Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda VI.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Spišská
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 14
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 11 • Rozvrh
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018