Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
Sobota 19. 1. 2019
Počet návštev: 4936553

                 

Vitajte na stránke našej školy

 

Novinky

 • Do literárno–výtvarnej súťaže pod názvom Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok sa zapojili aj žiaci 7.C. Odborná porota pod záštitou obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej spomedzi 500 literárnych prác ocenila aj cestopis nášho žiaka Filipa Ovšanku, ktorý za svoje „Potulky severným Spišom“ získal 3. miesto v kategórii cestopisov s fotografiami. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční 15. februára v Detskej knižnici Slniečko v Prešove. Mgr. Kmošová

 • Vážení rodičia,

  od 16. januára 2019 otvára LEGOVŇA ďalšiu etapu atraktívneho krúžku s kockami LEGO.

  10-týždňový LEGO krúžok bude prebiehať priamo v našej škole a je vhodný aj pre deti, ktoré doteraz krúžok nenavštevovali a majú rady LEGO.

  Deti si zlepšujú predstavivosť, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu a jemnú motoriku, schopnosť nasledovať pracovný plán a tiež vedomosti o modeli, ktorý stavajú. Učia sa preto, že ich hodiny s našou lektorkou veľmi bavia. :)

  Termín:

  Komenského - 15.1. 2019 (utorky) 13.30 h

 • Milí žiaci!

  Vianočné prázdniny začínajú 22. decembra 2018 a končia 07. januára 2019. Vyučovanie pokračuje v utorok 08.01.2019.

  Pod stromčekom darčeky,

  čo srdce pohladia,

  rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

  Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,

  prekrásne Vianoce a šťastný nový rok!

  Praje kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

 • Ako je na našej škole dobrým zvykom, aj tento rok si žiaci pochutnali na tradičnom Vianočnom punči. Pripravili ho žiačky 7.A triedy a aj takýmto spôsobom nás preniesli do Vianočnej atmosféry. Ďakujeme.

 • Prvé snehové vločky nám pripomenuli, že rok sa chýli ku koncu a nás čakajú najkrajšie sviatky roka. Vianoce. Žiacka školská rada sa preto rozhodla vyhlásiť súťaž o najkrajšiu zimnú výzdobu tried. A že sa bolo na čo pozerať, niet pochýb!

  Žiaci mali možnosť predviesť svoju kreativitu, tvorivosť, spoluprácu a hlavne ukázať pravého ducha Vianoc. Zástupcovia tried poctivo hodnotili každú triedu a rozhodovanie mali naozaj veľmi ťažké, o čom svedčia veľmi tesné výsledky. Napokon rozhodli takto:

 • Dňa 20.12.2018 sme pre žiakov 7. - 9. ročníka zorganizovali volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev rozdelených do dvoch skupín. V skupinách si družstvá zmerali sily systémom každý s každým. O celkovom poradí rozhodli vzájomné zápasy družstiev, ktoré sa umiestnili na rovnakom mieste v skupinách. Po základnej časti bolo jasné, že siedme miesto si vybojovali žiaci zo 7.A. V súboji o 5. miesto si zmerali sily 7.C a 7.B. V tomto dueli zvíťazili žiaci zo 7.C pomerom 2:0 na sety. V zápase o 3. miesto sa stretli žiaci z 8.A a 9.A po vyrovnanom priebehu si konečné 3. miesto vybojovala 9.A. Vo finále sa stretli 9. B a 8.B, svoju rolu favorita potvrdili deviataci a víťazstvom 2:0 ovládli tento ročník. Na záver chcem pochváliť všetkých žiakov za predvedené výkony a snahu. Videli sme pekné volejbalové momenty za ktoré by sa nehambili ani profi športovci. Verím, že nabudúci rok si tento pekný turnaj zopakujeme.

 • ,, Na zelených vetvičkách ozdoby už visia, na darčeky vianočné všetky deti myslia.

  Či sa splnia želania, nevie zatiaľ nik, musíme si počkať na vianočný dník."

  Krásne Vianoce Vám všetkým prajú žiaci 2.A triedy a pani učiteľka Monika Janna

 • Matematická Pytagoriáda

  V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo 40 ročníka matematickej súťaže – Pytagoriády. Je to súťaž, v ktorej okrem správnosti vyriešených úloh rozhoduje aj čas, aj keď len v prípade, že súťažiacemu sa podarí vyriešiť správne aspoň 10 úloh z 15 zadaných. Výsledné hodnotenie sa teda skladá z dvoch položiek, jednou sú body za správne riešenia a druhú tvorí súčet bodov za ušetrený čas zo 60 minút ( 1 bod patrí za každé 4 „ušetrené“ minúty ).

  Súťaž je organizovaná pre žiakov 3. až 8. ročníka. Kategória P3 je pre tretiakov, P4 pre štvrtákov, P5 pre piatakov, P6 pre šiestakov, P7 pre siedmakov a P8 pre ôsmakov.

 • Čo je spolupráca?

  Podľa rôznych definícií akt spolupráce predstavuje spoločné úsilie alebo je to združenie osôb pre spoločný prospech.Spolupráca je teda pracovný vzťah, ktorý sa vytvára medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi pri plnení nejakej úlohy. Charakterizuje ju pocit „ dávať a brať navzájom“. Životnú zručnosť spolupráca môžeme nájsť aj v skupinovej práci. Členovia skupiny majú rovnaké ciele, spolu premýšľajú nad riešeniami, navzájom počúvajú nápady,rozdeľujú si povinnosti, sú ochotní si pomôcť, prijímajú zodpovednosť za získavanie a spracúvanie informácií a taktiež za predvedenie konečného výsledku projektu. A ako sa spolupráca prejavila v IX.B triede? Pri príprave vianočnej výzdoby triedy a aj pri výrobe darčekov na vianočný jarmok.

 • Školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa konalo 17.12.2018 v klubovni našej školy. Zapojilo sa 21 žiakov 4. – 7. ročníka. Porotu, ktorú tvorili vyučujúce SJL potešila zvyšujúca sa úroveň prednesu našich žiakov.


  Výsledky v kategórii 4. – 5. ročníka:

  1.miesto : Mia Novická 5.B

  2.miesto: Barbora Dzadíková 4.A

  3. miesto : Sandra Vaverčáková 5.A

  Viktória Veisová 5.B


  Výsledky v kategórii 6. – 7. ročníka:

  1.miesto : Vanessa Šoltýsová 7.B

 • Šikovné ruky žiakov 1.C triedy upiekli krásne a chutné perníky. Ich vôňa, šíriaca sa chodbami školy, nám priniesla predvianočnú náladu.

 • Srdečne Vás pozývame na XVI. ročník Tradičného vianočného jarmoku v Poprade. V sobotu 15.12.2018 môžete podporiť charitatívnu akciu našich žiakov v predajnom stánku pri fontáne. Žiaci spolu s učiteľmi vyrobili darčeky a výťažok z ich predaja venujú detskému oddeleniu Popradskej nemocnice.

  Informácie pre žiakov si môžete pozrieť TU: Sluzby_na_XVI_roc_Vianocneho_jarmoku_2018_(2).doc​​​​​​​

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Vo štvrtok 6. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Je to súťaž určená žiakom základných škôl, ktorí sa zaujímajú o geografiu.

  Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov, z ktorých bolo 23 úspešných riešiteľov. Riešiteľ sa stáva úspešným v školskom kole, ak získa aspoň 55 bodov. Pri určovaní poradia v prípade rovnosti bodov rozhoduje počet bodov získaných v monotematickej a teoretickej časti.

  Výsledky kategórie G – 5. ročník

  1. miesto Gemza Matej Jakub

  2. miesto Rosipal Viktor

 • 11.12.2018 – Aj príprava vystúpenia pri príležitosti osláv životných jubileí dôchodcov v CSSS v Poprade sa niesla v znamení spolupráce účinkujúcich žiakov aj učiteľov. Žiaci si pripravili zaujímavý program plný piesní, tancov i vianočných vinšov na ľudovú nôtu. Veľké uznanie patrí najmä Danielke Kremmerovej, Tamarke Hricovej, Emmke Hurajtovej, Sofii Stasovej, Viktórii Svobodovej, Filipovi Ovšankovi, Jankovi Poliakovi, Marekovi Mindokovi a Martinovi Sojákovi, ktorí vo svojom voľnom čase s radosťou program pripravovali. Mgr. Kmošová

 • Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlasovanie obedov a desiat v mesiaci december budeme prijímať do pondelka 17.12.2018 do 09.00 h.

  Po tomto termíne už nie je možné zo stravy odhlasovať z dôvodu účtovnej uzávierky za kalendárny rok. Neodhlásený obed bude možné zobrať do obedára.

  Zároveň žiadame stravníkov, ktorí ešte neuhradili platbu za december, aby tak urobili najneskôr do 14.12.2018 (piatok).

  Ďakujeme za porozumenie!

