Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Informácie pre rodičov Kontakt Užitočné linky Duálne vzdelávanie Oznam o počte stredných škôl

Výchovné poradenstvo

Informácie pre rodičov

Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách:

Informacie_pre_rodicov_ziakov_9_rocnika.docx

Informacie_pre_rodicov_ziakov_5_rocnika.docx