Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Utorok 22. 5. 2018
Počet návštev: 4422606

                 

Vitajte na stránke našej školy

 

Novinky

 • Slávik Slovenska je názov súťaže v speve ľudových piesní. 11. mája 2018 našu školu na okresnom kole reprezentovali: Emília Ivanová /vľavo/, Tomáš Bobák a Sofia Stasová. Práve Sofia sa umiestnila na 2. mieste v druhej kategórii. Všetkým trom spevákom za reprezentáciu školy ďakujeme.

 • Po úspešnom okresnom kole súťaže Slávici z lavice Sofia Stasová postúpila na krajské kolo. Krajský súboj najlepších spevákov v speve populárnej piesne sa konal dňa 27. apríla 2018 v Prešove v nádhernej historickej budove PKO. Sofia zaspievala výborne a vybojovala pre našu školu fantastické tretie miesto. Blahoželáme.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 45. výročia založenia školy dňa 18. mája 2018 (piatok) o 16.00 h v Dome kultúry v Poprade! Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude použitý na modernizáciu vnútorných priestorov školy. Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vás!

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 18. mája 2018 (piatok) bude skrátená prevádzka ZŠ: 1. stupeň do 11.35 h, 2. stupeň do 12.30 h a ŠKD do 15.00 h z organizačných dôvodov - Slávnostná akadémia k 45. výročiu školy. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Dňa 10.05.2018 si naše dievčatá vybojovali víťazstvom postup na krajské kolo vo vybíjanej dievčat ZŠ. Krajské kolo sa bude konať v Humennom. Blahoželáme a držíme palce!

 • Dňa 10.05.2018 sme úspešne obhájili pred 6- člennou hodnotiacou komisiou náš projekt Roots & Shoots s názvom "Kreatívni Komeňáci". Pani riaditeľka Monika Strnková privítala hostí a zaželala nám úspech v obhájení nášho projektového zámeru. Simona Kuciaková, projektová manažérka, viedla tento náš skvelý deň. Vyzvala jednotlivých členov komisie, aby sa nám predstavili a povedali niečo o sebe a svojich skúsenostiach s dobrovoľníckou aktivitou. Kiko a Vaness nás úspešne reprezentovali a predstavili naše plány. Náš projekt bol jednohlasne odsúhlasený, vďaka čomu sme získali od Nadácie Green Foundation grant vo výške 400 €. Teraz nám zostáva už len v spolupráci s komunitou dôchodcov a škôlkárov pustiť sa do práce. Ďakujeme pani učiteľke Neupaverovej a Bercelovej za vedenie nášho tímu.

 • Vážení rodičia, budeme radi, ak si nájdete niekoľko minút a zveríte nám svoje názory a pripomienky s cieľom zlepšovať výchovno vzdelávací proces a skrášľovať prostredie, v ktorom Vaše dieťa trávi pomerne dosť času.

  Ďakujeme za každý názor!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Vážení rodičia, zamestnanci, priatelia a milí žiaci!

  Naša Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad, sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1530. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu máme. Hlasovať sa dá každý deň do 30. júna 2018. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme!

 • V piatok 4. mája 2018 naši chlapci bojovali na krajskom kole v basketbale v Levoči. Na turnaji v konkurencii 10-tich škôl, vybojovali 1.miesto, a tým si zabezpečili postup na MSR v basketbale základných škôl. Gratulujeme a tešíme sa do ďalších bojov 😉. Harabinová

 • V pondelok 23.4.2018 sa v klubovni našej školy konala súťaž v rétorike, ktorú zorganizovala PK SJL pre žiakov 4. – 9. ročníka. Predstavili sa v 2. kategóriách :

  I. kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ /

  Súťažiaci si vyžrebovali text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ a v limite 15 minút si pripravili reprodukciu obsahu textu so samostatným dotvorením konca príbehu.

  II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ /

  Súťažiaci sa v 1. kole predstavili doma pripravenou voľnou témou –– úvahou. Ďalšou úlohou bolo vyjadriť vlastný názor bez obmedzenia rečníckeho štýlu na vyžrebovanú tému.

 • Maťko a Kubko sú späť

  Po roku k nám opäť zavítali známe postavičky Maťko a Kubko/stvárnili ich herci z popradského divadielka PUNC, ktoré pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej Poprad/ z rovnomennej detskej knihy Marianny Grznárovej. Ako sa tak starali o svoje ovečky, objavil sa pred kolibou kufor od ich kolegu baču Jana, ktorý sa vybral do sveta a v kufri si priniesol suveníry zo svojich potuliek. Pre valachov v ňom nechal list. Maťko a Kubko spolu s deťmi „precestovali“ prostredníctvom listu skoro celý svet - Afriku, Indiu, Austráliu a Čínu. A nakoniec spoločne s malými divákmi zistli, že „ Všade dobre, doma najlepšie!“ Aj Kubko sa veľmi chcel vybrať na potulky, dokonca absolvoval aj povinné očkovania, ale nakoniec predsa len usúdil, že by mu bolo smutno za Maťkom, Dunčom, ovečkami...ale najviac za jeho Zuzkou. Pri tom všetkom asistovali šikovní pomocníci z radov divákov, za čo ich valasi odmenili krásnymi červenými jabĺčkami. Všetko sa dobre skončilo a nadšení diváci odmenili Maťka a Kubka búrlivým potleskom.

 • Dňa 18. 4. 2018 sa v ABC - Centre voľného času v Prešove uskutočnilo Krajské kolo fyzikálnej olympiády. Zúčastnili sa ho najúspešnejší riešitelia okresných kôl. Našu školu reprezentoval Patrik Boržík, žiak 9.A triedy. Úlohou bolo riešiť štyri teoretické úlohy. Na riešenie úloh mali súťažiaci k dispozícii štyri hodiny. Paťo opäť nesklamal, skončil ako úspešný riešiteľ na peknom piatom mieste. Blahoželáme! Masár

 • Vážení rodičia žiakov 4. a 5. ročníka!

