Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda MŠ3

Triedny učiteľ: Katarína Makovská
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018