Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda V.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bercelová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 36
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 15 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019