Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola
 • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

       Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutočnilo 8.11.2018. Súťažilo 11 žiakov /päť žiakov z 9. ročníka, šesť žiakov z 8. ročníka/. Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov. Porotu tvorili vyučujúce SJL.

  Výsledky :

  1.  Martina Gallíková IX.B  50 bodov
  2. Jana Slivošová IX.A 48 bodov
  3. Paulína Mondelová IX.A 46 bodov

  V okresnom kole nás bude reprezentovať Martina Gallíková.

 • Dožinky v 5. ročníku

  Na hodine dejepisu sme sa učili o tom, ako ľudia v minulosti slávili dožinky. Rozhodli sme sa aj my poďakovať za úrodu a podeliť sa o plody z naších záhrad. Nechýbali jabĺčka, mrkva či hrušky :-) 

 • Hodnota školy: Sloboda v 8.B

  Aj žiaci v 8.B triede sa na triednickej hodine oboznámili s hodnotou Slobody. Byť slobodný znamená možnosť a schopnosť vyjadriť svoj názor. Spoločne sme sa učili, ako vyjadriť svoj postoj na rôzne otázky tak, aby sme nezranili druhého človeka, rešpektovali jeho iný názor a dokázali vypočuť jeden druhého s úctou.

 • Stravovanie zdarma - predbežný záujem

  Vážení rodičia!

  Touto cestou Vás žiadame o vyplnenie predbežného záujmu o stravovanie zdarma v našej školskej jedálni v prípade, že od januára 2019 NR SR schváli obedy zadarmo pre žiakov základnej školy a predškolákov. Tlačivo bude rozdané žiakom v piatok 09.11.2018 a obratom zbierané v pondelok 12.11.2018. Ak by to bolo schválené, potrebujeme sa na tieto zmeny personálne a prevádzkovo pripraviť. Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu! 

  Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy

 • Jesenné jabĺčka v II.B

  Naša jabloň vytvorená na hodine VYV. Ko

 • Deti v Tatranskej galérii

  Žiaci II.oddelenia ŠKD sa v októbri zúčastnili tvorivých dielní v Tatranskej galérii v Poprade. Lektor Peter Smik pútavým rozprávaním a ukážkami prác vzbudil u detí záujem o modelovanie z hliny a tvorbu obrázkov s jesennou tematikou. Výsledkom snaženia malých umelcov boli krásne výtvory z hliny, ktoré  milé tety z galérie vypália v keramickej peci.Text + foto: Daniela Baltazárovičová

 • Hodnota školy: Sloboda

  Čo  predstavuje slovo "SLOBODA"  pre žiakov 9.B triedy? Svoje názory vyjadrili slovami, predmetmi a obrázkom.

   

  Kniha: Kniha pre mňa symbolizuje slobodu, pretože keď čítam, cítim sa tak voľne, slobodne. Môžem si predstavovať dej tej knihy podľa vlastnej fantázie. A keď si čítam, som kľudnejšia.

  Hudba: Pre mňa sloboda znamená len jednu vec, a tou je hudba. Bez hgudby by bol môj život nudný. Keď sa niekedy cítim smutná, vždy si pustím hudbu a na chvíľu  si užívam a vychutnávam každý tón. Hudba mi vždy rozradostní deň. Keď ju počúvam, cítim sa slobodne a nevnímam nikoho a nič. Tie slová a tóny mi dobíjajú energiu viac ako spánok. Takisto pri ťažkých chvíľach, ako sú napríklad písomky z matiky, si vždy spomeniem na moju najobľúbenejšiu pesničku a začnem si ju spievať. Piesne mi pomáhajú zabúdať aj na zlé známky. Samozrejme, hudbu počúpvam, aj keď mám dobrú náladu. Vtedy sa už cítim úplne slobodne. Nie je deň, kedy by som nepočúvala hudbu a nerozmýšľala nad ňou. A niekedy si poviem:"Hudba je moja jediná podoba a najlepšia sloboda." Ďakujem za ňu!

  Karabína: Karabína pre mňa symbolizuje lezenie. Pri lezeníá dokážem dať slobodu svojej mysli a svojmu telu- stále skúpšam nové výzvy, prekonávam samú seba.

  Šíp: Šíp je pre mňa znakom slobody, ktorý znázorňuje lukostreľbu, jednu z mojich najobľúbenejších aktivít. Vyjadruje to, aká som a aké mám pocity. Vyjadruje, že dokážem byť silá a zároveň jemná. Moje pocity vyjadruje tým, že keďsom nešťastná, darí sa mi menej. Ale keď mám dobrú náladu, darí sa mi lepšie, teším sa vtedy nielen ja, ale aj môj tréner.

  Mobil: Mobil pre mňa symbolizuje slobodu, lebo si na ňom môžem robiť čo chce, pozerať, čo chcem a prestanem vnímať okolie.

