Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda V.B

Triedny učiteľ: RNDr. Zuzana Kormaňošová
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 13
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018