Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda II.A

Triedny učiteľ: Mgr. Monika Janna
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: M5
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018