Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Informácie pre rodičov Kontakt Užitočné linky Testovanie 5 a 9

Výchovné poradenstvo

Informácie pre rodičov

Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách:

INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx