Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Streda 21. 3. 2018
Počet návštev: 4295342

                 

Vitajte na stránke našej školy

 

Novinky

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 21. marca 2018 (streda) z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 22.03.2018.

 • RIADNY TERMÍN T9 2018 je 21. marec 2018 (streda)

  TESTOVANIE JE URČENÉ - žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

  CIELE TESTOVANIA

  - získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),

  - monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),

  - porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

  - poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 • Na chémii hrou sme vyskúšali urobiť: sopku z jedlej sódy, farebné kryštály a premenu oxidu zinočnatého. Sopku sme vyrobili s fľaše, ktorú sme obalili cestom z múky, oleja, soli a vody. Naplnili sme ju horúcou vodou, pridali saponát, sódu bikarbónu a ocot. Sledovali sme erupciu sopky. Farebné kryštály sme si pripravili na tvrdom farebnom papieri, na ktorý sme nakvapkali roztok preháňadla, kryštály vznikli po vyschnutí papiera. Premenu oxidu zinočnatého sme sledovali pri jeho žíhaní nad plameňom. Zmenil farbu z bielej na žltú, po následnom odobratí z plameňa opäť zbelel. Farebná zmena nastala kvôli premene jeho kryštálovej štruktúry.

 • Naša škola je od 1. 09. 2009 zapojená do projektu Recyklohry, aby mohla prispieť k ochrane životného prostredia.

  Cieľom projektu je zvýšiť ekologické myslenie mladej generácie vytváraním správnych návykov pri nakladaní s odpadmi a ich triedením. Súčasne zaistiť recykláciu drobných použitých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.

  Každý žiak môže do našej školy priniesť použité a nepotrebné elektrospotrebiče, ktoré sa zmestia do zbernej nádoby. Žiaci sa každoročne zapájajú do zábavných hier a súťaží , rôznych výtvarných, fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

 • Do galérie 1.B: Fotoalbum boli pridané fotografie.

  ROZPRÁVKOVÝ TÝŽDEŇ V 1.B

  Rozprávku deťom boli čítať: sestra Martinky, mamka Sofinky, mamka Tamarky a pán poslanec mesta Poprad Bc. Rudolf Kubus. ĎAKUJEME

 • Piataci a šiestaci z našich športových tried dnes mali milé spestrenie športovej prípravy. Na hodinu medzi nich prišli hráči a tréner seniorského tímu BK Iskra Svit. Tréner Michal Madzin so sebou priniesol štvoricu extraligových hráčov - Saša Avramovič, Anthony Jackson, DeAndre Davis a Filip Dratva, ktorý je zároveň aj bývalým žiakom našej základnej školy. Počas športovej dvojhodinovky si hráči s nami aktívne zatrénovali, zahrali basket, ukázali nám pár zaujímavých basketbalových kúskov a zodpovedali nekonečné množstvo otázok od našich žiakov. Hráčom a trénerovi za návštevu veľmi pekne ďakujeme a držíme im palce v blížiacom sa playoff.

 • Vážení rodičia, budeme radi, ak si nájdete niekoľko minút a zveríte nám svoje názory a pripomienky s cieľom zlepšovať výchovno vzdelávací proces a skrášľovať prostredie, v ktorom Vaše dieťa trávi pomerne dosť času.

  Ďakujeme za každý názor!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Naše basketbalové družstvo chlapcov sa minulý piatok zúčastnilo na okresnom kole, ktoré usporiadala ZŠ Mierová Svit. Tento rok sa turnaja zúčastnilo päť družstiev z Popradu a okolia. Ako minuloročný víťaz sme chceli zabojovať a obhájiť si postup na krajské kolo. Tento cieľ sme splnili, vyhrali sme zápas vo svojej skupine proti ZŠ Spišská Teplica a vo finále sme zdolali družstvo ZŠ Mierová Svit. V polovici apríla nás čaká krajské kolo v Levoči. Už teraz sa veľmi tešíme! Držte nám palce!

