Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 2. trieda

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Bc.Olga Korbová
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 15
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daniela Baltazárovičová
2    Samuel Baňas
3    Soňa Barillová
4    Terézia Bednarovská
5    Hugo Bekeš
6    Stela Bekešová
7    Dominika Cibíková
8    Gréta Globinovská
9    Dávid Hopjak
10    Lenka Jarošová
11    Nela Jarošová
12    Natália Kaňuková
13    Ivana Krajčírová
14    Alex Krišanda
15    Andreas Kroták
16    Annie Milanová
17    Lukáš Novák
18    Matej Palguta
19    Zara Račeková
20    Alexander Sidor
21    Martin Slimák
22    Sára Sosková
23    Natália Štofaňáková
24    Ema Vrždiaková

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018