Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Šimková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 02 prízemie
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Oliver Domček
2    Barbara Dzadíková
3    Laura Franková
4    Lívia Garčarová
5    Veronika Havlíková
6    Diana Holotová
7    Iva Hurajtová
8    Júlia Ivanová
9    Filip Jančišin
10    Maroš Kaňuk
11    Ema Kaňuková
13    Liana Kulpová
14    Adam Malinič
15    Jozef Orolín
16    Corey Peter Pamula
17    Nina Sedliaková
18    Júlia Slimáková
19    Lukáš Smorada
20    Alexander Vaškovič
21    Viktória Závacká
22    Adam Zemančík
23    Ella Zemanová
24    Lukasz Ral
25    Erik Pokuta
26    Sebastián Samuel Klembara
27    Giulio Cagliani

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018