Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda MŠ6

Triedny učiteľ: Bc.Gabriela Ovšanková
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018