  N. Harabinová

 • Do galérie Slávnostný zápis prvákov v knižnici boli pridané fotografie.

  Prváčikovia dnes boli slávnostne pasovaní za čitateľov Podtatranskej knižnice, dostali svoje prvé čitateľské preukazy a vypožičali si prvé knižky. Sprevádzala ich pri tom knihovníčka Danka. Trieda 1.A

 • Dňa 23. 2. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili „Prírodovedného päťboja“ v priestoroch Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. Piati deviataci (Patrik Boržík, Miroslav Dzifčák, Nina Michlíková, Olívia Stasová a Barbora Šustrová) boli jedným z 15 tímov. Ich úlohou bolo v priebehu 60 minút vyriešiť čo najviac úloh z matematiky, fyziky, biológie, chémie a informatiky. Súťaž mala teoretickú a praktickú časť. Praktická časť prebiehala z každého predmetu v osobitných triedach a laboratóriách školy. Náš tím sa umiestnil na 6. mieste. Srdečne gratulujeme! Masár

 • Do galérie Projekty z geografie boli pridané fotografie.

  Žiaci 5.C na základe získaných vedomostí na hodinách geografie, svojej nápaditosti a zručnosti vypracovali projekty, ktoré potom odprezentovali.

 • Európsky týždeň v podaní 2.C triedy venovaný Taliansku. 1. deň: Prezentácia základných informácií a zaujímavostí o Taliansku. Oboznámenie sa s niektorými talianskymi pozdravmi a slovami. 2. deň: Počítanie do 10 po taliansky. Čítanie povesti s názvom Romulus a Rémus. 3. deň: Výroba talianskej vlajky a maľovanie symbolov Talianska a niektorých talianskych miest. 4. deň: Beseda s pánom Lazorom a pečenie pizze. 5. deň: Prezentácia s názvom Ako sme precestovali celú "čižmu" pred ostatnými triedami 1. a 2. ročníka. Viac fotografií vo fotoalbume na: https://komenskehopp.edupage.org/photos/?photo=teachers/401052&gallery=2.

 • Dňa 14.02.2018 sa v 2.C triede uskutočnila Valentínska tvorivá dielňa, v rámci ktorej si žiaci zhotovili valentínske darčeky pre najbližších, pestovali kamarátske vzťahy formou motivačných a aktivizujúcich úloh, pričom sa oboznámili aj so životom sv. Valentína, patróna zamilovaných. Viac vo fotoalbume na: http://komenskehopp.edupage.org/photos/?photo=teachers/401052&gallery=1.

 • V 1. a 2. ročníku žiaci spoznávali spoznávali krajiny Európy. Naučili sme sa veľa zaujímavostí o krajine, ktorú si zvolili. Svoje vedomosti prezentovali v piatok svojim kamarátom. Tu je malá ukážka:

 • Streda 21. februára 2018 bola pre trojicu recitátorov reprezentujúcich našu školu mimoriadne úspešná. Mia Novická zo 4.B, Damián Jurek zo 4.A a Filip Ovšanka zo 6. C predviedli svoje recitátorské majstrovstvo na pôde Podtatranskej knižnice v obvodnom kole prestížnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, odkiaľ všetci traja postupujú do okresného kola súťaže.