  Poprad 11.12.2018 Bc. Mária Stasová - vedúca školskej jedálne

 • Žiaci v 5. B zistili, že spolupracovať je veľmi dôležité, aj keď to nie je vždy ľahké, no často je to zábavné. V duchu spolupráce sedem dievčat nacvičovalo tanec škriatkov. Spoločne sme si vyzdobili triedu, za čo všetkým veľmi pekne ďakujem :)

  Kormaňošová

 • Sme v závere - ale len prvej časti. Nekončíme, pokračujeme v projekte ďalej. Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať všetkým zúčastneným: projektovým manažérom Simone Kuciakovej a Ladislavovi Bírovi, Mestu Poprad, Centru sociálnych služieb a seniorom, deťom z našej materskej školy, členom OZ Art House, p. uč. Neupaverovej, J. Bercelovej, I. Krišandovi, rodičom našich Kreatívnych Komeňákov za pomoc pri príprave oslavy, TV Poprad a samozrejme žiakom 7. B triedy. Boli ste všetci úžasní a výsledok vašej námahy a zanietenosti si ľudia môžu pozerať dennodenne na vychádzke po sídlisku Západ.
  Mgr. Monika Strnková

 • Dňa 3. a 4. decembra na otvorenej hodine dejepisu naši šiestaci ukázali, že vedia byť kreatívni, nápadití i zruční. Od začiatku školského roka sme sa venovali praveku a starovekým civilizáciám. No a po usilovnej príprave a práci na hodine sa výsledok dostavil v podobe krásnych projektov, ktoré si sami odprezentovali pred svojimi rodičmi. Všetka vynaložená námaha stála za to. Veď posúďte sami :)

 • Pokyny pre žiakov:

  - po 1. vyuč. h desiata a

  - presun do Domu kultúry - odchod zo školy s triednym učiteľom o 09.00 h

  - po návrate do školy žiaci 2. stupňa pokračujú vo vyučovaní

 • pri príprave vianočnej výzdoby triedy

 • Holandské malebné,diamantové a kvetinové mesto - Amsterdam. Jedinečný Londýn a jeho okolie s fantastickými atrakciami v úžasnej atmosfére Vianoc. Inšpirácia na štúdium = Cambridge. Aj takto by sme mohli nazvať našu cestu po západnej Európe. Počas jedného týždňa ( 24.-30.11.2018 ) sme autobusom precestovali Slovensko, Česko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko a Anglicko. Okrem toho sme sa plavili trajektom, využívali sme aj londýnsku hromadnú dopravu. Naším prvým cieľom bol Amsterdam. Absolvovali sme prehliadku mesta so sprievodcom po najznámejších atrakciách mesta, navštívili sme Múzeum diamantov, ktroé ocenili najmä dievčatá a zabavili sme sa v múzeu voskových figurín Madamme Tussaud. Po prehliadke sme pokračovali do Francúzska, kde sme prenocovali v hoteli v meste Dunkerque. Po raňajkách sme sa prepalvili na anglické pobrežie a presunuli sa do Cambridge, ktoré predstavuje jedno z najznámejších univerzitných miest sveta. Obdivovali sme nádhernú architektúru tohto mestečka na brehu rieky Cam, asi 90 km od Londýna. Na univerzitných budovách sa podpísalo posledných osem storočí architektúry. Univerzitné priestory, v ktorých trávili svoj čas ľudia ako John Milton, Isaac Newton, Charles Darwin majú svoje hlboké čaro. Je tu aj známa univerzitná knižnica patriaca k najväčším v Británii. Počas ďalších dní sme navštívili najznámejšie londýnske pamätihodnosti a miesta: Greenwich s jeho nultým poludníkom, Národné námorné múzeum, Tower, Tower Bridge, slávne londýnske doky, S

 • Určite väčšina z nás by chcela navštíviť Berlín ako hlavné mesto NSR. Znalosť cudzích jazykov je už dnes samozrejmosťou. Ako sme pripravení, odhalila Olampiáda v nemeckom jazyku, ktorá sa konala 29.11.2018. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií A - 7. ročník a B - 8. a 9. ročník. Najlepšie sa darilo v kat. A - A.B., Varhoľovej, Vaškovi. V kat. B - 1. miesto nebolo udelené, 2. m. získala Mondelová a 3. m. Palubjaková. Ďalším úspešným riešiteľom tiež blahoželáme.

 • Dňa 29.11.2018 sa na Základnej škole v Spišskej Sobote uskutočnilo okresné kolo v Technickej olympiáde. Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a B. V kategórii A súťažili žiaci 8.-9. ročníka. Našu školu v tejto kategórii reprezentovali žiaci 9. ročníka Samuel Valluš a Nikolas Goldbach. V kategórii B bojoval za našu školu Jožko Lach zo 7. B triedy. Po uverejnení výsledkov Vám možeme s veľkou radosťou oznámiť, že v kategórii A naši žiaci na okresnom kole obsadili 2. miesto, s celkovým počtom bodov 164, čo bolo len o 3 body menej ako víťazné družstvo. Samo bol zároveň najlepší v teoretickej časti zo všetkých účastníkov okresného kola. V kategórii B nám rovnako veľkú radosť pripravil Jožko Lach, keď skončil na okresnom kole na krásnom 3. mieste, keď ho od 1. miesta delili 2 body. Rovnako ako v kategórii A mal Jožko najviac bodov za teoretickú časť. Všetkým trom našim žiakom ďakujem za super reprezentáciu našej školy.

 • Prešovský samosprávny kraj a Podtatranská knižnica v Poprade pripravili literárny festival venovaný detskému čitateľovi - S knihou ma baví svet s množstvom zaujímavých podujatí.

  Žiaci 4.A sa 29.11.2018 stretli v priestoroch knižnice na besede so spisovateľkou Gabrielou Futovou a jej veselými príbehmi. Rodáčka z Prešova je známa literárnou tvorbou pre deti, ktorej sa venuje od roku 2000 až dodnes. Prednedávnom jej vyšla ďalšia kniha Hups, Rups a Šups.

  Beseda začala netradične- prednesom úryvku z knihy Nejdem a basta v podaní Barbarky Dzadíkovej. Potom deti so zatajeným dychom počúvali pútavé rozprávanie o detstve a doterajšej tvorbe pani spisovateľky. Zaujímavo a vtipne odpovedala aj na zvedavé otázky o napísaných knihách, svojej rodine a zvieratách. Na záver nasledovalo zakúpenie kníh, autogramiáda a potlesk, ktorým sme poďakovali za príjemne strávené chvíle.

 • Dňa 20. 11. 2018 si žiaci overili svoje vedomosti z anglického jazyka počas školského kola Olympiády v tomto jazyku. Počas dvoch vyučovacích hodín mali možnosť vypracovať písomnú časť s posluchom, gramatikou, slovnou zásobou a porozumením v čítaní. V ústnej časti žiaci uplatnili svoje schopnosti rozprávať vo voľnom rozhovore a opise obrázka. Olympiáda prebiehala v dvoch úrovniach. Úroveń 1A pre 5.,6. a 7.ročníky a úroveň 1B pre 8. a 9. ročníky. Najúspešnejší žiaci budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. V úrovni 1B bola najúspešnejšou žiačka 8.A triedy Natália Michlíková a v úrovni 1A žiačka 7.C tiredy A. B. Mgr. J. Spišská

 • V pondelok 26. 11. 2018 sa naši piataci vybrali na exkurziu do SAV, astronomického a meteorologického ústavu v Starej Lesnej, kde im Mgr. Peter Gömöry PhD. priblížil Slnečnú sústavu. Dozvedeli sa zaujímavé fakty o terestriálnych a joviálnych planétach, o Slnku, našej jedinej hviezde, o asteroidoch, kométach, meteoritoch, ... Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky, pýtali sa, čo ich zaujíma. Vedeli správne odpovedať na položené otázky, čo nás teší a boli sme na nich hrdí.

  p. uč. Kormaňošová

 • 26.november - Deň plný zážitkov

  Druháci sa zúčastnili exkurzie v Rušňovom DEPE Poprad.

  Mali možnosť nahliadnuť do priestorov, v ktorých sa ukrýva minulosť aj prítomnosť vlakovej dopravy.

  Veľký záujem v nich vzbudila 80- ročná modrá parná lokomotíva, s radosťou pózovali pred žltým rušňom ,, Samkom" a zelenou historickou električkou Kométou.

  Exkurziu sme ukončili súkromnou jazdou električky z DEPA na vlakovú stanicu Poprad-Tatry.

  Foto: Janna, Kopaničáková, Dubielová

 • Záverečnou prezentáciou a "hostením" sa skončil projektový: "Farebný zdravý týždeň". Ďakujeme rodičom z II.B a sponzorovi našej akcie p. Petrikovi.

 • Projektový týždeň ,, Zdravej výživy „ prebehol na našej škole v dňoch 19.-23.11. 2018 vo všetkých triedach 1. a 2. ročníka.

  Celý týždeň sa niesol v pestrých farbách, tvaroch a vôní najrozličnejších druhov ovocia a zeleniny. Už tradične sa každý deň farebne menil, čomu sme prispôsobili nielen výber ovocia a zeleniny, ale aj výber nášho šatníka.

  Téma zdravej výživy je jednou z mnohých prierezových tém, ktorú nájdete v našom školskom vzdelávacom programe a stretávame sa s ňou počas celého školského roka vo všetkých vyučovacích predmetoch.

 • Dňa 22.11. sa žiaci 9.A zúčastnili exkurzie do Vysokých Tatier zameranej na fyzicko-geografickú charakteristiku Vysokých Tatier a históriu cestovného ruchu v tejto oblasti. Na náučnom chodníku Hrebienok mohli žiaci v teréne a na veľmi názorných nákresoch na jednotlivých stanovištiach vidieť glaciálne formy a spôsoby formovania tatranského reliéfu, taktiež výškové vegetačné stupne. Zoznámili s históriou turistiky a cestovného ruchu v Tatrách. Pokusmi zisťovali vlastnosti tatranskej vody.

 • 22. novembra sa u nás v škole svietilo do neskorej noci. Už teraz spolu pre vás pripravujeme tieňové divadlo do Vianočnej akadémie. Tešíme sa na vás. PS.: V škole nemusí byť nuda!

 • Žiaci 4.B sa porozprávali o škodlivosti legálnych aj nelegálnych drog. V dnešnej dobe sa s drogami môžeme stretnúť kdekoľvek. Preto je dôležité mať o nich správne informácie, vedieť ako drogy dokážu zničiť životy ľudí. Žiaci diskutovali a potom vytvorili k danej problematike plagáty.