  Dňa 02.05.2018 (streda) v čase od 16.00 h sa v školskej jedálni uskutoční ročníkové ZRPŠ pre 4. ročník.

  Dňa 03.05.2018 (štvrtok) v čase od 16.00 h sa v školskej jedálni uskutoční ročníkové ZRPŠ pre rodičov 5.A a 5.C triedy.

  Účasť je dôležitá. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

  Dňa 03.05.2018 (štvrtok) sa uskutočnia konzultačné stretnutia s vyučujúcimi ostatných ročníkov. 1.stupeň v čase od 15.00 h do 16.30 h v kmeňových triedach a 2. stupeň v čase od 16.30 h do 18.00 h v jednotlivých učebniach.

 • V stredu, 25. apríla 2018, nás na okresnom kole v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády kat. D reprezentovali dve najúspešnejšie žiačky zo školského kola - Natalie Monica Dudaško zo VI.A a Zuzana Skoncová zo VII.A a obidve boli úspešné riešiteľky. V hodnotení dvoch okresov - Poprad a Kežmarok - obsadili veľmi pekné 6. a 11. miesto, v okrese Poprad to bolo 5. a 9. miesto. Blahoželáme!

  Foto a text: Neupaverová

 • V utorok, 24. apríla 2018, sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie, počas ktorej najskôr navštívili jaskyňu Zlá diera ležiacu v pohorí Bachureň. Prehliadka jaskyne, ktorá nie je elektrifikovaná, je zaujímavá už tým, že počas prehliadky si návštevníci svietia len čelovkami a karbidovými lampami, navyhnutnou súčasťou výstroja je ja prilba, ktorú každému žiakovi zapožičal pán Košč, správca jaskyne a náš sprievodca v jednej osobe. Počas prehliadky jaskynného systému a výkladu pána sprievodcu si žiaci nielen zopakovali a overili v praxi to, čo sa už naučili počas hodín biológie ( v ôsmom ročníku je venovaná geológii, čiže neživej prírode ), ale dozvedeli sa aj informácie o obyvateľoch jaskyne. Kým v minulosti tu žili jaskynné medvede a vlci, dnes tu už môžeme nájsť len 12 druhov netopierov a zástupcov chvostoskokov. Niektoré najodvážnejšie dievčatá sa zahrali na jaskyniarov a prechádzali úzkami chodbami aj plazením. Ďalším cieľom bola návšteva Slovenského technického múzea - expozície Solivar Prešov. Areál tejto národnej kultúrnej pamiatky zahŕňa 5 objektov: klopačku - zvonicu, gápeľ so šachtou Leopold, četerne - zásobníky soľanky, varňu František a sklad soli - Komore. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s procesom výroby soli od jej ťažby vo forme soľanky cez jej spracovanie až po jej distribúciu do obchodov. Zaujímavé bolo zistenie, že napriek tomu, že v obchodoch kupujeme prešovskú soľ, nepochádza z Prešova. Táto naša soľ sa totiž v súčasnosti ťaží a spracúva v Rakúsku.

 • Vážení rodičia!

  Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 sú pre vás pripravené na osobný odber v kancelárii riaditeľky školy alebo ekonómky od piatku 27.04.2018. Prosíme vás, aby ste si rozhodnutie prevzali podľa možností čo najskôr. Ďakujeme!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Tento dnešný bazár, ktorý bol podľa viacerých názorov žiakov aj učiteľov asi prvým ročníkom, sa stretol s pomerne veľkým ohlasom. Aj keď sa našli žiaci, ktorí nič nedoniesli a teda si ani nič neodniesli, mnohí si svoje šatníky obohatili o nové kúsky - či už to boli tričká, nohavice, mikiny, kraťasy, bundy, ale aj kabelky a slnečné okuliare. V číslach vyjadrené sme na bazár priniesli takmer 1 150 kusov odevov a doplnkov, z ktorých najviac - 149 - mali vo svojom stánku žiaci VI.B triedy, na 1. stupni sa za najúspešnejšiu môže považovať IV.C s počtom 79. Veci, ktoré si žiaci nechceli zobrať naspäť domov, darujeme podľa dohody na charitu. Ďakujeme všetkým žiakom a samozrejme aj rodičom, ktorí svojim deťom umožnili nájsť pre nepotrebné veci nových majiteľov.

 • Vďaka Podtatranskej knižnici v Poprade dostali aj naši žiaci 5.ročníka príležitosť zhliadnuť úspešnú bábkovú inscenáciu bratislavského divadla TUŠ s názvom Analfabeta Negramotná. Nedávno získané teoretické vedomosti o rozprávke a bábkovom divadle na hodinách literatúry toto predstavenie obohatilo o nový pohľad na bábkovú hru. Dramatizácia rovnomennej rozprávkovej knihy Jána Uličianskeho, profesionálne spracovanie bábok inšpirované ilustráciami Vladimíra Krála a v neposlednom rade najmä umenie bábkoherectva u nás všetkých vyvolali úsmev na tvári, dobrú náladu a naozaj hodnotný umelecký zážitok. Stochmal, Spišská

 • Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ je úspešne za nami. Naše dievčatá nesklamali a svojím víťazstvom potvrdili, že patria medzi najlepšie v rámci SR. Na 2.mieste sa umiestnili hráčky zo ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa a 3. miesto obsadili hračky zo Spojenej školy v Lendaku. Blahoželáme a držíme palce na M SR v júni! Strnková

 • V piatom ročníku sme sa stali starovekými pisármi, ktorí už viac ako pred 3000 rokmi vtláčali klinové písmo do hlinených tabuliek. Aj keď to bola zábava, museli sme uznať, že dnes sa píše oveľa jednoduchšie :-) žiaci 5.B (Langová)

 • Naša netradičná triednická hodina v 7.B, bola trochu netradičná - odmenou za tretí štvrťrok bez pokarhania a za našu snahu bola chrumkavá maškrta :-) L. Langová

