Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Filková
Učebňa M3
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Kalinová
Učebňa M1
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marcela Zemčáková
Učebňa M8
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Janna
Učebňa M5
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Kopaničáková
Učebňa M4
Foto Foto Foto Foto Foto
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Dubielová
Učebňa 18
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Štolcová
Učebňa 16
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Skokanová
Učebňa 17
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniela Štucková, PhD.
Učebňa 15
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šimková
Učebňa 02
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Janíková
Učebňa 01
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bercelová
Učebňa 36
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Kormaňošová
Učebňa 13
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Spišská
Učebňa 14
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Krišanda
Učebňa 23
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Jalowiczorová
Učebňa 22
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Harabinová
Učebňa 12
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kmošová
Učebňa 35
Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viliam Masár
Učebňa 33
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Langová
Učebňa 27
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kleinová
Učebňa 32
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Neupaverová
Učebňa 11
MŠ1 Triedny učiteľ Bc.Lenka Cápayová
Triedny učiteľ Tatiana Harendarčíková
MŠ2 Triedny učiteľ Mgr. Adriana Lauf
Triedny učiteľ Bc.Mária Halčinová
MŠ3 Triedny učiteľ Katarína Makovská
Triedny učiteľ Marcela Magyarová
MŠ4 Triedny učiteľ Mgr. Veronika Bobovská
Triedny učiteľ Bc.Olga Korbová
MŠ5 Triedny učiteľ Mgr. Valéria Turňová
Triedny učiteľ Izabela Bekešová
MŠ6 Triedny učiteľ Bc.Gabriela Ovšanková
Triedny učiteľ Soňa Gazíková
MŠ7 Triedny učiteľ Mgr. Katarína Jabrocká
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Monková
MŠ8 Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Monková
Triedny učiteľ Bc.Mária Halčinová

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018