Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 9.B

Triedny učiteľ: Mgr. Eva Neupaverová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 11
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018