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole! Kmošová

 • Vo štvrtok 15. 2. 2018 sa v našej škole, v zrkadlovke, uskutočnilo školské kolo v speve populárnej piesne. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Rozdelenie do kategórií sme mali podľa okresného kola. Do 1. kat. patria žiaci celého prvého stupňa. Porota mala veľký problém vypočuť si toľko spevákov za taký krátky čas. Preto nám je ľúto, že sme si nemohli vypočuť celé piesne ale len ich časť. Pri takom veľkom počte spevákov určiť len tri miesta bolo naozaj veľmi ťažké. Určite sa prváčik nemôže rovnať so svojim hlasovým fondom štvrtákovi a preto aj tento jav sme brali do úvahy. Zatiaľ čo v 1. kategórii boli veľké rozdiely, druhá kategória bola v prejave veľmi vyrovnaná a preto sme udelili viacero umiestnení. Najmenším počtom žiakov bola zastúpená tretia kategória. Chápeme, že deviatakom do spevu v súčasnej situácii nebolo a súťaže sa nezúčastnili. Počet v 1. kat. – 29 z toho 6 chlapci a 23 dievčat. Počet v 2. kategórii – 16 z toho 9 chlapcov a 7 dievčat. Počet v 3 kategórii: 5 dievčat. Spoločne zaspievalo 50 spevákov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa nebáli ukázať nám svoj talent. Obrovským úspechom pre všetkých je aj zvládnutie vlastnej trémy.

 • V pondelok 12. 2. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž v speve ľudovej piesni pod názvom Slávik Slovenska. Súťaž je rozdelená do troch kategórií 1. – 3. , 4. – 6. a 7.- 9. ročník. Celkovo sa tohto súboja hlasov zúčastnilo 49 žiakov. Najpočetnejšia bola druhá kategória, najslabšie zastúpenou bola tretia kategória. Najviac nám však napovedia čísla: 1. kat. : 19 / z toho 13 dievčat, 2. kat.: 22 / 15 a 3. kat.: 8 / 6. Veľmi nás teší takýto záujem o ľudovú pieseň. Veď je to naša nedocenená kultúrna hodnota, na ktorú môžeme byť právom pyšní.

 • Tatranská galéria každoročne usporadúva tvorivé dielne pre miestne základné školy. My sme túto možnosť využili a 23. januára 2018 sme si v rámci výtvarnej výchovy so žiakmi 5. C triedy vyskúšali techniku batiky, dezénu a potlače. Deti realizovali svoje nápady a inšpirácie na vlastné tričká.

  Spišská

 • V piatok 16.02.2018 žiaci 9. ročníka písali riaditeľský test zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Vyskúšali si na vlastnej koži, aké to bude v 21. marca 2018 na Testovaní 9. Vyhodnotením testu sa ukážu oblasti a témy, ktoré je potrebné so žiakmi ešte vysvetliť, precvičiť a hlavne utvrdiť. Strnková

 • Vážení rodičia!

  V utorok 20.02.2018 firma XVision s.r.o. ponúka nezáväzné fotografovanie žiakov s veľkonočnou tematikou. Fotky, o ktoré nebudete mať záujem,sú skartované.

  Cena za set pre 1. stupeň obsahujúca 5 produktov 12,- eur, 4 produkty 10,- eur a 3 produkty 9,- eur. Fotky sa dajú zakúpiť aj jednotlivo. Set pre 2. stupeň obsahuje 2 produkty , t. j. strieborný výtlačok na perleťovom papieri 20x30 a multifoto 20x15 , to je v cene 7,- eur. S fotkami obdržíte minicenník, na základe ktorého sa rozhodnete, o ktoré produkty máte záujem. Nezaväzuje vás to k zakúpeniu fotografií.

 • Ponúkame informácie výchovnej poradkyne pre rodičov a zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí budú v tomto roku končiť  9. ročník, prípadne budú mať záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.:

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_9.rocnika.docx

  INFORMACIE_PRE_RODICOV_ZIAKOV_5.rocnika.docx

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete darovať 2 % z Vašej zaplatenej dane za rok 2017 našej škole. Pomôžete nám skvalitniť výchovno - vzdelávací proces a modernizovať prostredie a bezpečnosť školy.

  Ďakujeme!

 • Vo štvrtok 8. februára 2018 sa 8 členné družstvo žiakov - štvrtákov našej školy zúčastnilo detských športových hier 2018 - ROADSHOW SOV. Spomedzi desiatich súťažiacich tímov sme obsadili peknú bronzovú pozíciu. V súťaži jednotlivcov získal Martin Goldberger (4.C) zlatý pohár a Anabelka Olejová (4.B) si odniesla strieborný pohár.

