Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Florbalový - mladší žiaci
Florbalový - starší žiaci
Futbalový - mladší žiaci
Futbalový - starší žiaci
Orientálny tanec
Slovenčina hravo
Športový krúžok - druhý ročník
Volejbalový - chlapci

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017