Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Skokanová
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 17
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ľuboš Čonka
2    Ján Dlugoš
3    Natália Dlugošová
4    Alexandra Garajová
5    Michaela Hegedűšová
6    Marek Ivan
7    Michaela Ivanková
8    Damián Jurek
9    Zara Kapsdorferová
12    Nikola Morvayová
13    Alexandra Pavličková
14    Alex Pitoňák
15    Simona Pitoňáková
16    Viktor Rosipal
17    Adam Svinčiak
18    Filip Tobias Tichoň
19    Sarah Tureková
21    Alexandra Marušáková
22    Erika Toporcerová

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018