Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 4. trieda

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Kukurová
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Badziková
2    Filip Bednár
3    Martina Bucová
4    Matúš Budziňák
5    Dominik Fornalský
6    Ema Gabrišová
7    Richard Gejdoš
8    Nina Hanigovská
9    Viktória Mária Hanušinová
10    Jakub Hudák
11    Alžbeta Mária Ivanová
12    Nela Janačková
13    Michaela Janků
14    Dalibor Kandalec
15    Marko Karabín
16    Hugo Krišanda
17    Noémi Mária Matia
18    Marko Nazarej
19    Patrik Pafko
20    Alex Thomas Raček
21    Veronika Rendová
22    Simona Svinčiaková
23    Michal Šarník
24    Ester Vitková
25    Adriana Vlasatá

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018