Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Poradová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 31
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Boržík
2    Vanesa Boržíková
4    Miroslav Dzifčák
5    Z.F.
6    Marko Jalowiczor
7    Lukáš Jambrich
8    Tomáš Kalakaj
9    Teo Karafa
13    Maxim Mačuga
14    Oliver Maťaš
15    Nina Michlíková
16    Alexandra Müllerová
17    Valentína Nagyová
18    Ráchel Mercedes Pačinová
19    Lucia Pitoňáková
20    Olívia Stasová
21    Barbora Šustrová
23    Samuel Tomko
25    Michal Žoldák
26    Filip Majkut
29    Matúš Petruľa
30    Adrián Klein

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018