Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: PaedDr. Daniela Štucková, PhD.
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: M7
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nina Andrášová
4    Sabína Husárová
5    Laura Karašová
6    Lenka Kopruščáková
7    Patrik Kubica
8    Maximilián Lazor
9    Zuzana Lukačková
10    Jermaine Frederick Míčka
12    Dominik Mudrák
13    Natália Ondrušová
14    Vanesa Pechová
15    Alex Petr
17    Vivien Štureková
18    Alex Tomaľa
19    Aurora Torozi
21    Denis Samuel Blaho
22    Dalibor Daniel Klembara
23    Nicolas Krištofič
24    Marco Alexej Caltík

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018