Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 7.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.BMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6MŠ7MŠ 2018_2019
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kmošová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 35
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Alexandra Habiňáková
4    Tamara Hricová
5    Emma Hurajtová
6    Joshua Jan André Jurčík
7    Viktória Karašová
8    Michal Kenedich
9    Laura Klusová
10    Michaela Kovtanová
11    Daniela Kremmerová
12    Branislav Michalík
13    Marek Mindok
14    Michal Mindok
15    Karin Morvayová
17    Filip Ovšanka
18    Carmen Pálfiová
19    Ján Poliak
20    Matúš Andrew Schütz
21    Martin Soják
22    Viktória Svobodová
24    Maximilián Tomeček
25    Adam Valluš
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018