 • Droga je látka, ktorá mení náladu, stav vedomia a psychiku človeka. Vzniká na ňu zväčša závislosť. Drogy sa stali súčasťou každodenného života ľudí. Ulice, parky, domácnosti ale aj školy sú plné drog. Nachádzajú sa všade a preto je lepšie o nich vedieť. Žiaci 4.A triedy si pripomenuli ich nebezpečenostvo na hodine výtvarnej výchovy. Pozrite si ich výsledné práce.

 • Dňa 14.11.2018 sa žiaci 9.A, 9.B, 6.A triedy zúčastnili medzipredmetovej exkurzie v Markušovciach. Čo mohli obdivovať? V renesančnom kaštieli výstavu historického nábytku od 16. stor. a v letohrádku Dardanely zbierku historických klávesových nástrojov s koncertom našej žiačky. Čo sme sa mohli dozvedieť? V prednáške o Habsburgovcoch život Karola I, dôležité udalosti našich dejín z historických záberov nemého filmu.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 21. novembra 2018 (streda) z organizačných dôvodov (T5 2018) riaditeľské voľno pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka základnej školy. Žiaci 1 stupňa ZS a deti ŠKD pracujú v neobmedzenom režime. Riadne vyučovanie pokračuje 22. novembra 2018.

 • Tvorba mediálneho stromu.

  ,, Čo sú to médiá ?"

  My to už vieme, ukryli sme ich pre Vás do našich mediálnych stomov. Našli ste?

  PS: ,, Pochvala malým tvorcom z mediálneho krúžku."

  M. Janna

 • 12. novembra sme sa so žiakmi siedmeho a deviateho ročníka zúčastnili jedinečného projektu Godzone, kde sme sa dozvedeli, že od života môžeme chcieť viac ako len mať.

 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutočnilo 8.11.2018. Súťažilo 11 žiakov /päť žiakov z 9. ročníka, šesť žiakov z 8. ročníka/. Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov. Porotu tvorili vyučujúce SJL.

  Výsledky :

  1. Martina Gallíková IX.B 50 bodov
  2. Jana Slivošová IX.A 48 bodov
  3. Paulína Mondelová IX.A 46 bod
 • Na hodine dejepisu sme sa učili o tom, ako ľudia v minulosti slávili dožinky. Rozhodli sme sa aj my poďakovať za úrodu a podeliť sa o plody z naších záhrad. Nechýbali jabĺčka, mrkva či hrušky :-)

 • Aj žiaci v 8.B triede sa na triednickej hodine oboznámili s hodnotou Slobody. Byť slobodný znamená možnosť a schopnosť vyjadriť svoj názor. Spoločne sme sa učili, ako vyjadriť svoj postoj na rôzne otázky tak, aby sme nezranili druhého človeka, rešpektovali jeho iný názor a dokázali vypočuť jeden druhého s úctou.

 • Vážení rodičia!

  Touto cestou Vás žiadame o vyplnenie predbežného záujmu o stravovanie zdarma v našej školskej jedálni v prípade, že od januára 2019 NR SR schváli obedy zadarmo pre žiakov základnej školy a predškolákov. Tlačivo bude rozdané žiakom v piatok 09.11.2018 a obratom zbierané v pondelok 12.11.2018. Ak by to bolo schválené, potrebujeme sa na tieto zmeny personálne a prevádzkovo pripraviť. Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Naša jabloň vytvorená na hodine VYV. Ko

 • Žiaci II.oddelenia ŠKD sa v októbri zúčastnili tvorivých dielní v Tatranskej galérii v Poprade. Lektor Peter Smik pútavým rozprávaním a ukážkami prác vzbudil u detí záujem o modelovanie z hliny a tvorbu obrázkov s jesennou tematikou. Výsledkom snaženia malých umelcov boli krásne výtvory z hliny, ktoré milé tety z galérie vypália v keramickej peci.Text + foto: Daniela Baltazárovičová

 • Čo predstavuje slovo "SLOBODA" pre žiakov 9.B triedy? Svoje názory vyjadrili slovami, predmetmi a obrázkom.

  Kniha: Kniha pre mňa symbolizuje slobodu, pretože keď čítam, cítim sa tak voľne, slobodne. Môžem si predstavovať dej tej knihy podľa vlastnej fantázie. A keď si čítam, som kľudnejšia.

  Hudba: Pre mňa sloboda znamená len jednu vec, a tou je hudba. Bez hgudby by bol môj život nudný. Keď sa niekedy cítim smutná, vždy si pustím hudbu a na chvíľu si užívam a vychutnávam každý tón. Hudba mi vždy rozradostní deň. Keď ju počúvam, cítim sa slobodne a nevnímam nikoho a nič. Tie slová a tóny mi dobíjajú energiu viac ako spánok. Takisto pri ťažkých chvíľach, ako sú napríklad písomky z matiky, si vždy spomeniem na moju najobľúbenejšiu pesničku a začnem si ju spievať. Piesne mi pomáhajú zabúdať aj na zlé známky. Samozrejme, hudbu počúpvam, aj keď mám dobrú náladu. Vtedy sa už cítim úplne slobodne. Nie je deň, kedy by som nepočúvala hudbu a nerozmýšľala nad ňou. A niekedy si poviem:"Hudba je moja jediná podoba a najlepšia sloboda." Ďakujem za ňu!

 • Vážení priatelia! Stačí malý klik a môžeme spolu dosiahnuť veľkú vec! Ďakujeme za každý hlas!

  Mgr. Monika Strnková

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 29. októbra 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka základnej školy. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok 5. novembra 2018.

 • Aj žiaci 9. A triedy sa zamýšľali nad tým, čo je sloboda. Svoje názory spracovali do prezentácii a výkresov. Spracovala I. Kleinová.

 • V utorok 23.10.2018 sa v telocvičniach našej školy uskutočnilo Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka na identifikáciu športového talentu. Cieľom testovania je odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné.

  Prváci sú dnes testovaní v týchto testoch: telesná výška a telesná hmotnosť, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, 4 x 10 m člnkový beh, beh na 50 metrov, ľah – sed, predklon v sede s dosahovaním, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

 • Počúvajte všetci, veľká slávnosť sa dnes stala, kráľovská rodina prvákov pasovala a do kráľovského cechu školského ich srdečne privítala.

  Našim prvákom blahoželáme a sme radi, že sa stali právoplatnými členmi našej veľkej školskej rodiny. Foto, video a text: Mgr. Monika Janna

  Otváraj sa školská brána

  Slávnostný sľub

  Tanec 1.C

 • Čo pre nás znamená sloboda?

  Domov, tanec, hra, príroda, cestovanie ......

  Sloboda médií - naše prvé ozajstné video.

  Šikovní druháci a M. Janna

 • Podľa organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným obsahom má vždy byť oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou.

  Dievčatá z 9. A triedy, si možno trochu netradične, pripomenuli Svetový deň jabĺk – uvarili si jablkovú polievku: „ Najprv sme si nakrájali jablká na malé kocky, uvarili vodu s cukrom, zmiešali smotanu s jablkovou šťavou. Jablká sme pridali do vody, keď zmäkli, pridali sme smotanu s jablkovou šťavou. Chutilo to dobre, dali sme si aj dupľu.“

 • Gaštaniáda

  Posledné dni babieho leta 19.10. využili žiaci I. a II.oddelenia ŠKD na rekreačnú vychádzku do prírody. Cieľom bolo pozorovanie krás jesennej prírody. Žiaci pozorovali okolité stromy a vyhľadávali pagaštan konský. Ešte stále sme nachádzali popadané gaštany, z ktorých sa malí prieskumníci veľmi tešili.

  Text + foto: Daniela Baltazárovičová

 • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

  bližšie informácie nájdete na webovej stránke

  HARMONOGRAM

  Testovanie 5-2018 21. november 2018 (streda)

  Matematika
  8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
  8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky
  9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

 • Vo štvrtok 11. októbra sme sa my - žiaci 7. A a 7. C - zúčastnili exkurzie v pribylinskom skanzene a v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Ako prvé sme navštívili múzeum zachovanej dediny v Pribyline, kde sa nachádza niekoľko malých drevených domčekov, drevené ohrady pre zvieratá, škola, kaštieľ a kostol. Najprv sme si pozreli domy. Pri vstupovaní sme si však museli dávať pozor na hlavy, pretože strop bol veľmi nízko – ľudia totiž v tej dobe boli nižší ako my. Vnútri v domoch boli izby so starodávnym nábytkom.

 • Žiaci 5. B triedy chceli zistiť, čo je to sloboda. Prišli na to, že sloboda robí človeka zodpovedným za svoje činy. Vytvorili si plagát, na ktorý každý, kto chcel, prilepil svoju vystrihnutú papierovú ruku a napísal, kedy sa cíti slobodný a čo pre neho znamená sloboda. Časť triedy sa rozhodla, že vytvorí hru s vlastnými pravidlami zameranú na športy. Hru nazvali športivity. Hrá sa na hracom pláne, vyrobili si k nej aj figúrky, hraciu kocku a kartičky s úlohami, v ktorých potrebujú poznať, športy, špotrovcov, športové značky. Pri ťahu si vyberú na kartičke jednu úlohu z piatich. Splniť ju môžu spôsobom, akým chcú, napr.: kreslenie, pantomíma, opis,...Nakoniec si ju aj zahrali a verím, že nie naposledy.

 • Žiaci siedmych ročníkov mohli spolu s vedcami a študentmi univerzít skúmať fyzikálne, chemické a biologické javy. Zatancovali si v rytme hippokampu, vysvetlili im funkciu mozgu a hippokampu v procese učenia sa. Dozvedeli sa ako funguje posilňovač riadenia a v stánku s televíznym štúdiom sa mohli premeniť na moderátora. Pracovníci parazitologického ústavu nás poučili ako sa chrániť proti kliešťom, onedlho sa na trhu objaví odev, ktorý bude kliešte odpudzovať. V stánku fyzika pre najmenších experimentovali s dúhou, trením,...

