Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.BMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6MŠ7MŠ 2018_2019
Triedny učiteľ: Ing. Viliam Masár
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 33
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Monika Benková
2    Boris Cihoň
5    Pavol Jaseňák
6    Jakub Kancian
7    Alex Kester
9    Adriána Lešičková
10    Natália Michlíková
12    Dominik Pavličko
14    Žaneta Podhorská
16    Zuzana Skoncová
17    Branislav Soročina
18    Natália Šifrová
19    Tamara Šustrová
20    Vanesa Toporcerová
21    Matej Tribula
22    Richard Uhrin
26    Alexandra Vojteková
27    Christián Klas
28    Nikolas Tomaľa
29    Boris Hojer
30    Bianka Kukurová
31    Slávka Šmihulová

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018