Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 4.A

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Šimková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 02 prízemie
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018