Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Limity a kritériá pre prijatie do športovej triedy

Športové triedy

Limity a kritériá pre prijatie do športovej triedy

Vážení rodičia!

Ponúkame možnosť zaradiť Vaše dieťa do športovej triedy - basketbal (chlapci aj dievčatá). Túto triedu opäť otvoríme v piatom ročníku v školskom roku 2018/2019. Podmienky prijatia:

1. Dátum narodenia: 1.9.2007 - 31.8.2008.

2. Dobrý zdravotný stav (potvrdený lekárom).

3. Splnenie výkonnostých kritérií (viď. "Limity - výber do športových tried" na základe predpísaných pohybových testov).

3. Doručená prihláška riaditeľke školy najneskôr do 20.4.2018.

Mgr. Monika Strnková, riaditeľka školy 

 

Testy_na_vyber_do_sportovych_tried.doc

Limity_vyber_do_sportovych_tried.xls

Prihlaska_do_sportovej_triedy_2018_2019.doc