Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 4.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Štolcová
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 16
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Petra Budická
2    Viktória Burdiliaková
3    Matej Jakub Gemza
4    Martin Goldberger
5    Martin Hanigovský
6    Dávid Kester
7    Kristián Klouda
8    Natália Kloudová
11    Alexander Nemergut
12    Peter Pavlík
13    Martin Pecha
15    Filip Stanko
16    Adriána Vargová
17    Sandra Vaverčáková
18    Viktória Veisová
19    Lukáš Bambúch
20    Viktória Marianna Spišiaková
21    Ivan Pravlík
22    Diana Červená

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018