Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 7. trieda

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Soňa Gazíková
Zástupca: Bc.Olga Korbová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína Babičová
2    Oskar Bekeš
4    Timea Čupková
5    Otto Gtatz
6    Stella Ilavská
7    Richrd Jochmann
8    Ema Knežníková
9    Tomáš Kováč
10    Soňa Levkaničová
11    Teo Marhefka
12    Matej Mikeska
13    Tamara Mišianiková
14    Michela Nazarejová
15    Lukáš Olšavský
16    Leonard Schneider
17    Adele Sidor
18    Klára Slaminková
19    Jozef Slovík
21    Letícia Teplická
22    Gregor František Vitko
23    Petra Žáková

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018