 • V dňoch 5. – 6. októbra sa v telocvični ZŠ s MŠ na Komenského ulici uskutočnil už XXVI. ročník medzinárodného turnaja v minibasketbale. Tento rok sme na pôde ZŠ privítali nadšencov basketbalu z Krakova, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Svitu, a Starej Ľubovne. Atmosféra bola naozaj vynikajúca. Fanúšikovia prišli pozbudiť domácich hráčov a prekvapili aj vlastnoručne zhotovenými transparentmi s povzbudzujúcimi textami. Výsledky turnaja:

  Chlapci:

  1. miesto - Spisšská Nová Ves

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 11.10.2018 firma XVision realizuje na škole fotenie žiakov. Fotenie je nezáväzné k odberu. Až po Vašom zhliadnutí sa rozhodnete, či fotografie dieťaťa chcete alebo nechcete odkúpiť. Cenník ponuky je uvedený na fotografiách. Fotenie detí je možné len s informovaným súhlasom. Ďakujeme! Strnková

 • Vážení rodičia a priaznivci basketbalu!

  Srdečne Vás všetkých pozývame na XXVI. ročník Medzinárodného turnaja v minibasketbale, ktorý sa uskutoční v telocvični našej školy v dňoch 5. a 6. októbra 2018. Už 26. rok navštívia našu školu aj družstvá zo zahraničia. Tentokrát to bude družstvo dievčat a družstvo chlapcov z Krakova. Naši priatelia z Maďarska tento rok nemôžu prísť z organizačných dôvodov. Celý turnaj doplnia družstvá zo Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, zo Svitu a Starej Ľubovne. Veríme, že prídete povzbudiť Popradčanky a Popradčanov a že sa nám spoločne podarí vytvoriť počas turnaja skvelú atmosféru.

 • Komenského latka mladší žiaci 2018
  2. 10. 2018

  Do galérie Komenského latka mladší žiaci 2018 boli pridané fotografie.

 • Komenského latka starší žiaci 2018
  1. 10. 2018

  Do galérie Komenského latka starší žiaci 2018 boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že výuka jednotlivých kurzov anglického jazyka Jazykovej školy TARGET v Poprade začína už tento utorok 02.10.2018.

  Termíny kurzov podľa ročníkov (učebňa 01 alebo 02 na dolnej chodbe):

  1.roč. - štvrtok 12:45-13:30

  2.roč. - utorok 13:00-13:45

  3.+4.roč.- štvrtok 13:45-14:30

  Lektorky si deti prevezmú v školskom klube. Ak vaše dieťa školský klub nenavštevuje, čaká v daný čas pred učebňou.

 • Žiaci 6. B triedy si dnes pripravili anglické raňajky na hodine angličtiny. Uvarili sme si čaj a ponúkli sme sa lievancami, ovocím, javorovým sirupom a s cookies. Popritom sme sa rozprávali po anglicky a tak precvičili slovnú zásobu a gramatiku. Bola to príjemná hodina, kde žiaci ukázali aj akí sú šikovní kuchári. RNDr. Kormaňošová Zuzana

 • Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ dňa 20.09.2018 (štvrtok) o 16.00 h v telocvični školy. Triedne schôdze sa uskutočnia následne po plenárnej schôdzi v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.

  výbor OZ ZRPŠ

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Veľmi by ste nám pomohli, minútou zo svojho času a hlasovaním za náš nový projekt Lezecká stena, na ktorý nám Raiffeisen banka môže prispieť sumou 1 000 €. Vopred srdečná vďaka! Kliknite na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/presovsky-kraj/2645

 • OZNAM

  Oznamujeme žiakom našej školy a rodičom, že školský rok 2018/2019 začne 3. septembra 2018 (pondelok) o 09.00 h vo veľkej telocvični školy. Po slávnosti pokračujú žiaci v triedach tried. hodinou.

  Oznamujeme rodičom detí našej materskej školy, že schádzanie detí je v pondelok 3. septembra 2018 do 08.00 h.

  Zraz žiakov 9. ročníka o 08.00 h vo vestibule. Zraz žiakov 1. ročníka o 08.30 h na dolnej chodbe školy.

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že zoznamy žiakov v jednotlivých triedach pre školský rok 2018/2019 sú zverejnené na webovej stránke školy v ľavom menu Triedy - po kliknutí na názov triedy. Rodičia nových žiakov a prvákov dostanú prístupové mená a heslá v prvých dňoch školského roka.

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Prehľad talentových skúšok do ZUŠ (Komenského 16, Poprad):
  Talentové skúšky do prípravky (len žiaci 1.ročníka ZŠ) hudobný odbor:
  v dňoch 04.- 05.09.2018 počas vyučovania v ZŠ
  Doplňujúce talentové skúšky pre žiakov ZŠ (všetky ročníky) skupinové odbory:
  v dňoch 04.- 05.09.201 od 13:00 - 16:00 h v prístavbe ZUŠ

  Ďalšie informácie na nástenke pri jedálni ZŠ, príp. na web stránke ZUŠ

 • Vážení rodičia,

  v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Detským centrom Legovňa na našej škole novinku - krúžok:

  Vzdelávanie s kockami LEGO

  (pre 1. stupeň ZŠ, 1x týždenne)

  Prihlasovanie na krúžky v šk. roku 2018/19, ktoré budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy po vyučovaní, je spustené na stránkach

  www.legovna.sk

  Predstavme si tému > Postavme model > Zahrajme sa

  A popritom sa naučme, ako to funguje.

  To je hlavný princíp, ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied. A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.

 • Vážení rodičia,

  v novom školskom roku 2018/2019 spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole novinku:

  Angličtina pre I. stupeň -WATTSENGLISH

  (1x týždenne)

  Angličtina pre II. stupeň - DIRECT METHOD

  (2x týždenne)

  Prihlasovanie na krúžky v šk. roku 2018/2019, ktoré budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy po vyučovaní, je spustené na stránkach

  www.target-skola.sk

  Včasným prihlásením zaistíte vašim deťom miesto v kurze v dni, ktoré vám budú vyhovovať. Kurzy prebiehajú priamo v budove ZŠ Komenského v čase po vyučovaní (podmienka pre spustenie je naplnenie kurzu).

 • 13. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul O škole - Školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov

 • SKD_oznam_2018_2019.doc

  Školský klub detí

  OZNAM

  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje podľa VZN č. 7/2017 mesta Poprad sumou 8,-(uvedenou v dodatku s účinnosťou od 01.02.2018).

  Príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 15.-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet školy. Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené navštevovať ŠKD.

 • Oznam_veducej_SJ_2018_2019.doc

  Poplatky za obedy a desiate sú nasledovné:

  Obedy

  prvý stupeň 0,95 € cena jedného obeda

  druhý stupeň 1,01 € cena jedného obeda

  dospelí 1,12 € cena jedného obeda

  Desiata

  prvý stupeň 0,35 € cena jednej desiaty

  druhý stupeň 0,35 € cena jednej desiaty

  Mesto Poprad VZN č. 10/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 určilo výšku príspevku na režijné náklady paušálne 2,00 € mesačne na jedného stravníka, ktorý odoberá obedy. Tento príspevok sa neuhrádza, ak stravníkovi v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo. Na doplnkové stravovanie (desiata) sa príspevok na režijné náklady nevzťahuje.

 • Školský rok je za nami. Pred nami sú letné prázdniny. Želáme vám krásne leto plné zážitkov a dovidenia v septembri!

 • Cieľom tejto súťaže bolo poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. Súťaž „Lesný slovník“ je súčasťou kampane LES UKRYTÝ V KNIHE, ktorý v 2018 podporuje výročie 100 rokov česko-slovenskej vzájomnosti. Poukazuje na spoločenské, kultúrno - historické a prírodné prepojenie týchto dvoch národov. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť vlastnú knihu - „ Lesný slovník, pričom vytvorený slovník mal byť originálnym dielkom autora , prípadne kolektívu autorov. Témou bol „LES“ vo všetkých jeho podobách. Slovník mal byť dvojjazyčný slovensko-český, mohol byť rôzneho zamerania: obrazový, terminologický, výkladový, synonymický, frazeologický alebo kombinovaný , pričom autor/kolektív autorov mohol využiť svoju fantáziu.

 • Na poslednej hodine z nášho krúžku sme si zaspomínali na zimu a sneženie tak, že sme si vyrobili snežítko. Potrebovali sme plastovú nádobu, sošku, lepidlo, kyselinu benzoovú a teplú vodu. Do vrchnáčika sme nalepili sošku, urobili sme si roztok kyseliny benzoovej v kadičke, nechali sme ju vychladnúť a pozorovali sme ako kyselina benzoová pri chladení kryštalizuje, jej kryštály pripomínajú snehové vločky. Plastovú nádobu sme zavreli a po zatrasení v nej sneží.

 • V dňoch od 19. do 21. júna prebiehala v Trnavskom kraji Medzinárodná olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA 2018. Športové podujatia prebiehali vo viacerých areáloch v Trave a okolí, a v Piešťanoch.

  Úvodný ceremoniál otváral štart skráteného maratónskeho behu paralympijskou víťazkou Veronikou Vadovičovou, po ktorom na hlavnú tribúnu dorazil sprievod všetkých 8 zúčastnených krajov. Sprievod mestom sprevádzali zvuky africkej bubnovej šou Campana Batucada. Počas programu sa konalo znázornenie prvých antických športovcov diskobolosa, oštepára a džudistov, ktorých slávnostne symbolickým víťazným vavrínom ocenila bohyňa zručnosti a odvahy Aténa.