 • Zážitkové učenie v knižnici

  18. apríla 2018 sa žiaci 3. A triedy stretli v Podtatranskej knižnici s lesným pedagógom zo
  štátnych lesov TANAPu p. Ing. Igorom Stavným na tému „Les ukrytý v knihe.“ Je to už 8.
  ročník celoslovenskej kampane na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tento rok
  sa nesie v znamení 100 rokov československej vzájomnosti.
  V úvode stretnutia prostredníctvom prezentácie a riadeného rozhovoru žiaci rozprávali
  o význame lesa, objavovali jeho tajomstvá a hľadali odpovede na otázky: Čo je kniha? Prečo
  čítam knihy? Aké knihy čítam? Naučili sa ako vzniká kniha ( semienko zo šišky, malý stom,
  les, ťažba, triedenie a spracovanie dreva, výroba papiera, kníhtlač, kniha). Následne ôsmi
  žiaci dostali za úlohu správne zoradiť kartičky s pojmami ako vzniká kniha.
  Druhá časť podujatia bola venovaná spoločnému čítaniu úryvku z knihy : Peter Glocko -
  Kráľ psov. V knihe sa dočítame o deťoch, ktoré voľný čas trávia v lese, dokážu prírodu
  počúvať, rozumejú jej reči a chránia ju. Pri čítaní sa vystriedalo niekoľko žiakov aj s ujom
  lesníkom.
  Záver patril téme – Les a naše zdravie. Prezentácia ponúkla žiakom potrebné informácie
  o dôležitosti lesa – dostatok kyslíka a vlhkosti, zdroj čistej vody, lesné plody a liečivé byliny,
  paleta farieb, prirodzené zvuky...
  Spoločné stretnutie v knižnici a aktivity poukázali na význam lesa a lesníctva, podporili
  enviromentálne povedomie žiakov a ochranu životného prostredia prostredníctvom kníh. Šimková

 • Dnes v Dome kultúry prebehlo okresné kolo v speve populárnej piesne " Slávici z lavice". Naše žiačky pod vedením pani učiteľky Mgr. Vierky Polovkovej úspešne reprezentovali našu školu. Aurora Torozi z 2.C, ktorá súťažila v 1. kategórii, získala krásne 2. miesto a Sofia Stasová zo 6.A sa umiestnila na 1. mieste a zároveň si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v piatok 27.4. 2018 v Prešove. Blahoželáme a držíme palce! Video si môžete pozrieť na Fcb školy.

 • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Už dlhé desaťročia totiž ľudstvo funguje v štýle: získaj suroviny – vyrob vec – použi ju – vyhoď. Takýto spôsob života by bol prijateľný za predpokladu, že by sme mali neobmedzené zdroje ľahko dostupných surovín a zneškodnenie vecí by bolo bezproblémové, a hlavne bezodpadové. Zdroje surovín na výrobu nových vecí sa však na našej planéte míňajú a množstvo odpadu končiace na skládkach, v spaľovniach či vo voľnej prírode je katastrofické. Preto treba bezodkladne uvažovať a konať v duchu myšlienky „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“.

 • Chémia hrou

  Na krúžku chémia hrou sme si vyskúšali písanie neviditeľným atramentom. Pracovali sme dvoma spôsobmi, prvý spôsob bol použitím roztoku sódy bikarbóny, do ktorého sme namáčali štetec a napísali tajné správy na papier, vysušili sme ich a následne sme ich oliali hroznovou šťavou, takto sa zviditeľnili, avšak správy sa dali ťažšie prečítať. Druhý spôsob bol pomocou roztoku fenolftaleínu v etanole, ktorý sme natreli na filtračný papier a následne sme správy vyvolali poprášením s rozprašovačom, v ktorom bol roztok uhličitanu sodného. Tieto správy boli výrazne fialové a dobre čitateľné.

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci z našej školy zapojili do ďalšieho ročníka žiackej bowlingovej ligy. Proti tradičným súperom odohrali počas sezóny 50 zápasov. Posledné kolo odohrali 27. marca v Citybowling Max v Poprade a umiestnili sa v konečnom hodnotení na 3. mieste. Škoda predposledného kola, booli by sme obsadili druhé miesto.

  Družstvo chlapcov tvorili: Patrik Boržik, Lukáš Jambrich, Tomáš Kalakaj a Matúš Petruľa z 9. A, Jakub Balačin a Denis Balog z 9. B

  Ako sa darilo jednotlivcom? Patrik a Tomáš v celkovom hodnotení obsadili 4. a 5. miesto, k tomu potešujúce že prví piati patrili do top desiatky.

 • Po veľkonočných sviatkoch si piataci našej školy porovnali vedomosti a ochutnali náklonnosť šťastia v literárnom kvíze. Vedomosti získané na hodinách literárnej výchovy si otestovalo osem dvojíc z 5. A, 5. B a 5. C triedy. Tesné výsledky dokázali ich výbornú pripravenosť a jednoznačné odhodlanie zvíťaziť.To však môže iba jeden a tento rok to spomedzi piatakov bola dvojica Danielka Berníková a Lea Fedorová z 5. B triedy.

  Blahoželáme! Stochmal

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Oznamujeme Vám, že dňa 13.04.2018 v piatok bude vyučovanie z organizačných dôvodov skrátené nasledovne:

  1. vyuč. h 08.00 h - 08.35 h

  2. vyuč. h 08.45 h - 09.20 h

  3. vyuč. h 09.35 h - 10.10 h

  4. vyuč. h 10.20 h - 10.55 h

  5. vyuč. h 11.05 h - 11.40 h

  6. vyuč. h 11.50 h - 12.25 h

  7. vyuč. h 12.40 h - 13.15 h

  Prevádzka školského klubu detí bude v dvoch oddeleniach skrátená do 15.00 h. Deti budú spojené v ďalších oddeleniach ŠKD.

  Prevádzka materskej školy bude do 15.00 h.

