Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried › Trieda 1.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B8.A8.B9.A9.B9.C1. trieda2. trieda3. trieda4. trieda5. trieda6. trieda7. trieda
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Dubielová
Zástupca: PaedDr. Mária Vojtaššáková
Učebňa: M1
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    René Andrejdes
2    Sofia Bednárová
3    Alan Budz
4    Simona Čonková
5    Sofia Daxnerová
6    Michal Gajdoš
7    Soňa Gejdošová
8    Patrik Goldberger
9    Sára Hopjaková
10    Jakub Hudák
11    Petra Hvalčáková
12    Natália Ilenčíková
13    Viktória Irhová
14    Daniela Jarošová
15    Damián Kapusta
16    Romana Katrenčiaková
17    Šimon Krajčír
18    Róbert Alexander Liška
19    Tímea Pitoňáková
20    Nikolas Šavel
21    Marko Šeleng
22    Carmen Vladimíra Tomašková

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018