 • Do galérie Habakuky - školský výlet prvákov boli pridané fotografie.

  Užili sme si super deň v rozprávkovej krajine.

  Biela -1.A, modrá- 1.C a červená 1.B.

  foto: M.Janna

 • Na Majstrovstvách Európy Shito-Ryu karate 2018 v Talianskom Lanciáne obhájil Marko Jalowiczor minuloročné 1. miesto a aj pre tento rok získal titul Majster Európy Shito-Ryu 2018 kumite kadeti 14-15 roční - 58 kg a získal aj titul Majster Európy Shito-Ryu 2018 v družstvách kumite kadeti. Veronika Jalowiczorová si vylepšila minuloročné 2. miesto a získala titul Majsterka Európy Shito-Ryu 2018 kumite staršie žiačky 10 - 11 ročné - 37 kg. Srdečne blahoželáme a sme pyšní na to, že máme tak úspešných žiakov v našej škole! Strnková

 • V dňoch 15. - 17. júna 2018 sa naši žiaci zúčastnili 39. ročníka Medzinárodného turnaja v basketbale žiačok a žiakov v Krakove. Aj dievčatá aj chlapci súperili v skupinách proti štyrom ďalším družstvám z Poľska. Dievčatá boli úspešné a odnášajú si z turnaja víťazstvo, chlapcom sa darilo o niečo menej, ale neodchádzajú naprázdno. Získali krásne 3. miesto. Medzi najlepších hráčov turnaja sa dostala Anastázia Királyová a Jozef Lach. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy a mesta Poprad a samozrejme blahoželáme ku krásnym úspechom! Strnková

 • Vo štvrtok 7. júna 2018 sme sa so spolužiakmi z 5.A a 5.C vybrali v rámci exkurzie po stopách našich predkov na Ľubovniansky hrad a priľahlý skanzen.

  Zaujímavé expozície Ľubovnianskeho skanzenu nám priblížili život na dedine v minulosti. Zo zrubového dreveného kostolíka naše kroky smerovali k pastierskemu domu a statku, odkiaľ sme sa presunuli do miestnej školy, kde sme sa usadili do lavíc a vypočuli si zaujímavý výklad. V mlyne nás privítala mlynárka, ktorá nás pohostila chutnými pampúšikmi.

 • Žiaci deviatych ročníkov sa zúčastnili exkurzie v Nestville Parku, Hniezdne. Mohli sa na nej zoznámiť bližšie so severným Spišom, jeho históriou a tradíciami. V Parku si mohli zazvoniť na zvonici, vyraziť vlastnú mincu, ochutnať džús, či pozorovať výrobu slovenskej whisky a posedieť si v čokolatérii. Celá prehliadka má dvanásť expozičných miest medzi ktoré patrí: zvonica, debnárstvo, kováčstvo, poľnohospodárstvo, skladovňa, sušička obilia, silo, moderný liehovar, rezbárska sála, sklady whisky a Nestville Chocolate. Najzaujímavejšie bolo vidieť, ako prebieha celý proces výroby etanolu od prípravy jačmeňa, vody a kvasiniek, cez sušenie a praženie jačmeňa, kvasenie, destiláciu, zrenie whisky až po jej fľaškovanie.

 • Vážení stravníci!

  Oznamujeme vám, že posledné odhlasovanie zo stravy v mesiaci jún 2018 bude možné realizovať do pondelka 25.06.2018 do 09.00 h (z dôvodu vyúčtovania stravného za školský rok 2017/2018. V prípade choroby stravníka, strava bude poskytnutá do obedára.

  Stravovanie končí 29. júna 2018 (piatok)

  obedy sa budú vydávať od 11.00 h do 13.00 h

  Žiaci, ktorí končia školskú dochádzku na našej škole, t. j. žiaci 9. ročníka a iní - prosíme rodičov týchto končiacich žiakov, aby pozastavili platbu stravného (týka sa to aj žiakov odchádzajúcich z našej školy z nižších ročníkov). Ostatných stravníkov prosíme, aby pozastavili platbu stravného na mesiac júl 2018.

 • Dňa 7. júna 2018 sme všetky siedmacké triedy absolvovali exkurziu v Liptovskom Mikuláši a v Demänovskej doline.

  Našou prvou zastávkou bola Demänovská jaskyňa Slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Potom sme sa presunuli do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Nachádza sa tam Jánošíkova mučiareň, v ktorej sme mohli vidieť rôzne kresby mučenia a mučiace nástroje ako dereš, španielska čižma či škripec. Ďalej sme sa presunuli do samotného múzea, kde nás pani sprievodkyňa oboznámila s históriou mesta Liptovský Mikuláš. Mali sme možnosť vidieť repliku háku, na ktorom bol obesený Juraj Jánošík, ako aj vojenské uniformy z druhej svetovej vojny, dobové zbrane, staré školské lavice či kópie vysvedčení. Najviac nás zaujala miestnosť venovaná štúrovskému básnikovi Jankovi Kráľovi. Po prehliadke múzea nám spolužiačky zahrali na klavíri, ktorý je umiestnený na mikulášskom námestí, prekrásne skladby, čím vzbudili pozornosť aj okoloidúcich. Po krátkej prestávke sme sa presunuli do novozrekonštruovaného Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Na ploche približne 1400 m2 tu nájdete také vzácne exponáty ako je kostra jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe, praveká kultová maska či model meteoritu. Pozrieť a zažiť sa tu dá svet prírody od podz

 • V utorok 5. júna 2018 sme sa my, žiaci deviateho ročníka, vybrali na exkurziu do Osvienčimu. Zišli sme sa už o 4:30 hodine na parkovisku pred COOP Jednotou na sídlisku západ v Poprade, lebo nás čakala dlhá cesta. Tá ubiehala pomaly. Naskytli sa nám pohľady na krásnu krajinu, ktorá sa mihotala za oknami autobusu. Samozrejme, ako to už býva na takých cestách, o zábavu nebola núdza. Niektorí si cestou pospali, keďže v autobuse bolo dosť teplo a niektorí sa iba smiali. Keď sme prišli do Osvienčimu, boli sme takmer všetci ohromení. Chvíľu sme čakali na sprievodcu a potom to prišlo. Vstúpili sme do areálu. Keďže tu prichádza množstvo návštevníkov z celého sveta, aby porozumeli výkladu lektora, dávajú skupinám sluchádlá a prijímač, aby si sprievodné slovo mohli vypočuť vo svojom jazyku.

 • Dňa 5. - 6.6.2018 sa vo Zvolene konal XXXII. ročník celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen. Cieľom súťaže je rozvíjať jazykovú komunikáciu, skvalitňovať rečový prejav a rozvíjať vzťah k rodnému jazyku.

  Našu školu úspešne reprezentovala víťazka regionálneho kola Sofia Stasová, žiačka 6.A triedy. Vo svojej kategórii získala 1. miesto. Srdečne blahoželáme! Bercelová

 • Tento víkend sme reprezentovali našu školu v projekte Ľahšie to ide ľahšie a dali sme to! 5000eur je doma 😉 boli sme jeden tím a naozaj to išlo ľahšie 🏆 😉 I. Krišanda

  My všetci sa pripájame ku gratulácii. Ďakujeme! Strnková

 • To je názov projektu, do ktorého sme sa aj tento rok zapojili ako jediní z okresu. Projekt vyhlasuje nadácia Pontis. Zámerom projektu je prepojiť rôzne firmy s mimovládnym sektorom na báze dobrovoľníctva. Na realizáciu nášho projektu sme získali od nadácie grant. Do nášho projektu sa tento rok zapojilo 13 dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli vymaľovať plot okolo základnej školy, plot okolo materskej školy a vybrúsiť staré palety na výrobu sedačiek. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas a prácu, ktorú vynaložili v tento deň bez akejkoľvek odmeny. Osobitná vďaka patrí pani učiteľke Neupaverovej, ktorá to celé "spískala" a pani zástupkyni Bednárovej za organizačné zabezpečenie celého dňa a samozrejme naším deviatakom, ktorí taktiež priložili ruku k spoločnému dielu a pomohli tak skrášliť nielen našu školu, ale aj mesto Poprad. Strnková

 • Dňa 7.6.2018 si 53 žiakov štvrtého ročníka školy preverilo svoje vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín a prechádzali počas celého dňa štyrmi stanovišťami: prvá pomoc, test z dopravnej výchovy, jazda zručnosti a praktické vedomosti priamo na dopravnom ihrisku. Žiaci si v závere kurzu odniesli vecné ceny a preukaz mladého cyklistu. Srdečne blahoželáme!

  Vyhodnotenie:

  kategória jednotlivci

  1. miesto: Simona Pitoňáková 4.A a Alexander Nemergut 4.C
  2. miesto
 • V pondelok 28. mája 2018 sa v priestoroch gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v G kategórii. Úlohou žiakov bolo riešiť tri teoretické úlohy a prezentovať fyzikálny experiment.

  Pavol Mihál, žiak zo VII.B triedy sa stal úspešným riešiteľom a Matej Tribula zo VII.A súťaž vyhral. Srdečne blahoželáme !!! Masár

 • Do galérie Geniálna hlavička boli pridané fotografie.

  Vyhodnotenie školskej matematickej súťaže ,, Geniálna hlavička“ 1.ročník

  1. miesto : Róbert Alexander Liška -1.C

  2. miesto: Jakub Hudák – 1.C

  3. miesto: Martin Leskovjanský – 1.A

  Gratulujeme!

 • Plastelínu sme urobili z múky, soli, oleja, vínneho kameňa a vody. Pridali sme farbivo, esenciálny olej a premiešali sme túto zmes. Nakoniec sme plastelínu zahrievali v kadičke, kým sa neodliepala od stien, po ochladení sme sa s ňou mohli začať hrať.

