Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

ŠkVP

Školský vzdelávací program - 1. stupeň

Pozrite si nový ŠkVP pre prvý stupeň, kliknite tu