Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

1.   Čestné vyhlásenie pre zber údajov:

      Cestne_vyhlasenie_pre_MS_SKD-_zber_udajov.pdf

2.   Dotazník pre  účely RIS pri zápise do 1. ročníka ZŠ:

      Dotaznik_do_RIS_pri_zapise_do_1._rocnika.pdf

3.   Dotazník pre účely RIS pri prijatí do ZŠ, MŠ:

      Dotaznik_do_RIS.pdf

4.   Informovaný súhlas zákonného zástupcu:

      Informovany_suhlas.pdf

5.   Prihláška na náboženskú výchovu / etickú výchovu:

      Prihlaska_na_NBV_a_ETV_.pdf

6.   Prihláška na stravovanie v školskej jedálni:

      Prihlaska_na_stravovanie_do_SJ(1).pdf

7.   Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

      Suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov_pre_ziakov.pdf

8.   Zápisný lístzok do školského klubu detí:

      Zapisny_listok_do_SKD.pdf

9. Žiadosť o prijatie do školského klubu detí:

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf

10. Žiadosť o oslobedenie od vyučovania telesnej a športovej výchovy:

      Ziadost_o_oslobodenie_od_TSV.pdf

11. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky:

      Ziadost_o_odklad_povinnej_sk._dochadzky.pdf

12. Žiadosť o prijatie do ZŠ, ak ide o prestup:

      Ziadost_o_prestup_z_inej_skoly_na_nasu_skolu.pdf

13. Žiadosť o povolenie vzdelávania mimo územia SR:

      Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR.pdf

14.  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z  príjmov FO - 2 %

      Vyhlasenie_na_2___z_dane_za_rok_2017.pdf

15.  Žiadosť rodiča o integráciu dieťaťa

      Ziadost_rodica_o_integraciu_dietata.docx

16. Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia mimo územia SR

      Ziadost_o_vykonanie_komisionalnej_skusky.doc

17. Prihláška na druhý cudzí jazyk

      Prihlaska_na_druhy_cudzi_jazyk.pdf