 • Unplugged pokračuje

  Info_n-Prevencia_(1).pdf​​​​​​​

 • Na nový level

  Vážení priatelia! Stačí malý klik a môžeme spolu dosiahnuť veľkú vec! Ďakujeme za každý hlas!

  Mgr. Monika Strnková 

 • Riaditeľské voľno a jesenné prázdniny

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad, týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach  o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 29. októbra 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka základnej školy. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok 5. novembra 2018.

             30. október 2018 je jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine.

  Jesenné prázdniny začínajú v stredu 31. októbra 2018 a končia v piatok 2. novembra 2018.

                                                                                                    Mgr. Monika Strnková - riaditeľka

 • Hodnota školy: Sloboda v 9. A

  Aj žiaci 9. A triedy sa zamýšľali nad tým, čo je sloboda. Svoje názory spracovali do prezentácii a výkresov. Spracovala I. Kleinová.

 • Testovanie pohybových predpokladov prvákov

  V utorok 23.10.2018 sa v telocvičniach našej školy uskutočnilo Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka na identifikáciu športového talentu. Cieľom testovania je odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné.

  Prváci sú dnes testovaní v týchto testoch: telesná výška a telesná hmotnosť, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, 4 x 10 m člnkový beh, beh na 50 metrov, ľah – sed, predklon v sede s dosahovaním, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

  Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, bude hovoriť o druhoch, resp. okruhu športov, ktoré je pre dieťa vhodné z pohľadu jeho charakteru (či má dieťa talent na silové, vytrvalostné, loptové, kolektívne alebo iné druhy športov).

 • Pasovanie prvákov

  Počúvajte všetci, veľká slávnosť sa dnes stala,                                                                                                         kráľovská rodina prvákov pasovala a do kráľovského cechu školského ich srdečne privítala.

  Našim prvákom blahoželáme a sme radi, že sa stali právoplatnými členmi našej veľkej školskej rodiny.                  Foto, video a text:  Mgr. Monika Janna

   

   

  Otváraj sa školská brána

  Slávnostný sľub

  Tanec 1.C

 • Hodnota školy: Sloboda - mediálny krúžok

  Čo pre nás znamená sloboda? 

  Domov, tanec, hra, príroda, cestovanie ...... 

  Sloboda médií  - naše prvé ozajstné video.

  Šikovní druháci a M. Janna 

 • Ochutnali ste už jablkovú polievku?

  Podľa organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným obsahom má vždy byť oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou.

  Dievčatá z  9. A triedy, si možno trochu netradične, pripomenuli  Svetový deň jabĺk – uvarili si jablkovú polievku: „ Najprv sme si nakrájali jablká na malé kocky, uvarili vodu s cukrom, zmiešali smotanu s jablkovou šťavou. Jablká sme pridali do vody, keď zmäkli, pridali sme smotanu s jablkovou šťavou. Chutilo to dobre, dali sme si aj dupľu.“  

  Dievčatá 9. A a I. Kleinová

 • GAŠTANIÁDA

  Gaštaniáda

  Posledné dni babieho leta 19.10. využili žiaci I. a II.oddelenia ŠKD na rekreačnú vychádzku do prírody. Cieľom bolo pozorovanie krás jesennej prírody. Žiaci pozorovali okolité stromy a vyhľadávali pagaštan konský. Ešte stále sme nachádzali popadané gaštany, z ktorých sa malí prieskumníci veľmi tešili.

  Text + foto: Daniela Baltazárovičová

 • Testovanie T5 2018

  V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

  bližšie informácie nájdete na webovej stránke  

  HARMONOGRAM

  Testovanie 5-2018             21. november 2018 (streda)

  Matematika
  8:00 – 8:10 (10 min)          úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
  8:10 – 8:20 (10 min)          rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  8:20 – 9:20 (60 min)          administrácia testu z matematiky
  9:20 – 9:25 (5 min)            zbieranie testov a OH

  9:25 – 9:45 (20 min) Prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra
  09:45 – 09:55 (10 min)        úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
  09:55 – 10:05 (10 min)        rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  10:05 – 11:05 (60 min)        administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
  11:05 – 11:10 (5 min)          zbieranie testov a OH Záver testovania
  11:10 – 11:30 (20 min)        komisionálne zabalenie spätnej zásielky 

 • Literárna exkurzia v Pribyline a Liptovskom Mikuláši

   

   

  Vo štvrtok 11. októbra sme sa my - žiaci 7. A a 7. C - zúčastnili  exkurzie v pribylinskom skanzene a v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Ako prvé sme navštívili múzeum zachovanej dediny v Pribyline, kde sa nachádza niekoľko malých drevených domčekov, drevené ohrady pre zvieratá, škola, kaštieľ a kostol. Najprv sme si pozreli domy. Pri vstupovaní sme si však museli dávať pozor na hlavy, pretože strop bol veľmi nízko – ľudia totiž v tej dobe boli nižší ako my. Vnútri v domoch boli izby so starodávnym nábytkom.