 • Život Mateja Hrebendu

  V marci pri príležitosti Mesiaca kníh pani Mgr.Ľudmila Hrehorčáková, bývalá predsedníčka Matice slovenskej v priestoroch Podtatranskej knižnice, priblížila deťom z ŠKD pri ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade život Mateja Hrebendu. Bol to nevidiaci kolportér a šíriteľ písaného slova žijúci v 19. storočí. Deti sa dozvedeli kto bol Matej Hrebenda, ako na svojich cestách zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal ich do škôl a spolkových inštitúcií, alebo ich donášal popredným vzdelancom. Okrem toho z vlastných prostriedkov tiež knihy kupoval a predával na dedinách, kde takýmto spôsobom šíril kultúru a vzdelanosť aj na málo prístupných lazoch .Takto mnoho kníh zachránil a významnou mierou sa pričinil o budovanie knižníc. Ako úsvit lepších čias privítal založenie Matice slovenskej a daroval inštitúcii rok po založení /4.08.1863/ 16 zväzkov cenných kníh.

 • Dňa 27. marca 2018 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom sa zúčastnili aj traja naši recitátori postupujúci z predošlého obvodného kola. Mia Novická , žiačka 4.B, sa v rámci prednesu poézie I. kategórie umiestnila na krásnom 2. mieste. Damián Jurek zo 4. A obsadil 3. miesto v prednese prózy taktiež I. kategórie. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich talentovaných recitátorov ! Kmošová

 • XII. ročník súťaže DELTA o pohár riaditeľa školy GPDT zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov základných škôl sa uskutočnil 26. marca 2018 v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

  Súťaže sa zúčastnili základné školy z okresu Poprad, ktoré mali možnosť zostaviť jedno štvorčlenné družstvo bez ohľadu na navštevovaný ročník. Na riešenie úloh mali súťažné družstvá stanovený časový limit 90 minút. Zvíťazilo družstvo, ktoré za stanovený čas vyriešilo najviac úloh.

  Naše družstvo (Patrik Boržík, Miroslav Dzifčák, Nina Michlíková a Barbora Šustrová) obsadilo druhé miesto. Srdečne blahoželáme! Masár

 • V piatok 16. marca 2018 sa v zasadačke MsÚ v Poprade uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii „E“ (9. ročník ZŠ, štvrtý ročník OG) a v kategórii „F“ (8. ročník ZŠ, tretí ročník OG). Úlohou súťažiacich bolo počas štyroch hodín riešiť štyri teoretické úlohy. Patrik Boržík, žiak 9.A triedy našej školy zvíťazil. Paťovi srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole! Masár

 • 28.03.2018 sme boli organizátormi okresného kola v basketbale žiačok ZŠ. Celkovo sa hralo v dvoch skupinách po štyri družstvá. Našim dievčatám bol dnešný deň naklonený. Suverénne zvíťazili a budú nás a náš okres reprezentovať na krajskom kole 20.04.2018 opäť u nás. Na druhom mieste sa umiestnili hráčky zo ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade a tretie miesto obsadili basketbalistky Gymnázia Dominika Tatarku Poprad. Organizátorom patrí veľká vďaka za príjemný športový deň, ostatným družstvám poďakovanie za účasť a blahoželanie tým najlepším. Dievčatám z našej školy držíme palce na krajskom kole! Strnková

 • Milí žiaci!

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia v utorok 3. apríla 2018. Vyučovanie pokračuje v stredu 4. apríla 2018.

 • Deti v ŠKD pri ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade sa v rámci environmentálnej oblasti zoznamujú okrem iného aj so životom včiel.

  Preto sme oslovili bývalého pána učiteľa Jána Sklenku -dlhoročného včelára ,aby deti hravou formou zasvätil do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Pozvanie neodmietol a deťom odovzdal cenné poznatky od vývinu včielky, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku .priblížil nám život a úlohu včelej kráľovnej, poradil čo robiť, ak nás uštipne včela, vysvetlil ako dokážu včielky predpovedať počasie, akých majú nepriateľov a prečo sú také potrebné pre život na Zemi.

 • Jarné zvyky

  Slovensko je krajina s bohatými folklórnymi tradíciami. Azda jeden z najznámejších je Vynášanie Moreny. Obrazné hodenie zlej Zimy do vody je predzvesťou príchodu jari a Veľkej noci.

  V utorok 20.3. sa žiaci 2.B triedy zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade vybrali do blízkej miestnosti MO MS v Poprade, aby za pomoci svojich rodičov a starých rodičov vyrobili Morenu a vyzdobili veľkonočné vajíčka. Popri tvorivej práci sa postupne dozvedeli ako vnímali a prežívali naši predkovia kruté zimy a ako sa potom dokázali tešiť zo slnka a jari. Prostredníctvom videoprojekcie a ukážok z filmu Rok na dedine sa všetci prítomní preniesli do čias dávno minulých, kedy ľudia žili spätí s prírodou a ich prežitie bolo závislé od vrtošivého počasia a úrody. Deti si so záujmom pozreli ako sa hrali ich vrstovníci na lúkach a ako všetci dedinčania vyniesli zlú Zimu z dediny.

 • Je to vedomostná súťaž pre jednotlivcov, žiakov 6. a 7. ročníka, ktorí si svoje vedomosti, a to najmä zo školského učiva biológie, preverili v teste a zabojovali tak o dve postupové miesta do okresného kola. V tomto školskom roku sa školského kola zúčastnilo až 17 žiakov a žiačok, podľa ktorých boli úlohy v teste náročné, napriek tomu sa všetci súťažiaci stali úspešnými riešiteľmi školského kola, nakoľko všetci získali spolu viac ako 50% z celkového počtu 62 bodov.

  Tu sú konečné výsledky:

  poradie.docx

 • Dnes sa naši učitelia, naše družstvo dievčat a družstvo mix hráčov odobralo na Medzinárodnú súťaž v basketbale a matematike v maďarskom Mezöberény. Už sú šťastne na mieste, držíme im palce a prajeme pekný športový pobyt u našich priateľov!