  Dúhu sme pripravili z cukrových roztokov s rôznymi hmotnosťami cukru, no s rovnakým objemom vody. Každý roztok sme zafarbili inou potravinárskou farbou a opatrne po sklenej tyčinke sme ich liali od najhustejšieho po najredší do kadičky a tak sa nepremiešali a vytvorili dúhu.

 • Naši siedmaci sa 21. 5. 2018 zúčastnili exkurzie na hasičskú stanicu v rámci tematického celku „Teplo vo fyzike“. Žiaci si mohli pozrieť hasičskú techniku, spoznali náradie, ktoré sa používa pri dopravných nehodách, povodniach, videli vybavenie hasičských áut a vyskúšali si hasenie hadicou priamo z hasičského auta. Hasiči boli ústretoví, milí a ochotní odpovedať na každú našu otázku. Dozvedeli sme sa veľa nových a zaujímavých poznatkov.

  text a fotografie: RNDr. Zuzana Kormaňošová

 • Dňa 22.5. 2018 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili na exkurzii v chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Po ceste autobusom navštívili 3. najväčšie prírodné jazero na Slovensku Morské oko v minulosti nazývané aj Veľké Vihorlatské jazero. Jedno z najkrajších zátiší na Slovensku, ktoré si zachovalo romantiku a prirodzený pôvab. Najväčšie hradené sopečné jazero na Slovensku si obzreli z blízka, pri prechádzke okolo neho. Na spiatočnej ceste domov ich čakala zastávka v Herľanoch pri Herlianskom gejzíre. Herliansky gejzír je vzácny studený gejzír na úpätí Slanských vrchov, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe. Gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou (vrtom hlbokým 404,5 metra). Samovoľne strieka do výšky 22 metrov s periódou 34-36 hodín, erupcia trvá približne 25 minút. Teplota vystrekovanej vody je 14-18°C a voda je silne mineralizovaná. Priemerná výdatnosť je 25-30 litrov vody za sekundu. Kleinová

 • V utorok 17.5.2018 zavítal po roku opäť do našej školy Mgr. Peter Gömöry, PhD., z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Žiakom 5. A, 5. B a 5. C pripravil veľmi pútavé rozprávanie o Slnečnej sústave a vesmíre. Piataci ho zahltili svojimi zvedavými a všetečnými otázkami, nielen o Slnku, planétach a mesiacoch, ale aj o mimozemšťanoch a aj o cestovaní vo vesmíre. Kleinová

 • Dňa 28. 3. 2018 sa v 2.C triede uskutočnila Veľkonočná tvorivá dielňa zameraná na symboly Veľkej noci. Výsledkom tvorivej činnosti žiakov boli výrobky ako veľkonočné vajíčko či veľkonočný zajačik zhotovené netradičnou technikou.

 • Slávik Slovenska je názov súťaže v speve ľudových piesní. 11. mája 2018 našu školu na okresnom kole reprezentovali: Emília Ivanová /vľavo/, Tomáš Bobák a Sofia Stasová. Práve Sofia sa umiestnila na 2. mieste v druhej kategórii. Všetkým trom spevákom za reprezentáciu školy ďakujeme.

 • Po úspešnom okresnom kole súťaže Slávici z lavice Sofia Stasová postúpila na krajské kolo. Krajský súboj najlepších spevákov v speve populárnej piesne sa konal dňa 27. apríla 2018 v Prešove v nádhernej historickej budove PKO. Sofia zaspievala výborne a vybojovala pre našu školu fantastické tretie miesto. Blahoželáme.

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Srdečne Vás pozývame na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 45. výročia založenia školy dňa 18. mája 2018 (piatok) o 16.00 h v Dome kultúry v Poprade! Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude použitý na modernizáciu vnútorných priestorov školy. Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vás!

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že dňa 18. mája 2018 (piatok) bude skrátená prevádzka ZŠ: 1. stupeň do 11.35 h, 2. stupeň do 12.30 h a ŠKD do 15.00 h z organizačných dôvodov - Slávnostná akadémia k 45. výročiu školy. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Dňa 10.05.2018 si naše dievčatá vybojovali víťazstvom postup na krajské kolo vo vybíjanej dievčat ZŠ. Krajské kolo sa bude konať v Humennom. Blahoželáme a držíme palce!

 • Dňa 10.05.2018 sme úspešne obhájili pred 6- člennou hodnotiacou komisiou náš projekt Roots & Shoots s názvom "Kreatívni Komeňáci". Pani riaditeľka Monika Strnková privítala hostí a zaželala nám úspech v obhájení nášho projektového zámeru. Simona Kuciaková, projektová manažérka, viedla tento náš skvelý deň. Vyzvala jednotlivých členov komisie, aby sa nám predstavili a povedali niečo o sebe a svojich skúsenostiach s dobrovoľníckou aktivitou. Kiko a Vaness nás úspešne reprezentovali a predstavili naše plány. Náš projekt bol jednohlasne odsúhlasený, vďaka čomu sme získali od Nadácie Green Foundation grant vo výške 400 €. Teraz nám zostáva už len v spolupráci s komunitou dôchodcov a škôlkárov pustiť sa do práce. Ďakujeme pani učiteľke Neupaverovej a Bercelovej za vedenie nášho tímu.

 • Vážení rodičia, budeme radi, ak si nájdete niekoľko minút a zveríte nám svoje názory a pripomienky s cieľom zlepšovať výchovno vzdelávací proces a skrášľovať prostredie, v ktorom Vaše dieťa trávi pomerne dosť času.

  Ďakujeme za každý názor!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Vážení rodičia, zamestnanci, priatelia a milí žiaci!

  Naša Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad, sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1530. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu máme. Hlasovať sa dá každý deň do 30. júna 2018. V mene žiakov našej školy vám ďakujeme!

 • V piatok 4. mája 2018 naši chlapci bojovali na krajskom kole v basketbale v Levoči. Na turnaji v konkurencii 10-tich škôl, vybojovali 1.miesto, a tým si zabezpečili postup na MSR v basketbale základných škôl. Gratulujeme a tešíme sa do ďalších bojov 😉. Harabinová

 • V pondelok 23.4.2018 sa v klubovni našej školy konala súťaž v rétorike, ktorú zorganizovala PK SJL pre žiakov 4. – 9. ročníka. Predstavili sa v 2. kategóriách :

  I. kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ /

  Súťažiaci si vyžrebovali text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ a v limite 15 minút si pripravili reprodukciu obsahu textu so samostatným dotvorením konca príbehu.

  II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ /

  Súťažiaci sa v 1. kole predstavili doma pripravenou voľnou témou –– úvahou. Ďalšou úlohou bolo vyjadriť vlastný názor bez obmedzenia rečníckeho štýlu na vyžrebovanú tému.

 • Maťko a Kubko sú späť

  Po roku k nám opäť zavítali známe postavičky Maťko a Kubko/stvárnili ich herci z popradského divadielka PUNC, ktoré pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej Poprad/ z rovnomennej detskej knihy Marianny Grznárovej. Ako sa tak starali o svoje ovečky, objavil sa pred kolibou kufor od ich kolegu baču Jana, ktorý sa vybral do sveta a v kufri si priniesol suveníry zo svojich potuliek. Pre valachov v ňom nechal list. Maťko a Kubko spolu s deťmi „precestovali“ prostredníctvom listu skoro celý svet - Afriku, Indiu, Austráliu a Čínu. A nakoniec spoločne s malými divákmi zistli, že „ Všade dobre, doma najlepšie!“ Aj Kubko sa veľmi chcel vybrať na potulky, dokonca absolvoval aj povinné očkovania, ale nakoniec predsa len usúdil, že by mu bolo smutno za Maťkom, Dunčom, ovečkami...ale najviac za jeho Zuzkou. Pri tom všetkom asistovali šikovní pomocníci z radov divákov, za čo ich valasi odmenili krásnymi červenými jabĺčkami. Všetko sa dobre skončilo a nadšení diváci odmenili Maťka a Kubka búrlivým potleskom.

 • Dňa 18. 4. 2018 sa v ABC - Centre voľného času v Prešove uskutočnilo Krajské kolo fyzikálnej olympiády. Zúčastnili sa ho najúspešnejší riešitelia okresných kôl. Našu školu reprezentoval Patrik Boržík, žiak 9.A triedy. Úlohou bolo riešiť štyri teoretické úlohy. Na riešenie úloh mali súťažiaci k dispozícii štyri hodiny. Paťo opäť nesklamal, skončil ako úspešný riešiteľ na peknom piatom mieste. Blahoželáme! Masár

 • Vážení rodičia žiakov 4. a 5. ročníka!

  Dňa 02.05.2018 (streda) v čase od 16.00 h sa v školskej jedálni uskutoční ročníkové ZRPŠ pre 4. ročník.

  Dňa 03.05.2018 (štvrtok) v čase od 16.00 h sa v školskej jedálni uskutoční ročníkové ZRPŠ pre rodičov 5.A a 5.C triedy.

  Účasť je dôležitá. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

  Dňa 03.05.2018 (štvrtok) sa uskutočnia konzultačné stretnutia s vyučujúcimi ostatných ročníkov. 1.stupeň v čase od 15.00 h do 16.30 h v kmeňových triedach a 2. stupeň v čase od 16.30 h do 18.00 h v jednotlivých učebniach.

 • V stredu, 25. apríla 2018, nás na okresnom kole v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády kat. D reprezentovali dve najúspešnejšie žiačky zo školského kola - Natalie Monica Dudaško zo VI.A a Zuzana Skoncová zo VII.A a obidve boli úspešné riešiteľky. V hodnotení dvoch okresov - Poprad a Kežmarok - obsadili veľmi pekné 6. a 11. miesto, v okrese Poprad to bolo 5. a 9. miesto. Blahoželáme!

