Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 4.B

Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Janíková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 01 prízemie
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018