Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Monika Strnková MoS Riaditeľka
zssmskompp@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Bednárová Be Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 6.C
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 7.C
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
Vedie krúžok: Bowlingový
Vedie krúžok: Matematický - 9.C
bednarova@zskompp.sk
 
 
Bc. Olga Korbová Ok Zástupkyňa
Zástupca v triede: MŠ1
Zástupca v triede: MŠ2
Zástupca v triede: MŠ3
Zástupca v triede: MŠ4
Zástupca v triede: MŠ5
Zástupca v triede: MŠ6
Zástupca v triede: MŠ7
olganatalia44@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Vojtaššáková Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 3.C
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Vedie krúžok: Basketbalový 3. - 4. ročník
vojtassakova@zskompp.sk
 
 
Jana Babonyová Bab Vychovávateľka
Vedie krúžok: A je to!
babonyova@zskompp.sk
 
 
Daniela Baltazárovičová Bal Vychovávateľka
Vedie krúžok: Malí záchranári
baltazarovicova@zskompp.sk
 
 
Izabela Bekešová Bek Učiteľka
izabela804@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Bercelová Bc Učiteľka
Vedie krúžok: Nebojme sa testovania - SJL
bercelova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Veronika Bobovská Triedna učiteľka: MŠ4
verca.bobovska@gmail.com
 
 
Bc. Lenka Cápayová Cap Triedna učiteľka: MŠ1
lenkacapayova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Dubielová Du Učiteľka
Vedie krúžok: Ľudové tance
dubielova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Stanislava Filková Fi Učiteľka
filkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Michal Findra Fin Učiteľ
 
 
Mgr. Amália Fišerová výchovná poradkyňa
Vedie krúžok: SJ - Hurá na Testovanie 9
fiserova@zskompp.sk
 
 
Soňa Gazíková Gaz Učiteľka
sona.gazikova@gmail.com
 
 
Bc. Mária Halčinová Ha Učiteľka
privatmott@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Harabinová Ha Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Basketbalový
harabinova@zskompp.sk
 
 
Tatiana Harendarčíková Hr Učiteľka
tatiana.harendarcikova21@gmail.com
 
 
Lucia Harhovská Učiteľka
 
 
Helena Hašková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Literárno-hádankársky
haskova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Katarína Jabrocká Jb Triedna učiteľka: MŠ6
katkajabrocka@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Jalowiczorová Jw Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Divadelný
jalowiczorova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miriam Janíková Ja Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Počítačový
janikova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Monika Janna Jn Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Mediálny prváčik
janna@zskompp.sk
 
 
Mgr. Jana Javorčíková Šd Učiteľka
janasidlova@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Kalinová Ka Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk hrou
kalinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Iveta Kleinová Kl Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Matematický - 8. ročník
kleinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Kmošová Km Triedna učiteľka: 7.C
kmosova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Vlasta Kopaničáková Ko Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Rozprávkovo
kopanicakova@zskompp.sk
 
 
RNDr. Zuzana Kormaňošová Učiteľka
Vedie krúžok: Chémia hrou
kormanosova@zskompp.sk
 
 
Zdena Kornelová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky
kornelova@zskompp.sk
 
 
Darina Koudelková Kou Vychovávateľka
Vedie krúžok: Počítačový
koudelkova@zskompp.sk
Foto Mgr. Igor Krišanda K Triedny učiteľ: 6.B
Vedie krúžok: Florbalový - starší žiaci
Vedie krúžok: Futbalový 5. - 9. ročník
Vedie krúžok: Volejbalový 5. - 9. ročník
krisanda@zskompp.sk
 
 
Mgr. Ivana Kukurová Učiteľka
kubinskaivana@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Langová La Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Lego mindstorm
langova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Adriana Lauf Lf Triedna učiteľka: MŠ2
adrianetka@gmail.com
 
 
Marcela Magyarová Ks Učiteľka
mackakrejsova@gmail.com
 
 
Katarína Makovská Mak Triedna učiteľka: MŠ3
katarinamakovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Viliam Masár M Triedny učiteľ: 8.A
Vedie krúžok: Matematický - 7.A
masar@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miroslava Monková Mo Učiteľka
miroslava.silonova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Neupaverová Ne Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Environmentálny
Vedie krúžok: Matematický
Vedie krúžok: Turistický
neupaverova@zskompp.sk
 
 
Bc. Gabriela Ovšanková Ovš Učiteľka
ovsankovagabriela@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Polovková Pl Učiteľka
polovkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Poradová Po Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický - 7. ročník
Vedie krúžok: Matematický - 9.A
poradova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Povrazníková Pv Učiteľka
povraznikova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Alena Rimská Ri Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Skokanová As Učiteľka
skokanova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Jana Spišská Triedna učiteľka: 6.C
spisska@zskompp.sk
 
 
Mgr. Lucia Stochmal Učiteľka
stochmal@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Šimková Ši Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Výtvarný
simkova@zskompp.sk
 
 
Iveta Štefániová Štef Vychovávateľka
Vedie krúžok: Výtvarný
stefaniova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Monika Štolcová ŠM Učiteľka
stolcova@zskompp.sk
 
 
PaedDr. Daniela Štucková, PhD. Št Triedna učiteľka: 3.C
stuckova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Valéria Turňová Tu Triedna učiteľka: MŠ5
valika.turnova@gmail.com
 
 
PaedDr. Marcela Zemčáková Zm Učiteľka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
zemcakova@zskompp.sk

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018

Voľné miesta na našej škole