  Z úspechov našich žiakov máme obrovskú radosť a všetkým gratulujeme!

 • V dňoch 7. a 8. februára našu ZŠ navštívili študentky Strednej zdravotnej školy v Poprade. Žiačky SZŠ pod vedením pani učiteľky PhDr. A. Kakalejčíkovej ukázali deťom ako podať prvú pomoc v prípade rôznych zranení.

  Žiaci 2.B sa v Podtatranskej knižnici dozvedeli o Jozefovi Cígerovi Hronskom a jeho tvorbe pre deti. Ukážky z kníh Smelý Zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka žiakov mimoriadne zaujali a pretože tieto knižky máme aj v triede určite si ich spoločne prečítame.

 • Oznamujeme Vám, že posledná rozlúčka s Karolínkou Krempaskou bude v stredu 14.02.2018 o 12.00 h v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a zúčastnia sa jej žiaci deviateho ročníka s vyučujúcimi. Z organizačných dôvodov bude skrátené vyučovanie po 5. vyučovacej hodine pre 1. až 8. ročník. Rozlúčka v Dome smútku v Poprade Veľkej bude o 13.45 h. Žiaci 1. stupňa pokračujú v školskom klube detí a žiaci 2. stupňa môžu byť v škole na vyžiadanie rodičov pod dozorom vyučujúcich do skončenia ich rozvrhu.

 • Kreatívni Komeňáci

  Prvé stretnutie so Simonou Kuciakovou (Nadácia Green Foundation) - manažérkou programu a Ladislavom Bírom (Ministerstvo ŽP SR) - odborným asistentom programu sa uskutočnilo dnes, 12. februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci VI.B triedy a pani učiteľky Jana Bercelová a Eva Neupaverová, ktorí majú možnosť prostredníctvom tohoto komunitného projektu nadobudnúť dôležité vedomosti a prax v environmentálnej, občianskej a sociálnej problematike. Dnešný tematický workshop bol venovaný predstaveniu samotného programu, zábave vo forme hier, ale aj prvotnému mapovaniu a brainstormingu. Žiaci si dnes vytvorili niekoľko návrhov na svoj projekt, s ktorými budú ešte ďalej pracovať, zvolili si názov svojej skupiny a rozdelili si úlohy - vytvorili skupiny komunikátorov, finančníkov, produkčních, informátorov a dizajnérov. Dnešný deň ukázal, že sú skutočne kreatívni (preto vznikol názov skupiny Kreatívni Komeňáci) a chcú začať so zmenou svojho okolia, svojej komunity.

 • Vo štvrtok, 8. februára, nás na okresnom kole v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády reprezentovali dve najúspešnejšie žiačky zo školského kola - Nina Michlíková a Olívia Stasová, obidve z IX.A. Ich úlohou bolo riešiť 1 praktickú úlohu a zodpovedať správne na otázky v teste, ktoré boli zamerané na teoretické vedomosti z biológie. Obidve dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola. Pri hodnotení žiakov len z okresu Poprad obsadili 3. a 4. miesto, v hodnotení dvoch okresov - Poprad a Kežmarok - to bolo veľmi pekné 6. a 7. miesto.

 • Dňa 05.02.2018 sa žiaci 2.ročníka zúčastnili besedy k Svetovému dňu mokradí.Spolu s pani Martinou Prochádzkovou, pracovníčkou Tanapu, si pripomenuli dôležitosť mokradí v chránenom území pre živočíchy a človeka. S. Filková

 • Hudba, tanec, zábava.

  Tohtoročný karneval sa vydaril. V piatok 9.2.2018 ožili všetky karnevalové masky a poriadne sa vybláznili.

