Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.BMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6MŠ7MŠ 2018_2019
Triedny učiteľ: Mgr. Nadežda Harabinová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 13
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nina Balogová
2    Miroslav Bezák
3    Peter Dulovič
5    Anastázia Királyová
6    Nikola Knapikova
7    Michal Kubica
8    Lea Kurucová
9    Jozef Lach
10    Michaela Matejková
12    Sebastián Nemergut
13    Ľuboslava Papcunová
14    Veronika Polomská
15    Vanessa Šoltýsová
16    Adriána Toporcerová
17    Kristián Valas
18    Martina Voľanská
19    Karol Laskovský

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018