Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: PaedDr. Beáta Jalowiczorová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 22
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Damián Budzák
2    Dominik Dický
3    Natalie Monica Dudaško
4    Lea Ertlová
5    Timotej Gejdoš
7    Šimon Hudák
8    Natália Ilavská
9    Ema Ivanová
10    Emanuel Jakubčák
12    Maximilián Klempa
13    Branislav Kulpa
14    Viktória Liptáková
16    Tomáš Mačák
17    Ján Majkut
18    Nikolas Mayer
19    Adam Neupauer
20    Mia Pačinová
21    Artur Pavličko
22    Anna Mária Pošvicová
23    Sofia Stasová
24    Timotej Šoltýs
25    Lenka Varhoľová
26    Martin Vaško
27    Natália Vojteková

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018