Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
Email školy: zssmskompp@gmail.com
Telefón: +421 52 7728108 Základná škola, Komenského ul. 587/15, Poprad
+421 52 7728 572 Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad
+421 52 7729858 Materská škola, Podtatranská ulica 136/4, Poprad
0910 890 460 Mgr. Monika Strnková, riaditeľka ZŠ s MŠ
0903 992 108 Mgr. Eva Bednárová, zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie
0910 890 100 PaedDr. Mária Vojtaššáková, zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
0910 890 335 Bc. Olga Korbová, zástupkyňa pre predprimárne vzdelávanie
0910 890 459 ekonomický úsek
0910 890 060 Mgr. Amália Fišerová - výchovná poradkyňa

Adresa školy: Komenského ulica 587/15, 058 01 Poprad
IČO: 37876911
Email na správcu obsahu: zssmskompp@gmail.com
Email na webmastera: zssmskompp@gmail.com