Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Streda 24. 1. 2018
Počet návštev: 4163247

                 

Vitajte na stránke našej školy

 

Novinky

 • Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici Komenského v Poprade rozhodli, že usporiadajú zbierku pre opustené zvieratká v mestskom útulku v Poprade. Viac sa dočítate tu:

  ​​​​​​​

 • Dňa 16.01.2018 sa v Poprade konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali Májiková Diana a Balačin Jakub. Obom srdečne blahoželáme za výsledok úspešný riešiteľ.

  Výsledky okresného kola si môžete pozrieť tu: OK_vysledkova_listina_2017-18.xls

 • Dňa 15.1.2018 sme na hodinách športovej prípravy 6.B triedy privítali hráčky seniorského tímu Basketbalovej akadémie mládeže Poprad - Zuzka Ivančáková (bývala žiačka našej školy, odchovankyňa popradského basketbalu a zároveň reprezentantka SR) a Ivana Kmetovská (macedónska basketbalistka, ktorá vyštudovala a hrávala za Univerzitu vo Washingtone, hrávala v španielskej lige a momentálne je hráčkou BAM Poprad).

  Dievčatá nám porozprávali o svojej basketbalovej kariére, zážitkoch a potom sa s nami aktívne zapojili do tréningového procesu. Zuzka a Ivana sa nachvíľu stali aj kapitánkami dvoch žiackych družstiev a zahrali si s nami krátky basketbalový zápas. Na záver nechýbal víťazný pokrik, podpisy a poďakovanie za spestrenie hodiny športovej prípravy. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Basketbalovej akadémii mládeže Poprad a dievčatám za to, že si vo svojom nabitom programe našli čas aj pre nás.

 • Milí žiaci, čo myslíte? Máme ho na škole? Ja verím, že áno!

  Dovoľte mi predstaviť vám anketu o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Je to prestížna zábavná súťaž pre učiteľov a ich žiakov s možnosťou získania finančnej výhry v rôznych kategóriách. Spolu bude rozdaných viac ako 8 tisíc Eur. Svojím zapojením podporíte našu školu a isvojich vynikajúcich učiteľov, ktorých máte radi. Dole máte link na elektronickú prihlášku.

  Ďakujeme, že podporíte svojich skvelých učiteľov a žiakov a umožníte im súťažiť. Info na: www.zlatyamos.sk

 • Vážení rodičia,

  od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach takto:

  a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne

  b) dieťa od troch rokov- 18 € mesačne

  c) žiak v školskom klube detí - 8 € mesačne

  https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=914739

  Neazbudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. Nové poplatky je potrebné uhradiť mesiac vopred (v januári za mesiac február).

 • 12. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok 2017

 • Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx

 • 3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

                   dospelí   -  1,12 € cena jedného obeda

   

  Cena  jednej desiaty je rovnaká pre prvý aj druhý stupeň  - 0,35 €

   

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka , ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom  mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo .  

 • 17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Ma
 • Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

 • Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • 1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.