Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Fotoalbum

ŠkVP

Školský vzdelávací program - 1. stupeň

Pozrite si nový ŠkVP pre prvý stupeň, kliknite tu