Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 3. trieda

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Tatiana Harendarčíková
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Liana Babiaková
2    Hana Bartovičová
3    Bianka Božoňová
4    Michal Faba
5    Rudolf Flašík
6    Laura Gápová
7    Branislav Guláš
8    Kristián Guláš
9    Miroslav Guoth
10    Ela Koberová
11    Radomír Kozempel
12    Pavol Kožuch
13    Tamara Kriššáková
14    Daniela Laufiková
15    Jakub Olearčin
16    Samuel Skalský
17    Lea Skokan
18    Eliška Slaminková
19    Filip Soska
20    Lilien Svobodová
21    Sebastián Šavel
22    Maxim Ján Vikarský
23    Zoe Ela Zahradníková
24    Lukáš Žec

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018