Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 3.C

Triedny učiteľ: PaedDr. Daniela Štucková, PhD.
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: 15
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018