Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: PaedDr. Marcela Zemčáková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 18
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marko Barabas
2    Marek Horký
3    Marieta Ištvanková
4    Nina Jevičová
5    Zuzana Kordovaníková
6    Karolína Kušnieriková
7    Eva Lesičková
8    Timotej Martinko
10    Janetta Micheľová
11    Andrej Mlynarčík
13    Mia Novická
14    Anabela Olejová
15    Natália Olejová
16    Matias Skokan
17    Adam Soska
18    Samuel Tompoš
20    Filip Hudák
22    Mária Pokutová
23    Sarah Mia Klasová
24    Filip Petrik

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018