Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 9.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Polovková
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 21
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Klára Blahutová
3    Denisa Budzáková
4    Matúš Depta
5    Kristína Dicová
6    Lenka Dulovičová
9    Tomáš Husár
15    Natália Morvayová
16    Filip Neupauer
17    Samuel Olekšák
18    Tímea Pribilovičová
21    Norbert Schickerle
23    Sebastián Šegla
24    Kristína Vallušová
25    Monika Zemjáneková
30    Tamara Skysľaková
31    Matej Babjak

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018