Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Monika Strnková MoS Rozvrh
Riaditeľka
strnkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Eva Bednárová Be Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 6.C
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
Zástupca v triede: 9.C
Vedie krúžok: Bowlingový
Vedie krúžok: Matematický - 9.C
Kabinet: 25
bednarova@zskompp.sk
 
 
Bc. Olga Korbová Ok Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 2. trieda
Zástupca v triede: 1. trieda
Zástupca v triede: 2. trieda
Zástupca v triede: 3. trieda
Zástupca v triede: 4. trieda
Zástupca v triede: 5. trieda
Zástupca v triede: 6. trieda
Zástupca v triede: 7. trieda
olganatalia44@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Vojtaššáková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
Vedie krúžok: Basketbalový 3. - 4. ročník
vojtassakova@zskompp.sk
 
 
Jana Babonyová Bab Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: A je to!
babonyova@zskompp.sk
 
 
Daniela Baltazárovičová Bal Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Malí záchranári
baltazarovicova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miroslav Bartoš Učiteľ
 
 
Izabela Bekešová Bek Triedna učiteľka: 1. trieda
izabela804@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Bercelová Bc Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Nebojme sa testovania - SJL
Kabinet: 36
bercelova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Veronika Bobovská Učiteľka
verca.bobovska@gmail.com
 
 
Bc. Lenka Cápayová Cap Učiteľka
lenkacapayova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Dubielová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Ľudové tance
Kabinet: M1
dubielova@zskompp.sk
 
 
Ing. Adriana Ďurtová Ďu Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 12
ada.durtova@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Filková Fi Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Kabinet: M3
filkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Michal Findra Fin Učiteľ
 
 
Mgr. Amália Fišerová Rozvrh
výchovná poradkyňa
Vedie krúžok: SJ - Hurá na Testovanie 9
Kabinet: 38
fiserova@zskompp.sk
 
 
Soňa Gazíková Gaz Triedna učiteľka: 7. trieda
sona.gazikova@gmail.com
 
 
Bc. Mária Halčinová Ha Triedna učiteľka: 6. trieda
privatmott@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Harabinová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Basketbalový
Kabinet: 13
harabinova@zskompp.sk
 
 
Tatiana Harendarčíková Hr Triedna učiteľka: 3. trieda
tatiana.harendarcikova21@gmail.com
 
 
Lucia Harhovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Helena Hašková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Literárno-hádankársky
haskova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Katarína Jabrocká Jb Učiteľka
katkajabrocka@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Jalowiczorová Jw Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Divadelný
Kabinet: 22
jalowiczorova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miriam Janíková Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Počítačový
Kabinet: 01 prízemie
janikova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Monika Janna Jn Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Mediálny prváčik
Kabinet: M5
janna@zskompp.sk
 
 
Mgr. Beáta Kalinová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk hrou
Kabinet: M8
kalinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Iveta Kleinová Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Matematický - 8. ročník
Kabinet: 32
kleinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Kmošová Km Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
Kabinet: 35
kmosova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Vlasta Kopaničáková Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Rozprávkovo
Kabinet: M4
kopanicakova@zskompp.sk
 
 
Kvetoslava Korbelová Kb Vychovávateľka
 
 
RNDr. Zuzana Kormaňošová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Chémia hrou
kormanosova@zskompp.sk
 
 
Zdena Kornelová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky
kornelova@zskompp.sk
 
 
Darina Koudelková Kou Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Počítačový
koudelkova@zskompp.sk
Foto Mgr. Igor Krišanda K Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B
Vedie krúžok: Florbalový - starší žiaci
Vedie krúžok: Futbalový 5. - 9. ročník
Vedie krúžok: Volejbalový 5. - 9. ročník
Kabinet: 23
krisanda@zskompp.sk
 
 
Mgr. Ivana Kukurová Triedna učiteľka: 4. trieda
kubinskaivana@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Langová La Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Lego mindstorm
Kabinet: 27
langova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Adriana Lauf Lf Učiteľka
adrianetka@gmail.com
 
 
Marcela Magyarová Ks Triedna učiteľka: 5. trieda
mackakrejsova@gmail.com
 
 
Katarína Makovská Mak Učiteľka
katarinamakovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Viliam Masár M Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
Vedie krúžok: Matematický - 7.A
Kabinet: 33
masar@zskompp.sk
 
 
Mgr. Eva Neupaverová Ne Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Environmentálny
Vedie krúžok: Matematický
Vedie krúžok: Turistický
Kabinet: 11
neupaverova@zskompp.sk
 
 
Bc. Gabriela Ovšanková Ovš Učiteľka
ovsankovagabriela@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Polovková Pl Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
polovkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Poradová Po Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Matematický - 7. ročník
Vedie krúžok: Matematický - 9.A
Kabinet: 31
poradova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Povrazníková Pv Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Kabinet: 15
povraznikova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Adriana Skokanová As Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Kabinet: 17
skokanova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Jana Spišská Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
Kabinet: 14
spisska@zskompp.sk
 
 
Mgr. Lucia Stochmal Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Kabinet: 37
stochmal@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Šimková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Výtvarný
Kabinet: 02 prízemie
simkova@zskompp.sk
 
 
Tatiana Široká Šir Učiteľka
sirokatatiana136@gmail.com
 
 
Iveta Štefániová Štef Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Výtvarný
stefaniova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Monika Štolcová ŠM Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Kabinet: 16
stolcova@zskompp.sk
 
 
PaedDr. Daniela Štucková Št Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
Kabinet: M7
stuckova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Valéria Turňová Tu Učiteľka
valika.turnova@gmail.com
 
 
PaedDr. Marcela Zemčáková Zm Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
Kabinet: 18
zemcakova@zskompp.sk

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2018

Voľné miesta na našej škole