Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Vlasta Kopaničáková
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: M4
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Filip Alexa
2    Samuel Bréda
3    Karolína Bušovská
4    Oliver Čapka
5    Ján Frankovič
6    Nina Frankovičová
7    Eva Gulasová
8    Jana Handulová
9    Nikola Chylová
10    Stanislav Ištócy
11    Diana Javorská
12    Oliver Kerestúr
13    Martina Kyselová
14    Sofia Mrázová
15    Jozef Ondruš
16    Leonard Padaras
17    Timotej Petrik
18    Martin Pitek
19    Emma Carla Quevedo
20    Dominik Ral
21    Tamara Slavkovská
22    Kristína Sosková
23    Adam Zentko
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018