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 21. marca 2018 (streda) z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 22.03.2018.

 • RIADNY TERMÍN T9 2018 je 21. marec 2018 (streda)

  TESTOVANIE JE URČENÉ - žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

  CIELE TESTOVANIA

  - získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),

  - monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),

  - porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

  - poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 • Na chémii hrou sme vyskúšali urobiť: sopku z jedlej sódy, farebné kryštály a premenu oxidu zinočnatého. Sopku sme vyrobili s fľaše, ktorú sme obalili cestom z múky, oleja, soli a vody. Naplnili sme ju horúcou vodou, pridali saponát, sódu bikarbónu a ocot. Sledovali sme erupciu sopky. Farebné kryštály sme si pripravili na tvrdom farebnom papieri, na ktorý sme nakvapkali roztok preháňadla, kryštály vznikli po vyschnutí papiera. Premenu oxidu zinočnatého sme sledovali pri jeho žíhaní nad plameňom. Zmenil farbu z bielej na žltú, po následnom odobratí z plameňa opäť zbelel. Farebná zmena nastala kvôli premene jeho kryštálovej štruktúry.

 • Naša škola je od 1. 09. 2009 zapojená do projektu Recyklohry, aby mohla prispieť k ochrane životného prostredia.

  Cieľom projektu je zvýšiť ekologické myslenie mladej generácie vytváraním správnych návykov pri nakladaní s odpadmi a ich triedením. Súčasne zaistiť recykláciu drobných použitých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.

  Každý žiak môže do našej školy priniesť použité a nepotrebné elektrospotrebiče, ktoré sa zmestia do zbernej nádoby. Žiaci sa každoročne zapájajú do zábavných hier a súťaží , rôznych výtvarných, fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

 • Do galérie 1.B: Fotoalbum boli pridané fotografie.

  ROZPRÁVKOVÝ TÝŽDEŇ V 1.B

  Rozprávku deťom boli čítať: sestra Martinky, mamka Sofinky, mamka Tamarky a pán poslanec mesta Poprad Bc. Rudolf Kubus. ĎAKUJEME

 • Piataci a šiestaci z našich športových tried dnes mali milé spestrenie športovej prípravy. Na hodinu medzi nich prišli hráči a tréner seniorského tímu BK Iskra Svit. Tréner Michal Madzin so sebou priniesol štvoricu extraligových hráčov - Saša Avramovič, Anthony Jackson, DeAndre Davis a Filip Dratva, ktorý je zároveň aj bývalým žiakom našej základnej školy. Počas športovej dvojhodinovky si hráči s nami aktívne zatrénovali, zahrali basket, ukázali nám pár zaujímavých basketbalových kúskov a zodpovedali nekonečné množstvo otázok od našich žiakov. Hráčom a trénerovi za návštevu veľmi pekne ďakujeme a držíme im palce v blížiacom sa playoff.

 • Naše basketbalové družstvo chlapcov sa minulý piatok zúčastnilo na okresnom kole, ktoré usporiadala ZŠ Mierová Svit. Tento rok sa turnaja zúčastnilo päť družstiev z Popradu a okolia. Ako minuloročný víťaz sme chceli zabojovať a obhájiť si postup na krajské kolo. Tento cieľ sme splnili, vyhrali sme zápas vo svojej skupine proti ZŠ Spišská Teplica a vo finále sme zdolali družstvo ZŠ Mierová Svit. V polovici apríla nás čaká krajské kolo v Levoči. Už teraz sa veľmi tešíme! Držte nám palce!

  N. Harabinová

 • Do galérie Slávnostný zápis prvákov v knižnici boli pridané fotografie.

  Prváčikovia dnes boli slávnostne pasovaní za čitateľov Podtatranskej knižnice, dostali svoje prvé čitateľské preukazy a vypožičali si prvé knižky. Sprevádzala ich pri tom knihovníčka Danka. Trieda 1.A

 • Dňa 23. 2. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili „Prírodovedného päťboja“ v priestoroch Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. Piati deviataci (Patrik Boržík, Miroslav Dzifčák, Nina Michlíková, Olívia Stasová a Barbora Šustrová) boli jedným z 15 tímov. Ich úlohou bolo v priebehu 60 minút vyriešiť čo najviac úloh z matematiky, fyziky, biológie, chémie a informatiky. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. Praktická časť prebiehala z každého predmetu v osobitných triedach a laboratóriách školy. Náš tím sa umiestnil na 6. mieste. Srdečne gratulujeme! Masár

 • Do galérie Projekty z geografie boli pridané fotografie.

  Žiaci 5.C na základe získaných vedomostí na hodinách geografie, svojej nápaditosti a zručnosti vypracovali projekty, ktoré potom odprezentovali.

 • Európsky týždeň v podaní 2.C triedy venovaný Taliansku. 1. deň: Prezentácia základných informácií a zaujímavostí o Taliansku. Oboznámenie sa s niektorými talianskymi pozdravmi a slovami. 2. deň: Počítanie do 10 po taliansky. Čítanie povesti s názvom Romulus a Rémus. 3. deň: Výroba talianskej vlajky a maľovanie symbolov Talianska a niektorých talianskych miest. 4. deň: Beseda s pánom Lazorom a pečenie pizze. 5. deň: Prezentácia s názvom Ako sme precestovali celú "čižmu" pred ostatnými triedami 1. a 2. ročníka. Viac fotografií vo fotoalbume na: https://komenskehopp.edupage.org/photos/?photo=teachers/401052&gallery=2.

 • Dňa 14.02.2018 sa v 2.C triede uskutočnila Valentínska tvorivá dielňa, v rámci ktorej si žiaci zhotovili valentínske darčeky pre najbližších, pestovali kamarátske vzťahy formou motivačných a aktivizujúcich úloh, pričom sa oboznámili aj so životom sv. Valentína, patróna zamilovaných. Viac vo fotoalbume na: http://komenskehopp.edupage.org/photos/?photo=teachers/401052&gallery=1.