  Foto a text: Neupaverová

 • V utorok, 24. apríla 2018, sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie, počas ktorej najskôr navštívili jaskyňu Zlá diera ležiacu v pohorí Bachureň. Prehliadka jaskyne, ktorá nie je elektrifikovaná, je zaujímavá už tým, že počas prehliadky si návštevníci svietia len čelovkami a karbidovými lampami, navyhnutnou súčasťou výstroja je ja prilba, ktorú každému žiakovi zapožičal pán Košč, správca jaskyne a náš sprievodca v jednej osobe. Počas prehliadky jaskynného systému a výkladu pána sprievodcu si žiaci nielen zopakovali a overili v praxi to, čo sa už naučili počas hodín biológie ( v ôsmom ročníku je venovaná geológii, čiže neživej prírode ), ale dozvedeli sa aj informácie o obyvateľoch jaskyne. Kým v minulosti tu žili jaskynné medvede a vlci, dnes tu už môžeme nájsť len 12 druhov netopierov a zástupcov chvostoskokov. Niektoré najodvážnejšie dievčatá sa zahrali na jaskyniarov a prechádzali úzkami chodbami aj plazením. Ďalším cieľom bola návšteva Slovenského technického múzea - expozície Solivar Prešov. Areál tejto národnej kultúrnej pamiatky zahŕňa 5 objektov: klopačku - zvonicu, gápeľ so šachtou Leopold, četerne - zásobníky soľanky, varňu František a sklad soli - Komore. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s procesom výroby soli od jej ťažby vo forme soľanky cez jej spracovanie až po jej distribúciu do obchodov. Zaujímavé bolo zistenie, že napriek tomu, že v obchodoch kupujeme prešovskú soľ, nepochádza z Prešova. Táto naša soľ sa totiž v súčasnosti ťaží a spracúva v Rakúsku.

 • Vážení rodičia!

  Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 sú pre vás pripravené na osobný odber v kancelárii riaditeľky školy alebo ekonómky od piatku 27.04.2018. Prosíme vás, aby ste si rozhodnutie prevzali podľa možností čo najskôr. Ďakujeme!

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Tento dnešný bazár, ktorý bol podľa viacerých názorov žiakov aj učiteľov asi prvým ročníkom, sa stretol s pomerne veľkým ohlasom. Aj keď sa našli žiaci, ktorí nič nedoniesli a teda si ani nič neodniesli, mnohí si svoje šatníky obohatili o nové kúsky - či už to boli tričká, nohavice, mikiny, kraťasy, bundy, ale aj kabelky a slnečné okuliare. V číslach vyjadrené sme na bazár priniesli takmer 1 150 kusov odevov a doplnkov, z ktorých najviac - 149 - mali vo svojom stánku žiaci VI.B triedy, na 1. stupni sa za najúspešnejšiu môže považovať IV.C s počtom 79. Veci, ktoré si žiaci nechceli zobrať naspäť domov, darujeme podľa dohody na charitu. Ďakujeme všetkým žiakom a samozrejme aj rodičom, ktorí svojim deťom umožnili nájsť pre nepotrebné veci nových majiteľov.

 • Vďaka Podtatranskej knižnici v Poprade dostali aj naši žiaci 5.ročníka príležitosť zhliadnuť úspešnú bábkovú inscenáciu bratislavského divadla TUŠ s názvom Analfabeta Negramotná. Nedávno získané teoretické vedomosti o rozprávke a bábkovom divadle na hodinách literatúry toto predstavenie obohatilo o nový pohľad na bábkovú hru. Dramatizácia rovnomennej rozprávkovej knihy Jána Uličianskeho, profesionálne spracovanie bábok inšpirované ilustráciami Vladimíra Krála a v neposlednom rade najmä umenie bábkoherectva u nás všetkých vyvolali úsmev na tvári, dobrú náladu a naozaj hodnotný umelecký zážitok. Stochmal, Spišská

 • Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ je úspešne za nami. Naše dievčatá nesklamali a svojím víťazstvom potvrdili, že patria medzi najlepšie v rámci SR. Na 2.mieste sa umiestnili hráčky zo ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa a 3. miesto obsadili hračky zo Spojenej školy v Lendaku. Blahoželáme a držíme palce na M SR v júni! Strnková

 • V piatom ročníku sme sa stali starovekými pisármi, ktorí už viac ako pred 3000 rokmi vtláčali klinové písmo do hlinených tabuliek. Aj keď to bola zábava, museli sme uznať, že dnes sa píše oveľa jednoduchšie :-) žiaci 5.B (Langová)

 • Naša netradičná triednická hodina v 7.B, bola trochu netradičná - odmenou za tretí štvrťrok bez pokarhania a za našu snahu bola chrumkavá maškrta :-) L. Langová

 • Zážitkové učenie v knižnici

  18. apríla 2018 sa žiaci 3. A triedy stretli v Podtatranskej knižnici s lesným pedagógom zo
  štátnych lesov TANAPu p. Ing. Igorom Stavným na tému „Les ukrytý v knihe.“ Je to už 8.
  ročník celoslovenskej kampane na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tento rok
  sa nesie v znamení 100 rokov československej vzájomnosti.
  V úvode stretnutia prostredníctvom prezentácie a riadeného rozhovoru žiaci rozprávali
  o význame lesa, objavovali jeho tajomstvá a hľadali odpovede na otázky: Čo je kniha? Prečo
  čítam knihy? Aké knihy čítam? Naučili sa ako vzniká kniha ( semienko zo šišky, malý stom,
  les, ťažba, triedenie a spracovanie dreva, výroba papiera, kníhtlač, kniha). Následne ôsmi
  žiaci dostali za úlohu správne zoradiť kartičky s pojmami ako vzniká kniha.
  Druhá časť podujatia bola venovaná spoločnému čítaniu úryvku z knihy : Peter Glocko -
  Kráľ psov. V knihe sa dočítame o deťoch, ktoré voľný čas trávia v lese, dokážu prírodu
  počúvať, rozumejú jej reči a chránia ju. Pri čítaní sa vystriedalo niekoľko žiakov aj s ujom
  lesníkom.
  Záver patril téme – Les a naše zdravie. Prezentácia ponúkla žiakom potrebné informácie
  o dôležitosti lesa – dostatok kyslíka a vlhkosti, zdroj čistej vody, lesné plody a liečivé byliny,
  paleta farieb, prirodzené zvuky...
  Spoločné stretnutie v knižnici a aktivity poukázali na význam lesa a lesníctva, podporili
  enviromentálne povedomie žiakov a ochranu životného prostredia prostredníctvom kníh. Šimková

 • Dnes v Dome kultúry prebehlo okresné kolo v speve populárnej piesne " Slávici z lavice". Naše žiačky pod vedením pani učiteľky Mgr. Vierky Polovkovej úspešne reprezentovali našu školu. Aurora Torozi z 2.C, ktorá súťažila v 1. kategórii, získala krásne 2. miesto a Sofia Stasová zo 6.A sa umiestnila na 1. mieste a zároveň si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v piatok 27.4. 2018 v Prešove. Blahoželáme a držíme palce! Video si môžete pozrieť na Fcb školy.

 • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Už dlhé desaťročia totiž ľudstvo funguje v štýle: získaj suroviny – vyrob vec – použi ju – vyhoď. Takýto spôsob života by bol prijateľný za predpokladu, že by sme mali neobmedzené zdroje ľahko dostupných surovín a zneškodnenie vecí by bolo bezproblémové, a hlavne bezodpadové. Zdroje surovín na výrobu nových vecí sa však na našej planéte míňajú a množstvo odpadu končiace na skládkach, v spaľovniach či vo voľnej prírode je katastrofické. Preto treba bezodkladne uvažovať a konať v duchu myšlienky „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“.

 • Chémia hrou

  Na krúžku chémia hrou sme si vyskúšali písanie neviditeľným atramentom. Pracovali sme dvoma spôsobmi, prvý spôsob bol použitím roztoku sódy bikarbóny, do ktorého sme namáčali štetec a napísali tajné správy na papier, vysušili sme ich a následne sme ich oliali hroznovou šťavou, takto sa zviditeľnili, avšak správy sa dali ťažšie prečítať. Druhý spôsob bol pomocou roztoku fenolftaleínu v etanole, ktorý sme natreli na filtračný papier a následne sme správy vyvolali poprášením s rozprašovačom, v ktorom bol roztok uhličitanu sodného. Tieto správy boli výrazne fialové a dobre čitateľné.

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci z našej školy zapojili do ďalšieho ročníka žiackej bowlingovej ligy. Proti tradičným súperom odohrali počas sezóny 50 zápasov. Posledné kolo odohrali 27. marca v Citybowling Max v Poprade a umiestnili sa v konečnom hodnotení na 3. mieste. Škoda predposledného kola, booli by sme obsadili druhé miesto.

  Družstvo chlapcov tvorili: Patrik Boržik, Lukáš Jambrich, Tomáš Kalakaj a Matúš Petruľa z 9. A, Jakub Balačin a Denis Balog z 9. B

  Ako sa darilo jednotlivcom? Patrik a Tomáš v celkovom hodnotení obsadili 4. a 5. miesto, k tomu potešujúce že prví piati patrili do top desiatky.

 • Po veľkonočných sviatkoch si piataci našej školy porovnali vedomosti a ochutnali náklonnosť šťastia v literárnom kvíze. Vedomosti získané na hodinách literárnej výchovy si otestovalo osem dvojíc z 5. A, 5. B a 5. C triedy. Tesné výsledky dokázali ich výbornú pripravenosť a jednoznačné odhodlanie zvíťaziť.To však môže iba jeden a tento rok to spomedzi piatakov bola dvojica Danielka Berníková a Lea Fedorová z 5. B triedy.