  Keď sme si poprezerali všetky domčeky, išli sme sa pozrieť do školy. Starodávna  škola vôbec nevyzerala ako tie dnešné. Bola oveľa menšia a mala len dve, nie veľmi veľké učebne.

  Po návšteve školy sme išli do kaštieľa. V porovnaní s domčekmi bežných ľudí bol obrovský (a hlavne mal vysoký strop, takže sme si nemuseli dávať pozor na hlavy). Najprv sme boli vo veľkej sále na prízemí, kde boli na stenách zavesené obrazy a lovecké trofeje – lebky a parožie jeleňov a podobných zvierat. Na poschodí kaštieľa sme si prezerali salóny a izby ľudí, ktorí tam kedysi žili. Boli oveľa luxusnejšie a väčšie než izby bežných dedinčanov.  Po prehliadke kaštieľa sme sa presunuli do kostola. Prehliadka skanzenu bola veľmi zaujímavá – zistili sme toho veľa o živote ľudí v minulosti, napríklad v akých domoch bývali obyčajní ľudia, v akých domoch bývali bohatí ľudia, ako vyzerali dediny v minulosti. 

  V Liptovskom Mikuláši sme navštívili Múzeum Janka Kráľa, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Janko Kráľ bol najrevolučnejší a najradikálnejší štúrovský básnik. Žil v devätnástom storočí a zapojil sa do revolúcie, nielen svojimi básňami, ale aj osobnou účasťou. Raz bol dokonca odsúdený na desať mesiacov, a to kvôli tomu, že v roku 1848 s priateľom Jánom Rotaridesom  vyzýval ľudí v okolí Šiah, aby sa vzbúrili proti Maďarom.

  Janko Kráľ mal psychické problémy a ostatní si o ňom mysleli, že je veľmi zvláštny. Keď bol ešte dieťa, otec ho bil. Údajne Janko Kráľ bil svoju manželku aj svoje deti.

  V múzeu sme videli aj napodobeniny rôznych mučiacich nástrojov, napríklad španielsku čižmu, kliešte na vytrhnutie jazyka, škripec, kde sa mučený človek naťahoval, niekedy až o päťdesiat centimetrov, až kým sa mu neodtrhli končatiny. Videli sme aj dereš, lavicu, na ktorú si človek ľahol, ruky aj nohy mu priviazali k lavici a bili ho (mužov palicou, ženy korbáčom). Mohli sme si naňho vyskúšať ľahnúť (ale nikto nás, samozrejme, nebil).

  V múzeu sa nachádzal aj hák, za ktorý sa trestanci vešali za rebro a viseli, až kým nezomreli. Takýmto spôsobom zomrel aj zbojník Jánošík.

  Časť múzea bola zameraná na židovských obyvateľov Liptovského Mikuláša a druhú svetovú vojnu. Videli sme zoznam mien Židov, ktorí v Liptovskom Mikuláši žili, prilby a zbrane vojakov. Na tejto exkurzii sa nám všetkým veľmi páčilo a veľa sme sa toho naučili.                                                               

  Anička, 7.C

 • Hodnota školy: Sloboda

  Žiaci 5. B triedy chceli zistiť, čo je to sloboda. Prišli na to, že sloboda robí človeka zodpovedným za svoje činy. Vytvorili si plagát, na ktorý každý, kto chcel, prilepil svoju vystrihnutú papierovú ruku a napísal, kedy sa cíti slobodný a čo pre neho znamená sloboda. Časť triedy sa rozhodla, že vytvorí hru s vlastnými pravidlami zameranú na športy. Hru nazvali športivity. Hrá sa na hracom pláne, vyrobili si k nej aj figúrky, hraciu kocku a kartičky s úlohami, v ktorých potrebujú poznať, športy, špotrovcov, športové značky. Pri ťahu si vyberú na kartičke jednu úlohu z piatich. Splniť ju môžu spôsobom, akým chcú, napr.: kreslenie, pantomíma, opis,...Nakoniec si ju aj zahrali a verím, že nie naposledy.

  Kormaňošová

 • Noc Výskumníkov

  Žiaci siedmych ročníkov mohli spolu s vedcami a študentmi univerzít skúmať fyzikálne, chemické a biologické javy. Zatancovali si v rytme hippokampu, vysvetlili im funkciu mozgu a hippokampu v procese učenia sa. Dozvedeli sa ako funguje posilňovač riadenia a v stánku s televíznym štúdiom sa mohli premeniť na moderátora. Pracovníci parazitologického ústavu nás poučili ako sa chrániť proti kliešťom, onedlho sa na trhu objaví odev, ktorý bude kliešte odpudzovať. V stánku fyzika pre najmenších experimentovali s dúhou, trením,...    

  Kormaňošová

strana: