Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Neupaverová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 11
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Róbert Bendík
4    Nikola Franková
5    Viktória Friedmanová
6    Martina Gallíková
7    Gabriel Göcze
8    Zuzana Justhová
9    Dominik Kester
11    Adam Lukasz
12    Samuel Misal
14    Natália Nagyová
16    Sebastián Skalský
17    Dávid Smorada
18    Simon Stanislav Svoboda
19    Lea Šikorská
20    Simona Šmigovská
23    Gregor Galata
24    Lukas Marco Schütz

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018