Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: M1
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018