Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda IV.A

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Šimková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 02
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018