Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zssmskompp@gmail.com alebo +421 52 7728108 Základná škola, Komenského ul. 587/15, Poprad +421 52 7728 572 Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad +421 52 7729858 Materská škola, Podtatranská ulica 136/4, Poprad 0910 890 460 Mgr. Monika Strnková, riaditeľka ZŠ s MŠ 0903 992 108 Mgr. Eva Bednárová, zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie 0910 890 100 PaedDr. Mária Vojtaššáková, zástupkyňa pre primárne vzdelávanie 0910 890 335 Bc. Olga Korbová, zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie 0910 890 459 ekonomický úsek 0910 890 060 Mgr. Amália Fišerová - výchovná poradkyňa alebo Kontakt
Momentálne nie sú na stránke zadané žiadne pracovné príležitosti na našej škole.