  Tancovalo sa, spievalo a súťažilo. Panovala dobrá nálada.

  ,,Pozri aj ostatné fotky vo fotoalbume. Určite sa tam nájdeš."

  Všetci ste boli super!

  Foto: M. Janna

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok 08.02.2018 sme v našej telocvični privítali desať 6-členných družstiev žiakov základných škôl, ktorí si zmerali sily v šiestich disciplínach. "Detské športové hry" boli venované XXIII. Zimným olympijským hrám v Južnej Kórei. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Slovenského olympijského výboru, Mesta Poprad a našej školy.

 • Hodina výchovy umením v 9.C začala nie celkom klasicky – stretnutím na vlakovej stanici. Rozmýšľali sme, čo nás to len v tento deň čaká? Ťažký výstup, alebo zábava? Splnilo sa i jedno i druhé, no nie všetko, čo sme si predstavovali. Už po ceste smerom hore začala tá pravá zábava. Krásne slnečné počasie a množstvo žiariaceho bielučkého snehu umožnilo parádnu guľovačku. Keď sme dorazili na Hrebienok, mohli sme obdivovať nádheru pompézneho ľadového dómu a neuveriteľných mrazivých sôch. Urobili sme si naozaj očarujúce fotky. Po prehliadke začala pravá zimná zábava v podobe váľania sa v snehu. Takú srandu sme ešte nezažili. Po pochode do Horného Smokovca sme sa boli zohriať v cukrárni Eliška. Vyskúšali sme aj postaviť sochu – snehuliaka, ale len zo snehu. Odchádzali sme s hrejivým pocitom na srdiečku a plní pekných spomienok na nezvyčajný vyučovací deň. Polovková

 • ...aby hodiny dejepisu neboli len o učení a písaní poznámok, ale aj o vedomostiach z okolia, deviate ročníky sa počas hodiny dejepisu, vybrali na poznávanie vojnovej histórie Popradu. Prvá zastávka bola na stanici pri pamätnej tabuli prvého transportu židovských žien. Ďalej sme sa zastavili pri pamätnom kameni, ktorý informoval o oslobodení mesta. Našu cestu zavŕšil veľký pamätník postavený pri príležitosti oslobodenia ČSR. Táto exkurzia bola zaujímavá a obohatila nám historické znalosti o meste Poprad.

 • Dňa 31. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde predviedlo svoje zručnosti 26 žiakov druhého stupňa. Vybrať ten najlepší, najkrajší a najpôsobivejší prednes nebolo jednoduché. Ťažšie rozhodovanie bolo najmä v kategórii próza, kde sa na druhých miestach umiestnili až dvaja žiaci. V poézii, ktorá mala tento rok menej zástupcov, prvé miesto udelené nebolo. Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a ich prácu navyše, umiestneným blahoželáme a víťazom držíme palce, aby našu školu čo najlepšie reprezentovali v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 21. februára 2018 v Podtatranskej knižnici v Poprade.

 • 31. januára 2018 sa žiaci 5.C - Radko Filka, Žofka Muchová a Miško Tropp zúčastnili v rámci zimnej olympiády mesta Poprad súťaže v sánkovaní v Starom Smokovci. S veľkým nasadením odjazdili každé kolo a obsadili tak pekné 5. miesto. Zemčáková

 • V rámci športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad sme sa 30.1.2018 zúčastnili v stredisku Snowpark Lučivná na súťaži v obrovskom slalome a snowboardovom slalome. Naše dievčatá, ktoré sa aktívne venujú zjazdovému lyžovaniu, boli úspešné a obsadili medailové pozície: Tamara Hricová (6.C) v kategórii ml. žiačok obsadila 3.miesto a Petra Zemančíková (9.B) v katerórii st. žiačok obsadila 2. miesto. Jakubovi Balačinovi (9.B), ktorý pretekal na snowboarde, tesne ušla bronzová medaila a obsadil 4. miesto.

