Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Miriam Janíková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 01 prízemie
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Melánia Badziková
2    Alena Bartovičová
3    Ľubomíra Berníková
4    Samantha Bizovská
5    Samuel Bukovina
6    Viktória Čabalová
7    Ivan Gajdoš
8    Soňa Gulasová
11    Oliver Jakubčák
12    Tamara Jakubčáková
13    Alexander Justh
14    Branko Kopruščák
15    Katarína Majerčáková
16    Lucia Matušeková
17    Marek Mazurek
18    Alica Mlynarčíková
19    Jakub Sliepka
21    Martin Vošček
22    Enzo Zázrivý
23    Karolína Fornalská
24    Sofia Balarová
25    Zuzana Zajacová
27    Karolína Vojteková
28    Vanessa Krištofičová

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018