Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 8.A

Triedny učiteľ: Ing. Viliam Masár
Zástupca: Mgr. Eva Bednárová
Učebňa: 33
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018