 • V 1. a 2. ročníku žiaci spoznávali spoznávali krajiny Európy. Naučili sme sa veľa zaujímavostí o krajine, ktorú si zvolili. Svoje vedomosti prezentovali v piatok svojim kamarátom. Tu je malá ukážka:

 • Streda 21. februára 2018 bola pre trojicu recitátorov reprezentujúcich našu školu mimoriadne úspešná. Mia Novická zo 4.B, Damián Jurek zo 4.A a Filip Ovšanka zo 6. C predviedli svoje recitátorské majstrovstvo na pôde Podtatranskej knižnice v obvodnom kole prestížnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, odkiaľ všetci traja postupujú do okresného kola súťaže.

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole! Kmošová

 • Vo štvrtok 15. 2. 2018 sa v našej škole, v zrkadlovke, uskutočnilo školské kolo v speve populárnej piesne. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Rozdelenie do kategórií sme mali podľa okresného kola. Do 1. kat. patria žiaci celého prvého stupňa. Porota mala veľký problém vypočuť si toľko spevákov za taký krátky čas. Preto nám je ľúto, že sme si nemohli vypočuť celé piesne ale len ich časť. Pri takom veľkom počte spevákov určiť len tri miesta bolo naozaj veľmi ťažké. Určite sa prváčik nemôže rovnať so svojim hlasovým fondom štvrtákovi a preto aj tento jav sme brali do úvahy. Zatiaľ čo v 1. kategórii boli veľké rozdiely, druhá kategória bola v prejave veľmi vyrovnaná a preto sme udelili viacero umiestnení. Najmenším počtom žiakov bola zastúpená tretia kategória. Chápeme, že deviatakom do spevu v súčasnej situácii nebolo a súťaže sa nezúčastnili. Počet v 1. kat. – 29 z toho 6 chlapci a 23 dievčat. Počet v 2. kategórii – 16 z toho 9 chlapcov a 7 dievčat. Počet v 3 kategórii: 5 dievčat. Spoločne zaspievalo 50 spevákov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa nebáli ukázať nám svoj talent. Obrovským úspechom pre všetkých je aj zvládnutie vlastnej trémy.

 • V pondelok 12. 2. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž v speve ľudovej piesni pod názvom Slávik Slovenska. Súťaž je rozdelená do troch kategórií 1. – 3. , 4. – 6. a 7.- 9. ročník. Celkovo sa tohto súboja hlasov zúčastnilo 49 žiakov. Najpočetnejšia bola druhá kategória, najslabšie zastúpenou bola tretia kategória. Najviac nám však napovedia čísla: 1. kat. : 19 / z toho 13 dievčat, 2. kat.: 22 / 15 a 3. kat.: 8 / 6. Veľmi nás teší takýto záujem o ľudovú pieseň. Veď je to naša nedocenená kultúrna hodnota, na ktorú môžeme byť právom pyšní.

 • Tatranská galéria každoročne usporadúva tvorivé dielne pre miestne základné školy. My sme túto možnosť využili a 23. januára 2018 sme si v rámci výtvarnej výchovy so žiakmi 5. C triedy vyskúšali techniku batiky, dezénu a potlače. Deti realizovali svoje nápady a inšpirácie na vlastné tričká.

  Spišská

 • V piatok 16.02.2018 žiaci 9. ročníka písali riaditeľský test zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Vyskúšali si na vlastnej koži, aké to bude v 21. marca 2018 na Testovaní 9. Vyhodnotením testu sa ukážu oblasti a témy, ktoré je potrebné so žiakmi ešte vysvetliť, precvičiť a hlavne utvrdiť. Strnková

 • Vážení rodičia!

  V utorok 20.02.2018 firma XVision s.r.o. ponúka nezáväzné fotografovanie žiakov s veľkonočnou tematikou. Fotky, o ktoré nebudete mať záujem,sú skartované.

  Cena za set pre 1. stupeň obsahujúca 5 produktov 12,- eur, 4 produkty 10,- eur a 3 produkty 9,- eur. Fotky sa dajú zakúpiť aj jednotlivo. Set pre 2. stupeň obsahuje 2 produkty , t. j. strieborný výtlačok na perleťovom papieri 20x30 a multifoto 20x15 , to je v cene 7,- eur. S fotkami obdržíte minicenník, na základe ktorého sa rozhodnete, o ktoré produkty máte záujem. Nezaväzuje vás to k zakúpeniu fotografií.

 • Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete darovať 2 % z Vašej zaplatenej dane za rok 2017 našej škole. Pomôžete nám skvalitniť výchovno - vzdelávací proces a modernizovať prostredie a bezpečnosť školy.

  Ďakujeme!

 • Vo štvrtok 8. februára 2018 sa 8 členné družstvo žiakov - štvrtákov našej školy zúčastnilo detských športových hier 2018 - ROADSHOW SOV. Spomedzi desiatich súťažiacich tímov sme obsadili peknú bronzovú pozíciu. V súťaži jednotlivcov získal Martin Goldberger (4.C) zlatý pohár a Anabelka Olejová (4.B) si odniesla strieborný pohár.

  Z úspechov našich žiakov máme obrovskú radosť a všetkým gratulujeme!

 • V dňoch 7. a 8. februára našu ZŠ navštívili študentky Strednej zdravotnej školy v Poprade. Žiačky SZŠ pod vedením pani učiteľky PhDr. A. Kakalejčíkovej ukázali deťom ako podať prvú pomoc v prípade rôznych zranení.

  Žiaci 2.B sa v Podtatranskej knižnici dozvedeli o Jozefovi Cígerovi Hronskom a jeho tvorbe pre deti. Ukážky z kníh Smelý Zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka žiakov mimoriadne zaujali a pretože tieto knižky máme aj v triede určite si ich spoločne prečítame.

