4 pre 2. ročník (4. odd. ŠKD)
ŠKD5 pre 2.- 3. ročník (5. odd. ŠKD)
Športový pre deti ŠKD
Ťažká vibrama pre 5. - 9. ročník
Výtvarný pre deti ŠKD
Žiacka školská rada pre žiakov 5. - 9. ročníka

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2018