Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 7.A

Triedny učiteľ: PaedDr. Beáta Jalowiczorová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 22
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 10

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018