Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda MŠ6

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.BMŠ1MŠ2MŠ3MŠ4MŠ5MŠ6MŠ7MŠ 2018_2019
Triedny učiteľ: Marcela Magyarová
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Mia Bednáriková
2    Martin Černák
3    Tobias Dubec
4    Nikola Chmurová
5    Matúš Ilenčík
6    Sebastián Jakubec
7    Zlatica Janíková
8    Filip Karel
9    Patrik Klein
10    Oliver Kručinský
11    Liliana Magerová
12    Zoja Makarová
13    Simona Nemergutová
14    Lola Pačinová
15    Nina Pitoňáková
16    Tomáš Prokopy
17    Matej Rusiňák
18    Sofia Andráši
19    Marko Spišák
20    Lucia Śtefániková
21    Karin Tarajčáková
22    Timea Tomasová
23    Barbora Tulenková

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018