Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda IV.B

Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Janíková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 01
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 16 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018