Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
 • Postup na M SR v basketbale žiačok ZŠ

  Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ je úspešne za nami. Naše dievčatá nesklamali a svojím víťazstvom potvrdili, že patria medzi najlepšie v rámci SR. Na 2.mieste sa umiestnili hráčky zo ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa a 3. miesto obsadili hračky zo Spojenej školy v Lendaku. Blahoželáme a držíme palce na M SR v júni! Strnková

 • Klinové písmo

  V piatom ročníku sme sa stali starovekými pisármi, ktorí už viac ako pred 3000 rokmi vtláčali klinové písmo do hlinených tabuliek. Aj keď to bola zábava, museli sme uznať, že dnes sa píše oveľa jednoduchšie :-)  žiaci 5.B (Langová)

 • Odmena

  Naša netradičná triednická hodina v 7.B, bola trochu netradičná - odmenou za tretí štvrťrok bez pokarhania a za našu snahu bola chrumkavá maškrta :-)  L. Langová

 • Les ukrytý v knihe

  Zážitkové učenie v knižnici

  18. apríla 2018 sa žiaci 3. A triedy stretli v Podtatranskej knižnici s lesným pedagógom zo
  štátnych lesov TANAPu  p. Ing. Igorom Stavným na tému „Les ukrytý v knihe.“ Je to už 8.
  ročník celoslovenskej kampane na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tento rok
  sa nesie v znamení 100 rokov československej vzájomnosti.
  V úvode stretnutia prostredníctvom prezentácie a riadeného rozhovoru žiaci rozprávali
  o význame lesa, objavovali jeho tajomstvá a hľadali odpovede na otázky: Čo je kniha? Prečo
  čítam knihy? Aké knihy čítam? Naučili sa ako vzniká kniha ( semienko zo šišky, malý stom,
  les, ťažba, triedenie a spracovanie dreva, výroba papiera, kníhtlač, kniha). Následne ôsmi
  žiaci dostali za úlohu správne zoradiť kartičky s pojmami ako vzniká kniha.
  Druhá časť podujatia bola venovaná spoločnému čítaniu úryvku z knihy : Peter Glocko -
  Kráľ psov. V knihe sa dočítame o deťoch, ktoré voľný čas trávia v lese, dokážu prírodu
  počúvať, rozumejú jej reči a chránia ju. Pri čítaní sa vystriedalo niekoľko žiakov aj s ujom
  lesníkom.
  Záver patril téme – Les a naše zdravie. Prezentácia ponúkla žiakom potrebné informácie
  o dôležitosti lesa – dostatok kyslíka a vlhkosti, zdroj čistej vody, lesné plody a liečivé byliny,
  paleta farieb, prirodzené zvuky...
  Spoločné stretnutie v knižnici a aktivity poukázali na význam lesa a lesníctva, podporili
  enviromentálne povedomie žiakov a ochranu životného prostredia prostredníctvom kníh. Šimková

 • Slávici z lavice

  Dnes v Dome kultúry prebehlo okresné kolo v speve populárnej piesne " Slávici z lavice". Naše žiačky pod vedením pani učiteľky Mgr. Vierky Polovkovej úspešne reprezentovali našu školu. Aurora Torozi z 2.C, ktorá súťažila v 1. kategórii, získala krásne 2. miesto a Sofia Stasová zo 6.A sa umiestnila na 1. mieste a zároveň si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v piatok 27.4. 2018 v Prešove. Blahoželáme a držíme palce! Video si môžete pozrieť na Fcb školy. 

 • Deň Zeme a Výmenný bazár oblečenia

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Už dlhé desaťročia  totiž ľudstvo funguje v štýle: získaj suroviny – vyrob vec – použi ju – vyhoď. Takýto spôsob života by bol prijateľný za predpokladu, že by sme mali neobmedzené zdroje ľahko dostupných surovín a zneškodnenie vecí by bolo bezproblémové, a hlavne bezodpadové. Zdroje surovín na výrobu nových vecí sa však na našej planéte míňajú a množstvo odpadu končiace na skládkach, v spaľovniach či vo voľnej prírode je katastrofické. Preto treba bezodkladne uvažovať a konať v duchu myšlienky „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“.