 • Oznamujeme Vám, že posledná rozlúčka s Karolínkou Krempaskou bude v stredu 14.02.2018 o 12.00 h v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a zúčastnia sa jej žiaci deviateho ročníka s vyučujúcimi. Z organizačných dôvodov bude skrátené vyučovanie po 5. vyučovacej hodine pre 1. až 8. ročník. Rozlúčka v Dome smútku v Poprade Veľkej bude o 13.45 h. Žiaci 1. stupňa pokračujú v školskom klube detí a žiaci 2. stupňa môžu byť v škole na vyžiadanie rodičov pod dozorom vyučujúcich do skončenia ich rozvrhu.

 • Kreatívni Komeňáci

  Prvé stretnutie so Simonou Kuciakovou (Nadácia Green Foundation) - manažérkou programu a Ladislavom Bírom (Ministerstvo ŽP SR) - odborným asistentom programu sa uskutočnilo dnes, 12. februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci VI.B triedy a pani učiteľky Jana Bercelová a Eva Neupaverová, ktorí majú možnosť prostredníctvom tohoto komunitného projektu nadobudnúť dôležité vedomosti a prax v environmentálnej, občianskej a sociálnej problematike. Dnešný tematický workshop bol venovaný predstaveniu samotného programu, zábave vo forme hier, ale aj prvotnému mapovaniu a brainstormingu. Žiaci si dnes vytvorili niekoľko návrhov na svoj projekt, s ktorými budú ešte ďalej pracovať, zvolili si názov svojej skupiny a rozdelili si úlohy - vytvorili skupiny komunikátorov, finančníkov, produkčních, informátorov a dizajnérov. Dnešný deň ukázal, že sú skutočne kreatívni (preto vznikol názov skupiny Kreatívni Komeňáci) a chcú začať so zmenou svojho okolia, svojej komunity.

 • Vo štvrtok, 8. februára, nás na okresnom kole v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády reprezentovali dve najúspešnejšie žiačky zo školského kola - Nina Michlíková a Olívia Stasová, obidve z IX.A. Ich úlohou bolo riešiť 1 praktickú úlohu a zodpovedať správne na otázky v teste, ktoré boli zamerané na teoretické vedomosti z biológie. Obidve dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola. Pri hodnotení žiakov len z okresu Poprad obsadili 3. a 4. miesto, v hodnotení dvoch okresov - Poprad a Kežmarok - to bolo veľmi pekné 6. a 7. miesto.

 • Dňa 05.02.2018 sa žiaci 2.ročníka zúčastnili besedy k Svetovému dňu mokradí.Spolu s pani Martinou Prochádzkovou, pracovníčkou Tanapu, si pripomenuli dôležitosť mokradí v chránenom území pre živočíchy a človeka. S. Filková

 • Hudba, tanec, zábava.

  Tohtoročný karneval sa vydaril. V piatok 9.2.2018 ožili všetky karnevalové masky a poriadne sa vybláznili.

  Tancovalo sa, spievalo a súťažilo. Panovala dobrá nálada.

  ,,Pozri aj ostatné fotky vo fotoalbume. Určite sa tam nájdeš."

  Všetci ste boli super!

  Foto: M. Janna

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok 08.02.2018 sme v našej telocvični privítali desať 6-členných družstiev žiakov základných škôl, ktorí si zmerali sily v šiestich disciplínach. "Detské športové hry" boli venované XXIII. Zimným olympijským hrám v Južnej Kórei. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Slovenského olympijského výboru, Mesta Poprad a našej školy.

 • Hodina výchovy umením v 9.C začala nie celkom klasicky – stretnutím na vlakovej stanici. Rozmýšľali sme, čo nás to len v tento deň čaká? Ťažký výstup, alebo zábava? Splnilo sa i jedno i druhé, no nie všetko, čo sme si predstavovali. Už po ceste smerom hore začala tá pravá zábava. Krásne slnečné počasie a množstvo žiariaceho bielučkého snehu umožnilo parádnu guľovačku. Keď sme dorazili na Hrebienok, mohli sme obdivovať nádheru pompézneho ľadového dómu a neuveriteľných mrazivých sôch. Urobili sme si naozaj očarujúce fotky. Po prehliadke začala pravá zimná zábava v podobe váľania sa v snehu. Takú srandu sme ešte nezažili. Po pochode do Horného Smokovca sme sa boli zohriať v cukrárni Eliška. Vyskúšali sme aj postaviť sochu – snehuliaka, ale len zo snehu. Odchádzali sme s hrejivým pocitom na srdiečku a plní pekných spomienok na nezvyčajný vyučovací deň. Polovková

 • ...aby hodiny dejepisu neboli len o učení a písaní poznámok, ale aj o vedomostiach z okolia, deviate ročníky sa počas hodiny dejepisu, vybrali na poznávanie vojnovej histórie Popradu. Prvá zastávka bola na stanici pri pamätnej tabuli prvého transportu židovských žien. Ďalej sme sa zastavili pri pamätnom kameni, ktorý informoval o oslobodení mesta. Našu cestu zavŕšil veľký pamätník postavený pri príležitosti oslobodenia ČSR. Táto exkurzia bola zaujímavá a obohatila nám historické znalosti o meste Poprad.

 • Dňa 31. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde predviedlo svoje zručnosti 26 žiakov druhého stupňa. Vybrať ten najlepší, najkrajší a najpôsobivejší prednes nebolo jednoduché. Ťažšie rozhodovanie bolo najmä v kategórii próza, kde sa na druhých miestach umiestnili až dvaja žiaci. V poézii, ktorá mala tento rok menej zástupcov, prvé miesto udelené nebolo. Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a ich prácu navyše, umiestneným blahoželáme a víťazom držíme palce, aby našu školu čo najlepšie reprezentovali v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 21. februára 2018 v Podtatranskej knižnici v Poprade.

