Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Prihlásenie
Zo života školy Športové súťaže Vedomostné súťaže Exkurzie Skryté talenty Škola na Facebooku Materská škola

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Monika Strnková Sr Rozvrh
Riaditeľka
zssmskompp@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Bednárová Be Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Vedie krúžok: Bowlingový
bednarova@zskompp.sk
 
 
Bc. Olga Korbová Ok Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ4
Zástupca v triede: MŠ1
Zástupca v triede: MŠ2
Zástupca v triede: MŠ3
Zástupca v triede: MŠ4
Zástupca v triede: MŠ5
Zástupca v triede: MŠ6
Zástupca v triede: MŠ7
Zástupca v triede: MŠ8
olganatalia44@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Vojtaššáková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Basketbal chlapci
Vedie krúžok: Fusion dance
vojtassakova@zskompp.sk
 
 
Jana Babonyová Bab Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: A je to!
Vedie krúžok: ŠKD1
babonyova@zskompp.sk
 
 
Daniela Baltazárovičová Bal Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Dopravný
Vedie krúžok: ŠKD2
baltazarovicova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miroslav Bartoš Ba Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. František Bebko, PhD. B Rozvrh
Učiteľ
 
 
Izabela Bekešová Bek Triedna učiteľka: MŠ5
izabela804@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Bercelová Bc Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
bercelova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Veronika Bobovská Bo Triedna učiteľka: MŠ4
verca.bobovska@gmail.com
 
 
Bc. Lenka Cápayová Cap Triedna učiteľka: MŠ1
lenkacapayova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Dubielová Du Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
dubielova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Stanislava Filková Fi Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
filkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Michal Findra F Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Amália Fišerová Rozvrh
výchovná poradkyňa
fiserova@zskompp.sk
 
 
Soňa Gazíková Gaz Triedna učiteľka: MŠ6
sona.gazikova@gmail.com
 
 
Bc. Mária Halčinová Ha Triedna učiteľka: MŠ2
Triedna učiteľka: MŠ8
privatmott@gmail.com
 
 
Mgr. Nadežda Harabinová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
Vedie krúžok: Bampáčky
Vedie krúžok: Basket
Vedie krúžok: Basketbal dievčatá
Vedie krúžok: Pohybová príprava
harabinova@zskompp.sk
 
 
Tatiana Harendarčíková Hr Triedna učiteľka: MŠ1
tatiana.harendarcikova21@gmail.com
 
 
Helena Hašková Haš Rozvrh
Vychovávateľka
haskova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Katarína Jabrocká Jb Triedna učiteľka: MŠ7
katkajabrocka@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Jalowiczorová Jw Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
jalowiczorova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miriam Janíková Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
janikova@zskompp.sk
Foto Mgr. Monika Janna Jn Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Mediálny
janna@zskompp.sk
 
 
Mgr. Jana Javorčíková Jr Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Žiacka školská rada
javorcikova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Beáta Kalinová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
kalinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Iveta Kleinová Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Matelko
kleinova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Kmošová Km Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
kmosova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Vlasta Kopaničáková Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
kopanicakova@zskompp.sk
 
 
Kvetoslava Korbelová Kb Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD7
 
 
RNDr. Zuzana Kormaňošová Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
kormanosova@zskompp.sk
 
 
Zdena Kornelová Kor Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky
Vedie krúžok: ŠKD6
kornelova@zskompp.sk
 
 
Darina Koudelková Kou Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Googláči
Vedie krúžok: ŠKD5
koudelkova@zskompp.sk
Foto Mgr. Igor Krišanda K Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
Vedie krúžok: Futbalový
krisanda@zskompp.sk
 
 
Mgr. Ivana Kukurová Ku Učiteľka
kubinskaivana@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Langová La Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Lego
Vedie krúžok: Spoznávame Slovensko
langova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Adriana Lauf Lf Triedna učiteľka: MŠ2
adrianetka@gmail.com
 
 
Marcela Magyarová Ks Triedna učiteľka: MŠ3
mackakrejsova@gmail.com
 
 
Katarína Makovská Mak Triedna učiteľka: MŠ3
katarinamakovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Viliam Masár M Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
Vedie krúžok: Hlavolamy
masar@zskompp.sk
 
 
Mgr. Miroslava Monková Mo Triedna učiteľka: MŠ8
Triedna učiteľka: MŠ7
miroslava.silonova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Neupaverová Ne Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
Vedie krúžok: Kockatá hlava
Vedie krúžok: Snežienky
Vedie krúžok: Ťažká vibrama
neupaverova@zskompp.sk
 
 
Bc. Gabriela Ovšanková Ovš Triedna učiteľka: MŠ6
ovsankovagabriela@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Polovková Pl Rozvrh
Učiteľka
polovkova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Poradová Po Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Svet čísel
poradova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Mária Povrazníková Pv Rozvrh
Učiteľka
povraznikova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Alena Rimská Ri Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Skokanová AS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
skokanova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Jana Spišská Sp Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
spisska@zskompp.sk
 
 
Mgr. Simona Svobodová Svo Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD4
Vedie krúžok: Športový
 
 
Mgr. Mária Šimková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
simkova@zskompp.sk
 
 
Iveta Štefániová Šte Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD3
Vedie krúžok: Výtvarný
stefaniova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Monika Štolcová ŠM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Angličtina hrou
stolcova@zskompp.sk
 
 
PaedDr. Daniela Štucková, PhD. Št Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
stuckova@zskompp.sk
 
 
Mgr. Valéria Turňová Tu Triedna učiteľka: MŠ5
valika.turnova@gmail.com
 
 
PaedDr. Marcela Zemčáková Ze Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
zemcakova@zskompp.sk
 
 
PhDr. Ingrid Želonková Žl Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018

Voľné miesta na našej škole