  A práve v duchu tejto myšlienky sme sa rozhodli zorganizovať 26. apríla 2018 počas 3. a 4. vyučovacej hodiny v našej škole výmenný bazár oblečenia. Textilný priemysel je druhým najväčším znečisťovateľom našej planéty. Mnohí z nás, dospelých aj žiakov, majú doma také kúsky odevu, ktoré nenosíme, z ktorých sme už vyrástli, prípadne sa nám nepáčia. Prečo by mali zavadzať skrini alebo skončiť v odpadkovom koši, keď sa možno nájdu takí, ktorí by sa týmto „kúskom“ potešili? Výmenný bazár ponúka priestor, kde sa žiaci môžu „zbaviť“ nadbytočných vecí a získať niečo iné. Kým dnes takmer všetko súvisí s peniazmi, takáto výmena bez peňazí je nezištná a navyše zvyšuje povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji a propaguje myšlienku opätovného využitia vecí namiesto ich nezmyselného vyhadzovania a kupovania nových.

  Postup výmenného bazáru bez peňazí je jednoduchý:

  Každá trieda si označí a pripraví svoj stánok s nepotrebným, ale zachovalým oblečením, veď nepoužiteľné, pokazené či zašpinené veci už nikomu radosť neurobia. Na bazár možno doniesť svoje veci a zobrať si domov veci niekoho iného. Bazár je výmenný, oblečenie sa teda nebude predávať. Vstupenkou je však aspoň 1 kus zachovalého odevu. Oblečenie, ktoré sa na bazári nerozoberie, a nebudú  ho chcieť majitelia naspäť, odovzdáme do charity. Na bazári radi privítame nielen všetkých žiakov, ale aj ich rodičov.

 • Neviditeľný atrament a zmrzlina vo vrecku

  Chémia hrou

  Na krúžku chémia hrou sme si vyskúšali písanie neviditeľným atramentom. Pracovali sme dvoma spôsobmi, prvý spôsob bol použitím roztoku sódy bikarbóny, do ktorého sme namáčali štetec a napísali tajné správy na papier, vysušili sme ich a následne sme ich oliali hroznovou šťavou, takto sa zviditeľnili, avšak správy sa dali ťažšie prečítať. Druhý spôsob bol pomocou roztoku fenolftaleínu v etanole, ktorý sme natreli na filtračný papier a následne sme správy vyvolali poprášením s rozprašovačom, v ktorom bol roztok uhličitanu sodného. Tieto správy boli výrazne fialové a dobre čitateľné. 

  Zmrzlina vo vreck

  Viete si pripraviť zmrzlinu za 15 minút s použitím fyzikálnych a chemických zákonov? My sme sa to naučili, stačilo nám mlieko, smotana na šľahanie, cukor, vanilka, soľ a ľad. Do uzatvárateľného vrecka sme dali smotanu, cukor, mlieko a vanilku. Zavreli sme ho a do 5l nádoby sme dali ľad a soľ, vrecko sme dali do misky, zavreli sme ho a 15 min sme ňou triasli. Po otvorení bol ľad roztopený a pripravená chutná zmrzlina, čakajúca na ochutnávku. Bola skvelá :) Ako to funguje? Ľad musí prijímať energiu z okolia, aby sa topil a jeho skupenstvo sa potom mení z pevného na kvapalné. Ak používate ľad na ochladenie napr. nápoja, ľad si odčerpáva energiu z neho a z okolitého prostredia. Ak do ľadu pridáte soľ, zníži sa jeho bod mrazu a tak odčerpáva ešte viac energie na jeho roztopenie. V tomto prípade, odčerpal všetku energiu z našich ingrediencií, ktoré sa následne zmrazili.

  Foto a text: RNDr. Zuzana Kormaňošová

   

 • školská bowlingová liga

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci z našej školy zapojili do ďalšieho ročníka žiackej bowlingovej ligy. Proti tradičným súperom odohrali počas sezóny 50 zápasov. Posledné kolo odohrali 27. marca v Citybowling Max v Poprade a umiestnili sa v konečnom hodnotení na 3. mieste. Škoda predposledného kola, booli by sme obsadili druhé miesto.

  Družstvo chlapcov tvorili: Patrik Boržik, Lukáš Jambrich, Tomáš Kalakaj a Matúš Petruľa z 9. A, Jakub Balačin a Denis Balog z 9. B

  Ako sa darilo jednotlivcom? Patrik a Tomáš v celkovom hodnotení obsadili 4. a 5. miesto, k tomu potešujúce že prví piati patrili do top desiatky.  