 • 31. januára 2018 sa žiaci 5.C - Radko Filka, Žofka Muchová a Miško Tropp zúčastnili v rámci zimnej olympiády mesta Poprad súťaže v sánkovaní v Starom Smokovci. S veľkým nasadením odjazdili každé kolo a obsadili tak pekné 5. miesto. Zemčáková

 • V rámci športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad sme sa 30.1.2018 zúčastnili v stredisku Snowpark Lučivná na súťaži v obrovskom slalome a snowboardovom slalome. Naše dievčatá, ktoré sa aktívne venujú zjazdovému lyžovaniu, boli úspešné a obsadili medailové pozície: Tamara Hricová (6.C) v kategórii ml. žiačok obsadila 3.miesto a Petra Zemančíková (9.B) v katerórii st. žiačok obsadila 2. miesto. Jakubovi Balačinovi (9.B), ktorý pretekal na snowboarde, tesne ušla bronzová medaila a obsadil 4. miesto.

 • Dňa 17. januára sa v reprezentačných priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konal jubilejný 20. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

  Spolu so zakladateľkou Elenkou Lackovičovou, vtedajšou podpredsedníčkou výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade, sme si zaspomínali na začiatky tejto krásnej akcie v Poprade. Premiéru mal Šaliansky Maťko na ZŠ 29. augusta v provizórnych podmienkach v triedach ZŠ v roku 1999.

  V silnej konkurencii 43 účastníkov našu základnú školu reprezentovali víťazi školského kola. V 1. kategórii (2.-3. ročník) to bol Peter Sorger z 2.A , v 2. kategórii (4.-5. ročník) Júlia Podhorská z 5.A a v 3. kategórii (6.-7. ročník) Sofia Stasová zo 6.A triedy. Všetci traja naši zástupcovia podali vynikajúci výkon a vzorne reprezentovali našu školu. Zvlášť blahoželáme Júlii Podhorskej, ktorá vo svojej kategórii obsadila krásne 3. miesto. Stochmal

 • Dňa 15.1.2018 sme na hodinách športovej prípravy 6.B triedy privítali hráčky seniorského tímu Basketbalovej akadémie mládeže Poprad - Zuzka Ivančáková (bývala žiačka našej školy, odchovankyňa popradského basketbalu a zároveň reprezentantka SR) a Ivana Kmetovská (macedónska basketbalistka, ktorá vyštudovala a hrávala za Univerzitu vo Washingtone, hrávala v španielskej lige a momentálne je hráčkou BAM Poprad).

  Dievčatá nám porozprávali o svojej basketbalovej kariére, zážitkoch a potom sa s nami aktívne zapojili do tréningového procesu. Zuzka a Ivana sa nachvíľu stali aj kapitánkami dvoch žiackych družstiev a zahrali si s nami krátky basketbalový zápas. Na záver nechýbal víťazný pokrik, podpisy a poďakovanie za spestrenie hodiny športovej prípravy. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Basketbalovej akadémii mládeže Poprad a dievčatám za to, že si vo svojom nabitom programe našli čas aj pre nás.

 • Vedomosti získané na vyučovaní geografie žiaci každoročne využívajú a uplatňujú pri tvorbe projektov a prezentácií. Projekty vytvárajú na témy, ktoré preberajú v danom ročníku. Niektoré z nich vynikajú svojim spracovaním. K autorom najlepšie spracovaných projektov patria Emma Lukačková 6.A, Natalie Monica Dudaško 6.A a Natália Nagyová 8.B. Posúďte sami! (Kleinová)

  Do galérie Projekty z geografie boli pridané fotografie.

 • Milí žiaci, čo myslíte? Máme ho na škole? Ja verím, že áno!

  Dovoľte mi predstaviť vám anketu o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Je to prestížna zábavná súťaž pre učiteľov a ich žiakov s možnosťou získania finančnej výhry v rôznych kategóriách. Spolu bude rozdaných viac ako 8 tisíc Eur. Svojím zapojením podporíte našu školu a isvojich vynikajúcich učiteľov, ktorých máte radi. Dole máte link na elektronickú prihlášku.

  Ďakujeme, že podporíte svojich skvelých učiteľov a žiakov a umožníte im súťažiť. Info na: www.zlatyamos.sk

 • Základná škola organizuje pre žiakov 8. a 9. ročníka (v prípade voľnej kapacity v autobuse - aj pre siedmakov) exkurzno-pobytový zájazd do Londýna s ubytovaním v rodinách.

  Termín: 28.5.-1.6.2018

  Cena zájazdu: 299 €
  V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom MAN LION COACH (55 miestny), sprievodca, 2 x trajekty, 2 x ubytovanie s plnou penziou v rodinách (raňajky a večere sú v rodine, na obed deti dostanú obedový balíček), sladké raňajky a teplé jedlo na cestu domov, poistenie CK voči insolventnosti, mapové podklady a dobrá nálada.

 • Vážení rodičia,

  od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach takto:

  a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne

  b) dieťa od troch rokov- 18 € mesačne

  c) žiak v školskom klube detí - 8 € mesačne

  https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=914739

  Neazbudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. Nové poplatky je potrebné uhradiť mesiac vopred (v januári za mesiac február).

 • Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici Komenského v Poprade rozhodli, že usporiadajú zbierku pre opustené zvieratká v mestskom útulku v Poprade. Viac sa dočítate tu:

  ​​​​​​​

 • Dňa 16.01.2018 sa v Poprade konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali Májiková Diana a Balačin Jakub. Obom srdečne blahoželáme za výsledok úspešný riešiteľ.

  Výsledky okresného kola si môžete pozrieť tu: OK_vysledkova_listina_2017-18.xls

 • 3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

                   dospelí   -  1,12 € cena jedného obeda

   

  Cena  jednej desiaty je rovnaká pre prvý aj druhý stupeň  - 0,35 €

   

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka , ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom  mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo .  

 • 17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Ma
 • Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

 • Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • 1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.