Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jarmila Cervová Ce Riaditeľka
Kabinet: 31
cervova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Eva Bednárová Be Zástupkyňa
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 6.C
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
Zástupca v triede: 9.C
Vedie krúžok: Matematický - 9. ročník
Kabinet: 25
bednarova@zskompp.sk
 
 
Bc. Olga Korbová Ok Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1. trieda
Zástupca v triede: 2. trieda
Zástupca v triede: 3.trieda
Zástupca v triede: 4. trieda
Zástupca v triede: 5. trieda
Zástupca v triede: 6. trieda
Zástupca v triede: 7. trieda
olganatalia44@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Vojtaššáková Zástupkyňa
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Vedie krúžok: Mladý basketbalista
Vedie krúžok: Orientálny tanec
vojtassakova@zskompp.sk
 
 
Jana Babonyová Bab Vychovávateľka
babonyova@zskompp.sk
 
 
Daniela Baltazárovičová Bal Vychovávateľka
baltazarovicova@zskompp.sk
 
 
Izabela Bekešová Bek Učiteľka
izabela804@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Bercelová Bc Učiteľka
Kabinet: 9.A - 36
bercelova@zskompp.sk
 
 
Bc. Lenka Cápayová Cap Triedna učiteľka: 6. trieda
lenkacapayova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Dubielová Du Triedna učiteľka: 4.B
Kabinet: 3.B - M7
dubielova@zskompp.sk
 
 
Ing. Adriana Ďurtová Ďu Učiteľka
Kabinet: 12
ada.durtova@gamil.com
 
 
Mgr. Stanislava Filková Fi Triedna učiteľka: 2.A
Kabinet: 1.A - M3
filkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Michal Findra Fin Učiteľ
 
 
Mgr. Amália Fišerová výchovná poradkyňa
Vedie krúžok: SJ - Hurá na Testovanie 9
Kabinet: 38
fiserova@zskompp.sk
 
 
Soňa Gazíková Gaz Učiteľka
sona.gazikova@gmail.com
 
 
Bc. Mária Halčinová Ha Učiteľka
privatmott@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Harabinová Ha Triedna učiteľka: 6.B
Kabinet: 5.B - 13
harabinova@zskompp.sk
 
 
Tatiana Harendarčíková Hr Učiteľka
tatiana.harendarcikova21@gmail.com
 
 
Helena Hašková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ručičky v ŠKD
haskova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Katarína Jabrocká Jb Triedna učiteľka: 3.trieda
katkajabrocka@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Jalowiczorová Jw Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Šikovné ruky 1
Kabinet: 5.A - 22
jalowiczorova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miriam Janíková Ja Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Gymnastický
Vedie krúžok: Počítačový
Vedie krúžok: Tatranské svište
Kabinet: 4.C - 01 prízemie
 
 
Mgr. Monika Janna Jn Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Počítačový prváčik
Kabinet: 1.C - M8
janna@zskompp.sk
 
 
Mgr. Beáta Kalinová Ka Triedna učiteľka: 3.A
Kabinet: 2.A - M1
kalinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Iveta Kleinová Kl Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Matematický - 8. ročník
Kabinet: 7.A - 32
kleinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Kmošová Km Triedna učiteľka: 6.C
Kabinet: 5.C - 35
kmosova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Vlasta Kopaničáková Ko Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Literárno-dramatický
Kabinet: 1.B - M4
kopanicakova@zskompp.sk
 
 
Zdena Kornelová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky
kornelova@zskompp.sk
 
 
Darina Koudelková Kou Vychovávateľka
koudelkova@zskompp.sk
 
 
Mária Krafková Kra Triedna učiteľka: 1. trieda
krafkova@gmail.com
Foto Mgr. Igor Krišanda K Učiteľ
Vedie krúžok: Florbalový - starší žiaci
Vedie krúžok: Volejbalový - dievčatá
Kabinet: 9.B - 14
krisanda@zskompp.sk
 
 
Mgr. Ivana Kukurová Učiteľka
 
 
PaedDr. Lenka Langová La Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Šikovné ruky 2
Kabinet: 6.B - 27
langova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Adriana Lauf Lf Triedna učiteľka: 2. trieda
adrianetka@gmail.com
 
 
Marcela Magyarová Ks Učiteľka
mackakrejsova@gmail.com
 
 
Katarína Makovská Mak Triedna učiteľka: 7. trieda
katarinamakovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Viliam Masár M Triedny učiteľ: 7.A
Kabinet: 6.A - 33
masar@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miroslava Monková Mo Triedna učiteľka: 5. trieda
miroslava.silonova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Neupaverová Ne Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Environmentálny
Vedie krúžok: Turistický
Kabinet: 7.B - 11
neupaverova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Janka Oberlová Učiteľka
Kabinet: kabinet chémie
oberlova@zskompp.sk
 
 
Bc. Gabriela Ovšanková Ovš Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Polovková Pl Triedna učiteľka: 9.C
Kabinet: 21
polovkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Poradová Po Triedna učiteľka: 9.A
Kabinet: 8.A - 23
poradova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Povrazníková Pv Triedna učiteľka: 9.B
Kabinet: 8.B - 15
povraznikova@zskompp.sk
 
 
PaedDr. Jana Siváková Sv Učiteľka
jancag@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Skokanová As Triedna učiteľka: 4.A
Kabinet: 3.A -17
skokanova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Šimková Ši Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Pohybové hry
Vedie krúžok: Turistický
Kabinet: 4.A - 02 prízemie
simkova@zskompp.sk
 
 
Tatiana Široká Šir Učiteľka
sirokatatiana136@gmail.com
 
 
Iveta Štefániová Štef Vychovávateľka
stefaniova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Monika Štolcová ŠM Triedna učiteľka: 4.C
Kabinet: 3.C - 16
stolcova@zskompp.sk
 
 
PaedDr. Daniela Štucková Št Triedna učiteľka: 5.A
Kabinet: 4.B - 18
stuckova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Valéria Turňová Tu Triedna učiteľka: 4. trieda
valika.turnova@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Voľné miesta na našej škole