 • Dňa 17. januára sa v reprezentačných priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konal jubilejný 20. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

  Spolu so zakladateľkou Elenkou Lackovičovou, vtedajšou podpredsedníčkou výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade, sme si zaspomínali na začiatky tejto krásnej akcie v Poprade. Premiéru mal Šaliansky Maťko na ZŠ 29. augusta v provizórnych podmienkach v triedach ZŠ v roku 1999.

  V silnej konkurencii 43 účastníkov našu základnú školu reprezentovali víťazi školského kola. V 1. kategórii (2.-3. ročník) to bol Peter Sorger z 2.A , v 2. kategórii (4.-5. ročník) Júlia Podhorská z 5.A a v 3. kategórii (6.-7. ročník) Sofia Stasová zo 6.A triedy. Všetci traja naši zástupcovia podali vynikajúci výkon a vzorne reprezentovali našu školu. Zvlášť blahoželáme Júlii Podhorskej, ktorá vo svojej kategórii obsadila krásne 3. miesto. Stochmal

 • Dňa 15.1.2018 sme na hodinách športovej prípravy 6.B triedy privítali hráčky seniorského tímu Basketbalovej akadémie mládeže Poprad - Zuzka Ivančáková (bývala žiačka našej školy, odchovankyňa popradského basketbalu a zároveň reprezentantka SR) a Ivana Kmetovská (macedónska basketbalistka, ktorá vyštudovala a hrávala za Univerzitu vo Washingtone, hrávala v španielskej lige a momentálne je hráčkou BAM Poprad).

  Dievčatá nám porozprávali o svojej basketbalovej kariére, zážitkoch a potom sa s nami aktívne zapojili do tréningového procesu. Zuzka a Ivana sa nachvíľu stali aj kapitánkami dvoch žiackych družstiev a zahrali si s nami krátky basketbalový zápas. Na záver nechýbal víťazný pokrik, podpisy a poďakovanie za spestrenie hodiny športovej prípravy. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Basketbalovej akadémii mládeže Poprad a dievčatám za to, že si vo svojom nabitom programe našli čas aj pre nás.

 • Vedomosti získané na vyučovaní geografie žiaci každoročne využívajú a uplatňujú pri tvorbe projektov a prezentácií. Projekty vytvárajú na témy, ktoré preberajú v danom ročníku. Niektoré z nich vynikajú svojim spracovaním. K autorom najlepšie spracovaných projektov patria Emma Lukačková 6.A, Natalie Monica Dudaško 6.A a Natália Nagyová 8.B. Posúďte sami! (Kleinová)

  Do galérie Projekty z geografie boli pridané fotografie.

 • Milí žiaci, čo myslíte? Máme ho na škole? Ja verím, že áno!

  Dovoľte mi predstaviť vám anketu o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku Zlatý Amos. Je to prestížna zábavná súťaž pre učiteľov a ich žiakov s možnosťou získania finančnej výhry v rôznych kategóriách. Spolu bude rozdaných viac ako 8 tisíc Eur. Svojím zapojením podporíte našu školu a isvojich vynikajúcich učiteľov, ktorých máte radi. Dole máte link na elektronickú prihlášku.

  Ďakujeme, že podporíte svojich skvelých učiteľov a žiakov a umožníte im súťažiť. Info na: www.zlatyamos.sk

 • Základná škola organizuje pre žiakov 8. a 9. ročníka (v prípade voľnej kapacity v autobuse - aj pre siedmakov) exkurzno-pobytový zájazd do Londýna s ubytovaním v rodinách.

  Termín: 28.5.-1.6.2018

  Cena zájazdu: 299 €
  V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom MAN LION COACH (55 miestny), sprievodca, 2 x trajekty, 2 x ubytovanie s plnou penziou v rodinách (raňajky a večere sú v rodine, na obed deti dostanú obedový balíček), sladké raňajky a teplé jedlo na cestu domov, poistenie CK voči insolventnosti, mapové podklady a dobrá nálada.

