Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda MŠ4

Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Bobovská
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 15

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018