Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda VII.C

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kmošová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 35
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018