 • Vážení rodičia,

  od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach takto:

  a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne

  b) dieťa od troch rokov- 18 € mesačne

  c) žiak v školskom klube detí - 8 € mesačne

  https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=914739

  Neazbudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. Nové poplatky je potrebné uhradiť mesiac vopred (v januári za mesiac február).

 • Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici Komenského v Poprade rozhodli, že usporiadajú zbierku pre opustené zvieratká v mestskom útulku v Poprade. Viac sa dočítate tu:

  ​​​​​​​

 • Dňa 16.01.2018 sa v Poprade konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali Májiková Diana a Balačin Jakub. Obom srdečne blahoželáme za výsledok úspešný riešiteľ.

  Výsledky okresného kola si môžete pozrieť tu: OK_vysledkova_listina_2017-18.xls

 • 3. 8. 2017

  OZNAMY  VEDÚCEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017/2018

   

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

   

  Obedy    --  prvý stupeň   - 0,95 € cena jedného obeda

                    druhý stupeň – 1,01 € cena jedného obeda

                   dospelí   -  1,12 € cena jedného obeda

   

  Cena  jednej desiaty je rovnaká pre prvý aj druhý stupeň  - 0,35 €

   

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka , ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom  mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo .  

 • 17. 10. 2016

  Dňa 17.10.2016 sa v ZŠ stretli zvolení zástupcovia z radov pedagógov, nepedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad a zástupcovia zriaďovateľa na ustanovojúcom zasadnutí novej rady školy. Prítomní v tajných voľbách zvolili predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad - Mgr. Adrianu Lauf, ktorá si následne z ostatných členov vybrala podpredsedníčku - Mgr. Evu Neupaverovú.

  Zloženie rady školy:

  1. Mgr. Adriana Lauf - predseda
  2. Mgr. Eva Neupaverová - podpredseda
  3. Mgr. Alena Ma
 • Vážení rodičia!

  V poslednom čase sme viackrát počuli z rôznych strán argument, že učitelia odučia 4 hodiny denne a potom majú voľno.

  Chceli sme si toto tvrdenie overiť. Priložené sú dva grafy.

  Graf č.1 zobrazuje štatistiku, kedy počas dňa pracujú učitelia s elektronickou žiackou knižkou.

  Podľa tejto štatistiky to vyzerá tak, že veľa slovenských učiteľov opravuje písomky a zadáva známky poobede a často až do hlbokej noci. Za povšimnutie stojí zvýšená aktivita používania žiackej knižky učiteľmi okolo 20. a 21. hodiny večer.

  Graf č.2 zobrazuje štatistiku používania EŽK učiteľmi po dňoch.

  Z tohto grafu je možné pre zmenu vidieť, že učitelia pracujú aj v sobotu a v nedeľu. Opäť stojí za povšimnutie, koľko práce odvedú učitelia v nedeľu.

  Veríme, že tieto dva grafy prinesú viac objektívnosti do súčasnej diskusie o postavení učiteľov na Slovensku.

  S pozdravom, aSc Agenda Team

 • Vážení rodičia

   

  Na tejto web stránke nájdete podrobné informácie týkajúce sa všetkých škôl na Slovensku:

   

  http://mapaskol.iedu.sk/

   

  Na tejto stránke si môžu žiaci vybrať strednú školu na ďalšie vzdelávanie:

   

  http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

                                                                                                Mgr. Jarmila Cervová, riad. školy

 • 1. hodina:      8,00 -   8,45 hod.

  2. hodina:      8,55 -   9,40 hod.

  3. hodina:      9,55 - 10,40 hod.

  4. hodina:    10,50 - 11,35 hod.

  5. hodina:    11,45 - 12,30 hod.

  6. hodina:    12,40 - 13,25 hod.

  7. hodina:    13,55 - 14,40 hod.