Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Janna
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: M5
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karolína Bucová
2    N.F.
3    Eduard Flašík
4    Goran Gallik
5    Karin Irhová
6    Nicolas Kornajčík
7    Matej Kovtan
8    Martin Leskovjanský
9    Natália Likavčanová
10    Lara Lojeková
11    Martina Mondelová
12    Dávid Olšavský
13    Michaela Ondrušová
14    Ema Petríková
15    Richard Polovka
16    Laura Semančíková
17    Alexandra Sisková
18    Oliver Skokan
19    Dominika Špitková
20    Alžbeta Teťáková
21    Viktória Töröková
22    Patrik Veldhuizen
23    Barbora Kupčová

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.06.2018