Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda VII.B

Triedny učiteľ: Mgr. Nadežda Harabinová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 12
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 10 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018