Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Povrazníková
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 15
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Balačin
3    Tomáš Bobák
4    Peter Dický
5    Daniel Dítě
6    Kristína Dvornická
7    David Ertel
8    Christián Feja
9    Tomáš Hanigovský
12    Ján Parimucha
16    Emma Tomaľová
18    Petra Zemančíková
19    Viliam Leibiczer
21    Viktor Fedor
22    Juraj Kopruščák
23    Patrik Kukura
25    Denis Balog

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018