  Blahoželáme! Stochmal

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Oznamujeme Vám, že dňa 13.04.2018 v piatok bude vyučovanie z organizačných dôvodov skrátené nasledovne:

  1. vyuč. h 08.00 h - 08.35 h

  2. vyuč. h 08.45 h - 09.20 h

  3. vyuč. h 09.35 h - 10.10 h

  4. vyuč. h 10.20 h - 10.55 h

  5. vyuč. h 11.05 h - 11.40 h

  6. vyuč. h 11.50 h - 12.25 h

  7. vyuč. h 12.40 h - 13.15 h

  Prevádzka školského klubu detí bude v dvoch oddeleniach skrátená do 15.00 h. Deti budú spojené v ďalších oddeleniach ŠKD.

  Prevádzka materskej školy bude do 15.00 h.

 • Život Mateja Hrebendu

  V marci pri príležitosti Mesiaca kníh pani Mgr.Ľudmila Hrehorčáková, bývalá predsedníčka Matice slovenskej v priestoroch Podtatranskej knižnice, priblížila deťom z ŠKD pri ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade život Mateja Hrebendu. Bol to nevidiaci kolportér a šíriteľ písaného slova žijúci v 19. storočí. Deti sa dozvedeli kto bol Matej Hrebenda, ako na svojich cestách zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal ich do škôl a spolkových inštitúcií, alebo ich donášal popredným vzdelancom. Okrem toho z vlastných prostriedkov tiež knihy kupoval a predával na dedinách, kde takýmto spôsobom šíril kultúru a vzdelanosť aj na málo prístupných lazoch .Takto mnoho kníh zachránil a významnou mierou sa pričinil o budovanie knižníc. Ako úsvit lepších čias privítal založenie Matice slovenskej a daroval inštitúcii rok po založení /4.08.1863/ 16 zväzkov cenných kníh.

 • Dňa 27. marca 2018 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom sa zúčastnili aj traja naši recitátori postupujúci z predošlého obvodného kola. Mia Novická , žiačka 4.B, sa v rámci prednesu poézie I. kategórie umiestnila na krásnom 2. mieste. Damián Jurek zo 4. A obsadil 3. miesto v prednese prózy taktiež I. kategórie. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich talentovaných recitátorov ! Kmošová

 • XII. ročník súťaže DELTA o pohár riaditeľa školy GPDT zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov základných škôl sa uskutočnil 26. marca 2018 v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

  Súťaže sa zúčastnili základné školy z okresu Poprad, ktoré mali možnosť zostaviť jedno štvorčlenné družstvo bez ohľadu na navštevovaný ročník. Na riešenie úloh mali súťažné družstvá stanovený časový limit 90 minút. Zvíťazilo družstvo, ktoré za stanovený čas vyriešilo najviac úloh.

  Naše družstvo (Patrik Boržík, Miroslav Dzifčák, Nina Michlíková a Barbora Šustrová) obsadilo druhé miesto. Srdečne blahoželáme! Masár

 • V piatok 16. marca 2018 sa v zasadačke MsÚ v Poprade uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii „E“ (9. ročník ZŠ, štvrtý ročník OG) a v kategórii „F“ (8. ročník ZŠ, tretí ročník OG). Úlohou súťažiacich bolo počas štyroch hodín riešiť štyri teoretické úlohy. Patrik Boržík, žiak 9.A triedy našej školy zvíťazil. Paťovi srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole! Masár

 • 28.03.2018 sme boli organizátormi okresného kola v basketbale žiačok ZŠ. Celkovo sa hralo v dvoch skupinách po štyri družstvá. Našim dievčatám bol dnešný deň naklonený. Suverénne zvíťazili a budú nás a náš okres reprezentovať na krajskom kole 20.04.2018 opäť u nás. Na druhom mieste sa umiestnili hráčky zo ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade a tretie miesto obsadili basketbalistky Gymnázia Dominika Tatarku Poprad. Organizátorom patrí veľká vďaka za príjemný športový deň, ostatným družstvám poďakovanie za účasť a blahoželanie tým najlepším. Dievčatám z našej školy držíme palce na krajskom kole! Strnková

 • Milí žiaci!

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia v utorok 3. apríla 2018. Vyučovanie pokračuje v stredu 4. apríla 2018.

 • Deti v ŠKD pri ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade sa v rámci environmentálnej oblasti zoznamujú okrem iného aj so životom včiel.

  Preto sme oslovili bývalého pána učiteľa Jána Sklenku -dlhoročného včelára ,aby deti hravou formou zasvätil do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Pozvanie neodmietol a deťom odovzdal cenné poznatky od vývinu včielky, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku .priblížil nám život a úlohu včelej kráľovnej, poradil čo robiť, ak nás uštipne včela, vysvetlil ako dokážu včielky predpovedať počasie, akých majú nepriateľov a prečo sú také potrebné pre život na Zemi.

 • Jarné zvyky

  Slovensko je krajina s bohatými folklórnymi tradíciami. Azda jeden z najznámejších je Vynášanie Moreny. Obrazné hodenie zlej Zimy do vody je predzvesťou príchodu jari a Veľkej noci.

  V utorok 20.3. sa žiaci 2.B triedy zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade vybrali do blízkej miestnosti MO MS v Poprade, aby za pomoci svojich rodičov a starých rodičov vyrobili Morenu a vyzdobili veľkonočné vajíčka. Popri tvorivej práci sa postupne dozvedeli ako vnímali a prežívali naši predkovia kruté zimy a ako sa potom dokázali tešiť zo slnka a jari. Prostredníctvom videoprojekcie a ukážok z filmu Rok na dedine sa všetci prítomní preniesli do čias dávno minulých, kedy ľudia žili spätí s prírodou a ich prežitie bolo závislé od vrtošivého počasia a úrody. Deti si so záujmom pozreli ako sa hrali ich vrstovníci na lúkach a ako všetci dedinčania vyniesli zlú Zimu z dediny.

 • Je to vedomostná súťaž pre jednotlivcov, žiakov 6. a 7. ročníka, ktorí si svoje vedomosti, a to najmä zo školského učiva biológie, preverili v teste a zabojovali tak o dve postupové miesta do okresného kola. V tomto školskom roku sa školského kola zúčastnilo až 17 žiakov a žiačok, podľa ktorých boli úlohy v teste náročné, napriek tomu sa všetci súťažiaci stali úspešnými riešiteľmi školského kola, nakoľko všetci získali spolu viac ako 50% z celkového počtu 62 bodov.

  Tu sú konečné výsledky:

  poradie.docx

 • Dnes sa naši učitelia, naše družstvo dievčat a družstvo mix hráčov odobralo na Medzinárodnú súťaž v basketbale a matematike v maďarskom Mezöberény. Už sú šťastne na mieste, držíme im palce a prajeme pekný športový pobyt u našich priateľov!

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 21. marca 2018 (streda) z organizačných dôvodov zabezpečenia celoslovenského testovania deviatakov T9-2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka školy. Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 22.03.2018.

 • RIADNY TERMÍN T9 2018 je 21. marec 2018 (streda)

  TESTOVANIE JE URČENÉ - žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

  CIELE TESTOVANIA

  - získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2),

  - monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),

  - porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

  - poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 • Na chémii hrou sme vyskúšali urobiť: sopku z jedlej sódy, farebné kryštály a premenu oxidu zinočnatého. Sopku sme vyrobili s fľaše, ktorú sme obalili cestom z múky, oleja, soli a vody. Naplnili sme ju horúcou vodou, pridali saponát, sódu bikarbónu a ocot. Sledovali sme erupciu sopky. Farebné kryštály sme si pripravili na tvrdom farebnom papieri, na ktorý sme nakvapkali roztok preháňadla, kryštály vznikli po vyschnutí papiera. Premenu oxidu zinočnatého sme sledovali pri jeho žíhaní nad plameňom. Zmenil farbu z bielej na žltú, po následnom odobratí z plameňa opäť zbelel. Farebná zmena nastala kvôli premene jeho kryštálovej štruktúry.

 • Naša škola je od 1. 09. 2009 zapojená do projektu Recyklohry, aby mohla prispieť k ochrane životného prostredia.

  Cieľom projektu je zvýšiť ekologické myslenie mladej generácie vytváraním správnych návykov pri nakladaní s odpadmi a ich triedením. Súčasne zaistiť recykláciu drobných použitých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.

  Každý žiak môže do našej školy priniesť použité a nepotrebné elektrospotrebiče, ktoré sa zmestia do zbernej nádoby. Žiaci sa každoročne zapájajú do zábavných hier a súťaží , rôznych výtvarných, fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadáva.

 • Do galérie 1.B: Fotoalbum boli pridané fotografie.

  ROZPRÁVKOVÝ TÝŽDEŇ V 1.B

  Rozprávku deťom boli čítať: sestra Martinky, mamka Sofinky, mamka Tamarky a pán poslanec mesta Poprad Bc. Rudolf Kubus. ĎAKUJEME

 • Piataci a šiestaci z našich športových tried dnes mali milé spestrenie športovej prípravy. Na hodinu medzi nich prišli hráči a tréner seniorského tímu BK Iskra Svit. Tréner Michal Madzin so sebou priniesol štvoricu extraligových hráčov - Saša Avramovič, Anthony Jackson, DeAndre Davis a Filip Dratva, ktorý je zároveň aj bývalým žiakom našej základnej školy. Počas športovej dvojhodinovky si hráči s nami aktívne zatrénovali, zahrali basket, ukázali nám pár zaujímavých basketbalových kúskov a zodpovedali nekonečné množstvo otázok od našich žiakov. Hráčom a trénerovi za návštevu veľmi pekne ďakujeme a držíme im palce v blížiacom sa playoff.