Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zákazky s nízkou hodn.

Júl - august - september 2011

Evidencia vykonaných zákaziek s nízkou hodnotou od 1 000 do 10 000 (tovary a služby) a od 1 000 do 20 000 eur (stavebné práce), na základe ktorých boli vybratí uchádzači a realizovala sa zákazka

 

Odbor, (odd.):Základná škola s materskou školou, Komenského ul.587/15,Poprad

                                                           Júl-august-september 2011

Č. ZsNH

Názov (popis) komodity

Hodnota komodity

 

Identifikácia úspešného uchádzača

Prieskum trhu vykonal( zadal objednávku, zmluvu...)

 

Dodávka maliarskych prác

1 072,08

MilanGalík, Nová Lesná M.R.Štefánika 272

 

 

 

Výmena okien

v ZŠ s MŠ

16 800,00

Ventana SK,s.r.o.,Teplická3979,Poprad

 

 

 

Montáž žaluzia

Montáž žaluzia

1 520,00

+  652,91

VentanaSK,s.r.o.,Teplická 3979,Poprad

 

 

 

Výmena okien

v M Š

11 138,56

Profi, s.r.o., O.K.OKNO,

Dostojevského  2805/23,Poprad

 

 

 

Výmena okien

V ZŠ s MŠ

7 195,58

Ventana SK,s.r.o.,Teplická

3979, Poprad

 

 

 

Výmena podlahovej krytiny

2 203,70

Linotex s.r.o., Teplická 4, Poprad

 

 

 

Výmena okien

V MŠ

11 138,56

Profi, s.r.o., O.K.OKNO,

Dostojevského 2805/23,Poprad

 

 

 

Výmena výdajových okienok

1 160,--

    503,80

Webi s.r.o.,Smižany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Poprade:

30.09.2011

 

 

 

 

 

Vyhotovila:

Brejčáková