Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Stochmal
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 37
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Richard Balara
2    Patrik Bíro
3    Rebeka Blahutová
4    Giorgia Cagliani
5    Viktória Domčeková
6    Peter Ďuriš
7    Karin Habiňáková
8    Stanislava Hozzová
9    Peter Janíček
10    Jakub Kolesár
11    Attila Kondor
12    Sofia Ella Kornajčíková
13    Patrícia Martinkovičová
14    Júlia Podhorská
15    Matúš Sedlačko
16    Nikolas Štefaňák
17    Rastislav Šuliga
18    Michal Tribula
19    Sára Zadražilová

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018