  Bližšie informácie si môžete pozrieť v prílohe. 

  http://www.bkcitybowling.sk/finale-skolskej-ligy-zs-rocnik-2017-2018/

  Všetkým chlapcom ďakujem za reprezentáciu školy a teším sa na ďalší ročník súťaže.   Mgr. Eva Bednárová

 • Literárny kvíz

  Po veľkonočných sviatkoch si piataci našej školy porovnali vedomosti a ochutnali náklonnosť šťastia v literárnom kvíze. Vedomosti získané na hodinách literárnej výchovy si otestovalo osem dvojíc z 5. A, 5. B a 5. C triedy. Tesné výsledky dokázali ich výbornú pripravenosť a jednoznačné odhodlanie zvíťaziť.To však môže iba jeden a tento rok to spomedzi piatakov bola dvojica Danielka Berníková a Lea Fedorová z 5. B triedy.

   

  Blahoželáme!    Stochmal

 • Zmena vyučovania 13.04.2018

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Oznamujeme Vám, že dňa 13.04.2018 v piatok bude vyučovanie z organizačných dôvodov  skrátené nasledovne:

  1. vyuč. h    08.00 h - 08.35 h

  2. vyuč. h    08.45 h - 09.20 h

  3. vyuč. h    09.35 h - 10.10 h

  4. vyuč. h    10.20 h - 10.55 h

  5. vyuč. h    11.05 h - 11.40 h

  6. vyuč. h    11.50 h - 12.25 h

  7. vyuč. h    12.40 h - 13.15 h

  Prevádzka školského klubu detí bude v dvoch oddeleniach skrátená do 15.00 h. Deti budú spojené v ďalších oddeleniach ŠKD.

  Prevádzka materskej školy bude do 15.00 h.

  Výdaj obeda v školskej jedálni ZŠ bude v čase od 11.00 h do 13.00 h.

  Ďakujeme za porozumenie!

                                                                                    Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Život Mateja Hrebendu

  Život Mateja Hrebendu

     V marci pri príležitosti Mesiaca kníh pani Mgr.Ľudmila Hrehorčáková, bývalá predsedníčka Matice slovenskej v priestoroch Podtatranskej knižnice,  priblížila deťom z ŠKD pri ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade život Mateja Hrebendu. Bol to nevidiaci  kolportér a šíriteľ písaného slova žijúci v 19. storočí. Deti sa dozvedeli kto bol Matej Hrebenda, ako na svojich cestách zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal ich do škôl a spolkových inštitúcií, alebo ich donášal popredným vzdelancom. Okrem toho z vlastných prostriedkov tiež knihy  kupoval a predával na dedinách, kde takýmto spôsobom šíril kultúru a vzdelanosť aj na málo prístupných  lazoch .Takto mnoho kníh zachránil a významnou mierou sa pričinil o budovanie knižníc. Ako úsvit lepších čias privítal založenie Matice slovenskej a daroval inštitúcii rok po založení /4.08.1863/ 16 zväzkov cenných kníh.

   

  Foto a text: Darina Koudelková

   

   

 • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 27. marca 2018 sa v priestoroch Podtatranskej knižnice konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom sa zúčastnili aj traja naši recitátori postupujúci z predošlého obvodného kola. Mia Novická , žiačka 4.B, sa v rámci prednesu poézie I. kategórie umiestnila na krásnom 2. mieste. Damián Jurek zo 4. A obsadil 3. miesto v prednese prózy taktiež I. kategórie. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich talentovaných recitátorov ! Kmošová

 • Súťaž DELTA z fyziky

  XII. ročník súťaže DELTA o pohár riaditeľa školy GPDT zameranej na riešenie fyzikálnych úloh pre žiakov základných škôl sa uskutočnil 26. marca 2018 v priestoroch Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade.

  Súťaže sa zúčastnili základné školy z okresu Poprad, ktoré mali možnosť zostaviť jedno štvorčlenné družstvo bez ohľadu na navštevovaný ročník. Na riešenie úloh mali súťažné družstvá stanovený časový limit 90 minút. Zvíťazilo družstvo, ktoré za stanovený čas vyriešilo najviac úloh.

  Naše družstvo (Patrik Boržík, Miroslav Dzifčák, Nina Michlíková a Barbora Šustrová) obsadilo druhé miesto.  Srdečne blahoželáme!            Masár

 • Okresné kolo fyzikálnej olympiády

  V piatok 16. marca 2018 sa v zasadačke MsÚ v Poprade uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii „E“ (9. ročník ZŠ, štvrtý ročník OG) a v kategórii „F“ (8. ročník ZŠ, tretí ročník OG). Úlohou súťažiacich bolo počas štyroch hodín riešiť štyri teoretické úlohy. Patrik Boržík, žiak 9.A triedy našej školy zvíťazil. Paťovi srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!    Masár

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018/2019
 • Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ

  28.03.2018 sme boli organizátormi okresného kola v basketbale žiačok ZŠ. Celkovo sa hralo v dvoch skupinách po štyri družstvá. Našim dievčatám bol dnešný deň naklonený. Suverénne zvíťazili a budú nás a náš okres reprezentovať na krajskom kole 20.04.2018 opäť u nás. Na druhom mieste sa umiestnili hráčky zo ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade a tretie miesto obsadili basketbalistky Gymnázia Dominika Tatarku Poprad. Organizátorom patrí veľká vďaka za príjemný športový deň, ostatným družstvám poďakovanie za účasť a blahoželanie tým najlepším. Dievčatám z našej školy držíme palce na krajskom kole!              Strnková

 • Veľkonočné prázdniny

  Milí žiaci!

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia v utorok 3. apríla 2018. Vyučovanie pokračuje v stredu 4. apríla 2018.

 • Beseda so včelárom

   

  Deti v ŠKD pri ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade sa v rámci environmentálnej oblasti zoznamujú okrem iného aj so životom včiel.

  Preto  sme oslovili bývalého pána učiteľa Jána Sklenku -dlhoročného včelára ,aby deti hravou formou zasvätil do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Pozvanie neodmietol a deťom odovzdal cenné poznatky od vývinu včielky, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku .priblížil nám život a úlohu včelej kráľovnej, poradil čo robiť, ak nás uštipne včela, vysvetlil  ako dokážu včielky predpovedať počasie, akých majú nepriateľov a prečo sú také potrebné  pre život na Zemi.

     Dozvedeli sme sa z čoho sa skladá úľ, úlik, rámček, plásty, vosk, propolis a  načo včielkam slúži. Celá beseda bola obohatená o predmety, ktoré nám včelár priniesol ukázať. A tak žiaci mohli vidieť ochranný odev včelára,  rámček, plást, propolis, ba aj medík.

     Hosťovi sa chceme poďakovať za úžasný zážitok, ktorý mohli deti  prežiť, vidieť a zároveň sa poučiť.

  Text+foto: Darina Koudelková

 • Tvorivé dielne

  Jarné zvyky

   

     Slovensko je krajina s bohatými folklórnymi tradíciami. Azda jeden z najznámejších je Vynášanie Moreny. Obrazné hodenie zlej Zimy do vody je predzvesťou príchodu jari a Veľkej noci.

  V utorok 20.3. sa žiaci 2.B triedy zo ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade vybrali do blízkej miestnosti MO MS v Poprade, aby za pomoci svojich rodičov a starých rodičov vyrobili Morenu a  vyzdobili veľkonočné vajíčka. Popri tvorivej práci sa postupne dozvedeli ako vnímali a prežívali naši predkovia kruté zimy a ako sa potom dokázali tešiť zo slnka a jari. Prostredníctvom videoprojekcie a ukážok z filmu Rok na dedine sa všetci prítomní preniesli do čias dávno minulých, kedy ľudia žili spätí s prírodou a ich prežitie bolo závislé od vrtošivého počasia a úrody. Deti si so záujmom pozreli ako sa hrali ich vrstovníci na lúkach a ako všetci dedinčania vyniesli zlú Zimu z dediny.

   

  Text+foto: Beáta Kalinová

   

   

 • Školské kolo Biologickej olympiády kat.D

  Je to vedomostná súťaž pre jednotlivcov, žiakov 6. a 7. ročníka, ktorí si svoje vedomosti, a to najmä zo školského učiva biológie, preverili v teste a zabojovali tak o dve postupové miesta do okresného kola. V tomto školskom roku sa školského kola zúčastnilo až 17 žiakov a žiačok, podľa ktorých boli úlohy v teste náročné, napriek tomu sa všetci súťažiaci stali úspešnými riešiteľmi školského kola, nakoľko všetci získali spolu viac ako 50% z celkového počtu 62 bodov.

  Tu sú konečné výsledky:

  poradie.docx

  Na okresnom kole nás budú reprezentovať: Natalie Monica Dudaško zo VI.a a Zuzana Skoncová zo VII.A.

  Všetkým súťažiacim blahoželáme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole :-)